+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 6/2022

Úvodník

Vážení čtenáři,

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozeslalo dne 9. srpna do zkráceného a zúženého mezirezortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, která upravuje pravidla vytápění a dodávky teplé vody za specifické situace předcházení stavu nouze v teplárenství a ve stavu nouze v teplárenství.

Tímto postupem řada subjektů, mezi nimi například významné oborové organizace, provozovatelé teplárenských soustav, majoritní zřizovatelé školských či sociálních zařízení, oficiálně nedostali prostor vystupovat v legislativním procesu, přestože se předložený materiál věcně dotýká jejich kompetencí.

Návrh vyhlášky, kteří mnozí odborníci nazývají legislativním paskvilem, zavádí plošná pravidla bez znalostí konkrétních prostředí, jako jsou například technické aspekty distribuce tepla v soustavách centrálního zásobování teplem. Není zřejmé postavení právních předpisů MPO a resortu zdravotnictví – týká se rovněž vyhlášky č. 6/2003 Sb. Návrh je systémově v rozporu s pravidly rozúčtování nákladů na vytápění v bytových domech (viz korekční dopočty, vyhláška č. 269/2015 Sb.)

Logika současného návrhu rovněž stanovuje opatření pouze pro omezený okruh subjektů na trhu s teplem a stejně tak pro omezený okruh konečných spotřebitelů. Pomyslnou korunu připomínkovému řízení pak nasadil ministr pro legislativu, když vznesl pochybnost, zda je vůbec MPO oprávněno takovou vyhlášku vydat.
Obrovským otazníkem, který se tyčí nad pokrouceným návrhem ministerstva je převedení tohoto záměru do praxe a především pak jeho vymahatelnost. „Jde o další opatření, která nazývám airbagy. Máte je v autě, doufáte, že je nikdy nebude muset použít, ale když je potřebujete, jste velmi rádi, že jste si je pořídili,“ řekl k návrhu ministr Síkela.

Otázkou je, jak budou ony bezpečnostní vaky při první srážce s realitou fungovat.

Alena Malátová

malatova@topin.cz 

Obsah

 • strana 14 - WAVIN: Úsporu energie přináší systém plošného vytápění s moderní regulací 
 • strana 16 - GT ENERGY: Drahá elektřina resuscitovala tepelná čerpadla země-voda  
 • strana 20 - HDL Automation: Jak zmírnit dopady energetické krize 
 • strana 22 - Vedoucí a recenzent rubriky Miloš Bajgar: Otázky 
 • strana 24 - TESTO: Testo Academy: Kvalita vzduchu v místnosti a pohoda prostředí na pracovišti – 1. část 
 • strana 26 - NIBE: Novou rezidenční oblast v Hradci Králové vytápí ekologická tepelná čerpadla
 • strana 28 - VAILLANT: Hybridní systém vytápění 
 • strana 30 - AFRISO: Jak nainstalovat PrimoBox s tepelným čerpadlem?  
 • strana 32 - KORADO: Konvektory, které překvapí výkonem i vzhledem
 • strana 34 - Karel Havlíček: Z judikatury pro topenářskou a instalatérskou praxi
 • strana 38 - KSB - PUMPY + ARMATURY: Vysoce účinné oběhové čerpadlo pro velké budovy
 • strana 40 - GIACOMINI: Aktivní stropy GIACOMINI
 • strana 44 - Jakub Vrána: K navrhované povinnosti poskytování informací o spotřebě tepla a teplé vody uživatelům bytů  
 • strana 46 - Miroslav Machalec: Bezpečnost a protipožární ochrana střešních instalací FVE
 • strana 56 - OPOP: Dále inovuje své peletové kotle Biopel mini
 • strana 58 - WILO CS: Energeticky úsporná řešení na míru
 • strana 60 - IVAR CS: Zabezpečovací prvky pro bezpečnost plynovodů
 • strana 62 - VIESSMANN: Viessmann One Base
 • strana 64 - Jaroslav Dufka: Dřevostavby a jejich vytápění – 1. část
 • strana 68 - NRG flex: Přehled probíhajících projektů
 • strana 74 - Vladimír Galád: 245 let teplovodního vytápění
 • strana 78 - ETL-Ekotherm: Kompletně vystrojené rozdělovače KVR
 • strana 80 - AGENTURA INFORPRES: 28. ročník mezinárodní výstavy Infotherma
 • strana 82 - Vídeň přestavuje elektrárnu, aby mohla otestovat nový zdroj energie
 • strana 84 - Luboš Němec: Průměrná měsíční teplota vzduchu, denostupně a suma globálního záření v 1. pololetí 2022 
 • strana 86 - A.C.V.: Nerezové zásobníky pro přípravu a skladování teplé vody
 • strana 88 - Vědci objasnili, jak zvýšit životnost a účinnost solárních článků s perovskity
 • strana 90 - Zákony a normy
 • strana 94 - Velká Praha a vodovodní situace při jejím vzniku
 • strana 96 - Výstavy a veletrhy