+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 6/2022

Úvodník

Vážení čtenáři,

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozeslalo dne 9. srpna do zkráceného a zúženého mezirezortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, která upravuje pravidla vytápění a dodávky teplé vody za specifické situace předcházení stavu nouze v teplárenství a ve stavu nouze v teplárenství.

Tímto postupem řada subjektů, mezi nimi například významné oborové organizace, provozovatelé teplárenských soustav, majoritní zřizovatelé školských či sociálních zařízení, oficiálně nedostali prostor vystupovat v legislativním procesu, přestože se předložený materiál věcně dotýká jejich kompetencí.

Návrh vyhlášky, kteří mnozí odborníci nazývají legislativním paskvilem, zavádí plošná pravidla bez znalostí konkrétních prostředí, jako jsou například technické aspekty distribuce tepla v soustavách centrálního zásobování teplem. Není zřejmé postavení právních předpisů MPO a resortu zdravotnictví – týká se rovněž vyhlášky č. 6/2003 Sb. Návrh je systémově v rozporu s pravidly rozúčtování nákladů na vytápění v bytových domech (viz korekční dopočty, vyhláška č. 269/2015 Sb.)

Logika současného návrhu rovněž stanovuje opatření pouze pro omezený okruh subjektů na trhu s teplem a stejně tak pro omezený okruh konečných spotřebitelů. Pomyslnou korunu připomínkovému řízení pak nasadil ministr pro legislativu, když vznesl pochybnost, zda je vůbec MPO oprávněno takovou vyhlášku vydat.
Obrovským otazníkem, který se tyčí nad pokrouceným návrhem ministerstva je převedení tohoto záměru do praxe a především pak jeho vymahatelnost. „Jde o další opatření, která nazývám airbagy. Máte je v autě, doufáte, že je nikdy nebude muset použít, ale když je potřebujete, jste velmi rádi, že jste si je pořídili,“ řekl k návrhu ministr Síkela.

Otázkou je, jak budou ony bezpečnostní vaky při první srážce s realitou fungovat.

Alena Malátová

malatova@topin.cz 

Obsah