+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu
Akce partnerů Kariéra v oboru Katalog firem
Článek týdne
legislativa
Jak se nestát vlastníkem aneb o rozvodném tepelném zařízení
Zpracováno na základě rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2018, sp. zn. 22 Cdo 3669/2016, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2023, sp. zn. 22 Cdo 2946/2021

Byl jsem z několika stran vyzván, abych přidal svůj hlas do debaty o jednom právním problému, který se dotýká otázek sledovaných tímto časopisem. Protože už sedmým či osmým rokem vedu zdejší rubriku komentované judikatury, mohu s klidným svědomím prohlásit, že mě těší ohlasy na ni nejen v obci topenářů a instalatérů, ale i v dalších částech veřejnosti, která se zapojuje do diskuse a dává najevo, že vnímá právo a soudní praxi – přes občasné pochopitelné výtky (jednak se ještě nikdy nenašel ten, kdo by se zavděčil lidem všem, a za druhé, což je důležitější, právo je párová disciplína, oprávnění s sebou vždy nesou na druhé straně nějaké povinnosti, a není divu, že každé, sebelepší soudní rozhodnutí je přijímáno nepříliš radostně těmi, jejichž zájmům nevyhoví) – jako důležitou integrální a každodenní součást života.
Nejnovější články
měření a regulace
17.05.2024
Chytrý svět měřicích přístrojů Testo
Technologie a zákony se mění stále rychleji a požadavky na zaměstnání a odbornost se zvyšují. Energetická účinnost budov je hlavním tématem – v podnikání, průmyslu i v politice. To znamená, že již probíhající přechod od produkce tepla na bázi fosilních paliv k tepelným čerpadlům, hybridnímu vytápění a solárním termálním systémům bude pokračovat. Kromě digitálních dovedností je zapotřebí také hluboké porozumění měnícím se trhům a novým technologiím.
měření a regulace
16.05.2024
Zodpovědný přístup k ekologii formou šetření energiemi
Společnost Gordic spol. s r.o. nechala ve svých budovách na stávající teplovodní radiátory nainstalovat bezdrátový řídicí systém zónové regulace IQRC. Celá akce, včetně nastavení a zprovoznění, proběhla velmi rychle, v podstatě byla hotova během 10 pracovních dnů.
akumulace energie
15.05.2024
Chytré hospodaření s energií při kombinaci tepelného čerpadla a fotovoltaiky
Zatímco tepelná čerpadla zaznamenávají v ČR nárůst zájmu již třetí dekádu, fotovoltaika se ve větší míře na rodinných domech začala objevovat až před několika lety. Skutečný boom zažila jak tepelná čerpadla, tak fotovoltaika v souvislosti s výrazným zvýšením cen energií v letech 2022 a 2023. V těchto letech také výrazně narostl počet instalací, kombinujících technologii tepelných čerpadel a fotovoltaiky. V souvislosti s tím se začala do popředí dostávat otázka, jak co možná nejefektivněji využívat přebytky z fotovoltaiky právě pomocí tepelného čerpadla.
tepelná čerpadla
14.05.2024
Giacomini R586HPI - připojovací modul pro tepelná čerpadla
Modul je navržen tak, aby co nejvíce zkrátil čas nutný pro připojení tepelného čerpadla a zároveň minimalizoval chyby při zapojování do rozvodů systému vytápění / chlazení.
Katalog firem
Vyberte lokalitu
Loading ...
V dané kategorií se nenachazí žádné firmy.