+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu
Akce partnerů Kariéra v oboru Katalog firem
Článek týdne
příprava teplé vody
Ohřev TV solárním kolektorem v panelovém domě ve vztahu k dodavateli tepla
Otázky - vedoucí a recenzent rubriky Miloš Bajgar
Nejnovější články
tepelná čerpadla
13.06.2024
Efektivní dodávky energie tepelnými čerpadly R290
Využívání regenerativních systémů výroby tepla a s tím spojené snižování emisí CO2 jsou důležitými cíli pro budoucnost. Rozhodující roli přitom hrají tepelná čerpadla s přírodními chladivy.
tepelná čerpadla
12.06.2024
Kolik tepelné čerpadlo skutečně ušetří? Vyplatí se i při drahé elektřině?
Jen co trochu poklesla cena zemního plynu, už se píše o „nebohých“ majitelích tepelných čerpadel, kteří platí za provoz stejně jako za vytápění plynem. To ale není nic nového, vytápění čerpadlem vycházelo skoro vždy cenově podobně jako plynem, a proto se plynové kotle za tepelná čerpadla nikdy ve větší míře nenahrazovaly. Dva zajímavé příklady níže ukazují, jak efektivně mohou tepelná čerpadla pracovat.
legislativa
11.06.2024
Nové hygienické požadavky na provoz vnitřních vodovodů – 1. část
Souhrnná kvalita pitné vody (tedy chemické, fyzikální a mikrobiologické ukazatele) je v průběhu chodu civilizace trvale podrobována změnám k „lepšímu“ pro uživatele. Historický vývoj od přímého používání vody z řek a potoků až po „výrobu“ pitné vody ve vodárnách, s rozvody vody potrubní sítí k objektům je dostatečně znám. Nyní v rámci odborného a podloženého požadavku na další zlepšení souhrnné kvality vody pro koncového uživatele dochází k takovým legislativním změnám, které tuto koncovou kvalitu vody stanovují, a tedy ji vyžadují – Vyhláška MZd č. 371/2023 Sb., která mění Vyhlášku MZd č. 252/2004 Sb. (touto jsou stanoveny hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody). Jde tedy o dosažení a trvalé zajištění vyššího kvalitativního stavu studené a teplé vody. Ta novost spočívá v legislativních požadavcích na vodu pro uživatele koncových distribučních bodů vnitřního vodovodu v objektu.
potrubí a armatury
10.06.2024
Plastová flexibilní potrubí od společnosti RK Infra jsou vyráběna přímo z granulátu v rakouském St. Valentinu. Je to výrobek 100% Made in Austria
Historie společnosti RK Infra se začala psát v 60. letech minulého století v Rakousku. První průmyslově předizolované ocelové trubky pro dálkové vytápění byly vyrobeny v roce 1968 v Linci, v závodě dnešní společnosti KE KELIT. V letech 1968 až 2014 se společnost KE-Kelit etablovala jako jeden z předních rakouských výrobců předizolovaných trubek pro dálkové vytápění.
Katalog firem
Vyberte lokalitu
Loading ...
V dané kategorií se nenachazí žádné firmy.