+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu
Akce partnerů Kariéra v oboru Katalog firem
Článek týdne
voda
Vodní hospodářství velkého nemocničního objektu
Článek se zabývá problémy vnitřního vodovodu ve velkém areálu nemocnice.
Téma článku je aktuální, protože uvedené problémy se vyskytují i v řadě jiných objektů, a proto lze doporučení, uvedená v závěru článku, využít i v jiných objektech. V článku jsou zmíněny nedostatky v rozvodu studené a teplé vody a v přípravě teplé vody. V první části článku je uveden popis vodovodu v areálu a údaje o denní spotřebě teplé vody (DWH) a studené vody (PWC). Popis je doplněn grafy, ve kterých jsou uvedeny změřené hodnoty teplot, tlaků (přetlaků) a průtoků vody. Dále jsou uvedeny grafy s údaji o teplotě vody a koncentraci volného chloru v odběrných místech. Jako příklad chování teplot teplé vody a cirkulace a tlaku (přetlaku) vody v jednotlivých objektech byly vybrány objekty A04, A14 a 27. V objektu A04 byly měřeny i doby odpouštění vychladlé teplé vody a ohřáté studené vody u odběrných míst. V objektu 27 byly měřeny tlaky studené a teplé vody. V závěru článku jsou uvedena doporučení pro zlepšení stávajícího stavu.
Nejnovější články
otopná tělesa
23.07.2021
Novinky od české značky– koncová otopná tělesa
Hlavními produkty české značky KORADO jsou desková otopná tělesa RADIK, trubková otopná tělesa ­KORALUX, designová otopná tělesa KORATHERM a kompletní sortiment konvektorů.
potrubí a armatury
23.07.2021
Elektrotvarovky FRIALEN® jsou připraveny na přepravu vodíku v plynárenských soustavách
Zmírnění změn klimatu je pro celý svět priorita. V červenci 2020 Evropská Komise proto navrhla takzvanou Vodíkovou strategii pro klimaticky neutrální Evropu, jejímž cílem je urychlit vývoj čistého vodíku a zajistit to, že se stane základem pro klimaticky neutrální energetický systém do roku 2050.
měření a regulace
22.07.2021
Cesta k úsporám bez stavebních úprav
Cesta k úsporám bez nákladných rekonstrukcí.
historie
22.07.2021
Střípky z historie – Parní kotle – 1. část
Dnes překládáme čtenářům Topin unikátní a velmi zajímavý materiál. Tento byl publikován v encyklopedii Kronika práce, osvěty, průmyslu a nálezův, kterou vydával již od roku 1846 pražský nakladatel I. L. Kober. V roce 1905 zde pak byly v IX. díle souhrnně publikovány všechny tehdy známé poznatky věnované páře a parním kotlům. Obsáhlý článek je natolik pozoruhodný a odborně zajímavý i v současnosti, že bude publikován v našem časopise bez krácení, a tedy na pokračování.
Katalog firem
Vyberte lokalitu
Loading ...
V dané kategorií se nenachazí žádné firmy.