+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zásady pro ochranu osobních údajů

Společnost Topin Media s. r. o., IČ 03749134, se sídlem Na Břevnovské pláni 1363/71, 169 00, Praha 6, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 237202, kontaktní e-mailová adresa: topin@topin.cz (dále také jen „společnost“), poskytuje své služby v souladu s platnou legislativou a s osobními údaji odběratelů, autorů, inzerentů, členů redakční rady a osob jinak dotčených v odborných textech, reportážích a fotoreportážích (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 89–90) nakládá v souladu s platnými právními předpisy.  Společnost je správcem.

Prohlašujeme, že veškeré interní procesy týkající se zpracování osobních údajů probíhají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 rovněž v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Při zpracování osobních údajů dodržujeme zásady zákonnosti zpracování osobních údajů a dále se zaměřujeme na zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizaci údajů, přesnost, omezení uložení, integritu a důvěrnost osobních údajů.

Společnost Topin Media s. r. o. zpracovává Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu v souladu s národní i evropskou legislativou za účelem vydávání periodika Topenářství instalace (ISSN 1211-0906) a jeho online verze www.topin.cz (ISSN 2336-4718).

Nařízení GDPR vstoupí v platnost 25. května 2018. Od tohoto data budete mít možnost uplatnit svá práva na:

  • přístup k osobním údajům;
  • opravu;
  • výmaz („právo být zapomenut“);
  • omezení zpracování údajů;
  • vznesení námitky proti zpracování;
  • podání stížnosti na zpracování osobních údajů.

Vše prostřednictvím e-mailové adresy: spravce@topin.cz

Tento dokument může být dle potřeby revidován a aktualizován.

Aktualizováno dne 13. 6. 2018