Aktuální číslo časopisu 2016/06

aktuální číslo časopisu
Aktuální číslo časopisu

Pohoda vnitřního prostředí anno 2016

Lada Hensen Centnerová
Důležitým poselstvím tohoto článku je fakt, že kvalita vnitřního prostředí je komplexní problém, zahrnující otázky spojené s objektivně měřenými hodno...

Střípky z historie – Samočinná záklopka pro přepad vody

Vladimír Pavlíček
Článek o vypouštění přebytečné vody z nádrží, které bylo v určité fázi nutné řešit, z časopisu Věda a práce z roku 1903. Pro tento účel byla použita s...

Tepelné izolace potrubí v nevytápěných prostorech – 1. část

Jaroslav Dufka
Tepelné izolace potrubí jsou součástí každé otopné soustavy i zařízení pro přípravu a rozvody teplé vody. Základem pro správnou aplikaci tepelných izo...
Zprávy

Více zpráv

dnes je 22.10.2016

01.11.2016

EPTES – Environmental Protection Technology & Equipment Show

03.11.2016

STAVOTECH -– MODERNÍ DŮM OLOMOUC

03.11.2016

MORAVSKÁ DŘEVOSTAVBA

03.11.2016

EKOENERGA

03.11.2016

PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V TEPLÁRENSTVÍ V ROCE 2017

03.11.2016

YAPI - TURKEYBUILD

03.11.2016

Řízení staveb

07.11.2016

Expertní kurz navrhování pasivních a nulových domů (Kurz C)