+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Postup výpočtu spotřeby tepla, teplé a studené vody

07.10.2022 Autor: Ing. Roman Vavřička, Ph.D. Časopis: 6/2022

Otázky 6/2022

Otázka:

Dobrý den,
rád bych se zeptal, jestli byste mi mohli objasnit postup výpočtu spotřeby tepla, teplé a studené vody. Mám nainstalovány v každém podlaží domu uzel Meibes typ 2 pro měření a regulaci ÚT, TV a SV. Nemohu nikde najít, jak pracovat s naměřenými hodnotami a hodnotami z faktur od dodavatelů. Mohli byste mi prosím poradit, jak rozpočítat pro každé podlaží spotřebu tepla, teplé vody a studené vody?

Děkuji předem.

Nejprve bych začal tím, že nespecifikujete přesný způsob použití nebo zapojení vámi zmíněného měřicího uzlu Meibes typ 2 pro měření a regulace ÚT, TV a SV.

Z uvedeného se mohu domnívat, že se tedy jedná o použití měřicího uzlu pro jedno podlaží bytového domu (tj. několika bytů). Obr. 1 ukazuje použití tohoto uzlu v patře pro 3 byty, kdy teplo je dodáváno pouze pro systém vytápění. Pokud má tento uzel osazeny měřiče tepla včetně čidel teploty na každém okruhu bytu (tj. celkem 3 kalorimetry). Pak myslím, že způsob rozúčtování není třeba dále popisovat a jedná se pouze o součty daných uzlů. Důležité je si, ale uvědomit rozdíl mezi patním měřidlem na domě a součtem všech měřičů. Je jasné, že rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami dává tepelnou ztrátu rozvodné potrubní sítě v domě. Tuto tepelnou ztrátu by pak měli hradit jednotliví vlastníci např. formou rozpočítání dle podílu na společných částech domu, apod.

Image 0Obr. 1 • Schéma zapojení příkladu měření spotřeby tepla pro vytápění v patře bytového domu

Jiná situace je ovšem v případě, kdy do tohoto měření vstupuje i příprava TV. Obr. 2 prezentuje stejný případ, ale s tím rozdílem, že v uzlu Meibes typ 2 je dále osazen vodoměr studené vody (SV) a vodoměr teplé vody (TV). V takovém případě je nutné pro rozúčtování znát celkový náměr množství připravované TV pro dům. To znamená znát hodnotu spotřeby tepla pro přípravu TV u zdroje tepla. Tato informace je dostupná v případě samostatného kalorimetrického měření přípravy TV u zdroje tepla (tj. v kotelně, centrální výměníkové stanici, apod.). Následně pak lze z jednotlivých náměrů vodoměrů TV a celkového nákladu na přípravu TV (tj. při znalosti celkového průtoku TV v kotelně a rozdílu teplot) stanovit dle objemu náměrů vodoměrů TV nejen cenu za odebrané množství TV, ale také podíl na celkovém nákladu přípravy TV u zdroje tepla a následné distribuci.

Image 1Obr. 2 • Schéma zapojení příkladu měření spotřeby tepla pro vytápění a spotřebu TV a SV v patře bytového domu

Pokud je třeba rozdělovat fakturované náklady, pak je nezbytné rozlišovat rozměry měřených veličin (množství teplé a studené vody v m3 a množství tepla pro vytápění a ohřev vody v kWh nebo GJ či MJ). Všechny odečty odběratele musí být tedy převedeny na hodnoty podle faktur, aby byly porovnávány a rozdělovány srovnatelné parametry.

V každém případě je nutné provádět odečty hodnot veličin dodávek všech energií a vody ke stejnému dni jak na straně dodavatele, tak na straně odběratele. Jakékoliv jiné datum vůči fakturačnímu datu znamená, že dojde k načtení vyšší spotřeby při pozdějším odečtu odběratelem a ev. naopak. Pokud je malý rozdíl dní(hodin), tím je rozdělování nákladů číselně přesnější. Také záleží na četnosti fakturačních odečtů.

Dále ještě doplňuji platnost vyhlášky č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu TV pro dům. Výše popsané možnosti vycházejí z fyzikální podstaty měření spotřeby tepla, nicméně požadavky výše uvedené vyhlášky se v tomto ohledu mohou lišit.

K podrobnějšímu rozboru je proto nutné znát schéma zapojení od zdroje tepla k vytápění, způsob přípravy teplé vody, typ rozvodné sítě jak vytápění, tak i teplé vody s ohledem na cirkulaci, možnosti měření sledovaných veličin apod.

Literatura

[1] Vyhláška č. 269/2015 ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. In Sbírka zákonů České republiky. 16. 10. 2015, částka 109, s. 3322. Dostupné z bit.ly/3yFgqEs>.