+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Aktivní stropy GIACOMINI - Návrh otopné/chladicí soustavy v programu TechCON X-GiacoCad

19.10.2022 Firma: GIACOMINI CZECH, s.r.o. Časopis: 4-5/2022

Současná firemní verze programu TechCON X umožňuje mimo návrhu klasických topných systémů i návrh aktivních sádrokartonových stropních systémů. Jako jedni z mála poskytujeme verzi programu 10, která již umí v návrhu topného/chladícího stropního systému bez problémů pracovat s panely nestejných velikostí.

Image 0Obr. 1 • Výkony jednotlivých typů panelů

Návrh zkušebního projektu ke stažení zde.

Program umí i pracovat a počítat s panely, které obsahují dva samostatné okruhy. Při nesprávném návrhu program upozorňuje a zobrazuje chyby. V databázi jsou k dispozici 3 výkonové řady stropních panelů GKCS – Classic, Super Classic a Ultra-P. Vyjma verze Ultra-P jsou panely vyráběny ve verzích pro standardní prostředí, vlhké prostředí, a s prostorem pro instalaci vestavných světel, vyústek vzduchotechniky, reproduktorů, čidel apod.

V projektu je rodinný dům, u kterého byl dodán půdorys ve formátu DXF se zakreslenými pozicemi a rozměry vestavných světel, tepelné ztráty a tepelné zisky pro jednotlivé místnosti. Jako zdroj tepla/chladu bude tepelné čerpadlo země-voda s pasivním chlazením. Z tohoto důvodu budou v projektu pro odvedení tepelných zisků použity panely Super Classic.

Po nahrání pozadí DXF se musí zadat jednotlivé místnosti s požadovanými výkony pro vytápění a chlazení a vloží se do projektu.

Image 1Obr. 2 • Rozměry panelů

Po zadání místností se již dají navrhovat panely a vkládat do projektu. Panely se v programu vkládají stejně jako otopná tělesa. Ve výběrovém okně se definuje teplotní spád. Pro panel se musí zvolit teplotní spád jak v režimu vytápění, tak v režimu chlazení.

Image 2Obr. 3 • Okno zadávání místností

Image 3Obr. 4 • Zadávání aktivních panelů

U panelů je možné zadat korekce výkonu opravným součinitelem v závislosti na vzdálenosti panelu od podlahy, vlivu tepelné zátěže a větrání (anemostaty, fancoily).

Pokud již máme spočítaný jeden režim, např. chlazení, program nabízí v návrhovém okně spočítat optimální teplotní spád pro vytápění v závislosti na hmotnostním průtoku chlazení.

Image 4Obr. 5 • Zadání opravného koeficientu

Image 5Obr. 6 • Dopočítání teplotního spádu

Je možné si ve výběru panelů pro místnost navolit jenom 1 ks od každého typu a po vložení do projektu se dle potřeby již jen kopírují ve výkresu. Aktivní panely jsou vyráběny ve třech rozměrech a nesmí se rozměrově upravovat. Většinou je od architekta požadavek na instalaci vestavných světel a jejich pozice se musí respektovat. V tomto případě pomáhají verze panelů „pro světla“ , panely s neaktivními plochami, do kterých je možné následně umístit vestavné zařízení. Při pokládání panelů se také musí respektovat požadavek sádrokartonářů, že nesmí vzniknout křížová spára! Panely musí být vůči sobě posunuty!

Image 6

Po rozmístění panelů je nutné vybrat a vložit rozdělovače. Pro stropy jsou určeny modulové rozdělovače R53, u kterých se zaškrtne pole „vložit na ležato“ a „umístit pod strop“. Tento typ rozdělovače umožňuje otočit vývody vůči sobě o 180°, pokud přívodní potrubí přicházi z opačných stran.

Image 7Obr. 7 • Zadání rozdělovačů

Pro páteřní rozvod mezi rozdělovač a panely se musí použít trubka R999I 20 × 2. Trubky páteřního rozvodu se musí zakreslit tak, aby byly v maximální vzdálenosti do 0,5 m od připojovacích bodů jednotlivých panelů. To je délka připojovacích trubek aktivních panelů. Panely se připojují trubkou 8 × 1. Tento typ trubky se nastaví automaticky při kliknutí na panel a zároveň program při kreslení kontroluje její délku, aby nepřekročila 0,5 m. Panely se v rámci jednoho okruhu zapojují do souproudé soustavy (Tichelmann).

Image 8Obr. 8 • Výběr potrubí

Image 9Obr. 9 • Půdorys objektu s panely

Po zapojení všech panelů se spustí výpočet „Dimenzování potrubí“. Vzhledem k tomu, že chlazení bývá náročnější než režim vytápění, zvolíme chlazení, zadáme teploty k rozdělovačům i případným směšovacím ventilům a můžeme zadat požadavek na minimální průtok vody panelem. Můžeme také zaškrtnout pole „Automatické vyladění zbytkových tlaků“ – program eliminuje přebytky tlaku rozložením průtoků mezi panely nestejné velikosti.

Image 10Obr. 10 • Detail místnosti

Image 11Obr. 11 • Volba výpočtu

Image 12Obr. 12 • Okno výsledků výpočtu

V tomto okamžiku máme základní přehled o hydraulice a dosažených výkonech. Pro dosažení optimálního výsledku máme možnost ovlivnit výsledky několika způsoby:

  • Změna teploty chladicí vody.
  • Změna teplotního spádu. To můžeme buď pro jeden panel nebo pro vybrané panely. V tomto případě je nutné vypnout funkci „Automatické vyladění zbytkových tlaků“, jinak vám program zadané hodnoty přepíše na jemu vyhovující.
  • Změna minimálního průtoku panelem.

Výsledek našeho snažení je pak vidět v bilancích:

Image 13Obr. 14 • Bilance místností

Image 14Obr. 15 • Bilance okruhů

Image 15Obr. 16 • Bilance rozdělovačů

Pokud máme zakresleny i přívodní potrubí z kotelny k rozdělovačům program nadimenzuje světlosti trubek a dopočítá tlakové ztráty, vypočítá nastavení vyvažovacího ventilu a zároveň ověří, zda zvolené oběhové čerpadlo vyhovuje průtokům.

Image 16Obr. 17 • Návrh přívodního potrubí

V případě, že je režim chlazení kompletně vyladěn, můžeme přejít do režimu vytápění, které bývá v těchto případech předimenzováno. Aby nedošlo k přeregulování rozdělovačů a vyvažovacích ventilů, musíme zamknout nastavení regulačních prvků. Vybereme rozdělovač a v okně vlastností zvolíme „Zamknout aktuální nastavení“.

 

Image 17Obr. 18 • Blokace nastavení regulačních prvků

Po zablokování se již může spustit výpočet vytápění. V režimu vytápění je nejlepší volbou nechat program dopočítat teplotu otopné vody a DT v závislosti na průtocích spočítaných v režimu chlazení. Všechny dosažené výkony nemusí vždy přesně odpovídat tepelným ztrátám místností.

Image 18Obr. 19 • Okno výsledků výpočtu režimu vytápění

Image 19Obr. 20 • Bilance okruhů

Image 20Obr. 21 • Bilance místností

Image 21Obr. 22 • Bilance rozdělovačů

Pochopitelně může nastat stav, kdy nepůjde soustava vyregulovat v důsledku nevhodně propojených panelů. V tomto případě se musí změnit připojení panelů na páteřní okruhy. Obecné doporučení je max. 4 ks velkých panelů do jednoho okruhu. Aby se systém stropního vytápění/chlazení nezavzdušňoval, musí být hmotnostní průtok potrubím turbulentní (pro páteřní rozvod min. 150 l·min–1)!

V případě, že se nedosáhne v některém okruhu turbulentního proudění, program na to upozorní v chybových hlášeních.
V tomto případě zvyšte průtok okruhem změnou teplotního spádu.

Do projektu se dají vložit základní tabulky s technickými parametry:

Image 22Obr. 23 • Tabulka rozdělovače v režimu chlazení

Image 23Obr. 24 • Tabulka rozdělovače v režimu vytápění

Protože Giacomini nabízí pro připojení panelů i zdvojené T-kusy (20 × 8 × 8 × 20) umí i program tyto fitinky vložit do projektu. Ulehčí se tím specifikace fitinek pro připojení panelů. T-kusy se vkládají stejně jako běžná armatura.

Image 24Obr. 25 • Výběr připojovacích fitinek

Image 25Obr. 26 • Dvojité T-kusy

Program také vytvoří specifikaci použitých výrobků:

Image 26Obr. 27 • Specifikace materiálu

Nejlepší volbou je „Otevři Excel“, kde se dá upravovat množství (zaokrouhlit na balení) a doplňovat další výrobky.

Image 27

Projekt se dá exportovat do formátu PDF nebo DXF.


Více informací na www.giacomini.cz.

Firemní článek