+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Vídeň přestavuje elektrárnu, aby mohla otestovat nový zdroj energie

08.11.2022 Časopis: 6/2022

Do roku 2040 chce Vídeň ukončit spalování fosilních paliv a dosáhnout klimatické neutrality. Jednou z cest se nejen pro rakouskou metropoli může stát rozsáhlé využití vodíku. Městský energetický podnik proto s dalšími rakouskými a německými partnery přestavuje jednu z největších rakouských plynových turbín tak, aby ji mohl vedle plynu pohánět i vodík.

Image 0Obr. 1 • Manipulace s turbínou © Wien Energie-Johannes Zinner

Pokus o přimíchání vodíku v běžném provozu proběh­ne ve vídeňské tepelné elektrárně Donaustadt. Městská společnost Wien Energie ji provozuje od roku 2001, za­řízení vyrábí teplo o výkonu 350 megawattů a elektři­nu s výkonem až 395 megawattů. Na projektové spo­lupráci se bude vedle Wien Energie podílet i německá RheinEnergie, Siemens Energy a v Rakousku působící energetická firma VERBUND. Jedná se o světově prv­ní experiment tohoto druhu na komerčně využívaném paroplynovém zařízení v dané výkonnostní třídě, zní z Vídně. Partneři si od experimentu slibují důležité poznatky pro přechod tepelných elektráren na zelené zdroje energie.

Přestavba vedle přípravy na přidávání vodíku mimo jiné zvýší i účinnost elektrárny o zhruba 23 megawattů. Turbína získala nové vylepšené lopatky, spalovací sy­stém, analyzátor plynů a kontrolní systém, optimalizaci prošla i spalovací komora. Přestavbu plynové turbíny zajišťoval Siemens. Pro technologickou firmu se jedná o významnou demonstraci schopnosti stávajících kon­venčních elektráren využít po budoucích přestavbách vodík. Práce byly naplánovány od počátku května do poloviny července, od té doby může být turbína až do pokusu v normálním provozu.

Během experimentu bude vodík přidán k běžně použí­vanému zemnímu plynu. V první testovací fázi by měl obsah vodíku dosáhnout 15 %, ve druhém kroku dvoj­násobku. Bude­li pokus úspěšný, mělo by zařízení zís­kat certifikaci pro dlouhodobý provoz a otevřít cestu k zeleným elektrárnám. Například už při domíchávání 15 % zeleného vodíku by kogenerační jednotka Do­naustadt dodávající elektřinu pro ekvivalent 850 000 vídeňských domácností a teplo pro více než 150 000 do­mácností uspořila ročně kolem 33 000 tun CO2.

Novinka by se následně mohla uplatnit v praxi nejen ve Vídni a v Kolíně nad Rýnem, kde na projektu spolupra­cující RheinEnergie provozuje stejnou turbínu Siemens typu 4000F, ale i napříč Rakouskem a celou Evropou. Testovaný typ systému totiž hraje ve své třídě stěžejní roli v dodávkách elektřiny v Rakousku, zejména ve Víd­ni a okolí. A v celé Evropě je v provozu více než 115 ply­nových turbín této kategorie s instalovaným výkonem přes 31 gigawattů, uvedli zástupci Wien Energie.

Paroplynové elektrárny s kombinovanou výrobou tepla lze provozovat 24 hodin denně a díky své flexibilitě se mohou vhodně doplňovat s obnovitelnými zdroji, zejmé­na vykrýváním denních a sezonních výkyvů v produkci zelené elektrické a tepelné energie. Vodík se navíc může stát médiem pro ukládání přebytků z výroby obnovitelné energie, čímž dále přispěje ke stabilizaci energetického systému. Vzhledem k tomu, že velké množství obnovi­telné energie se často vyrábí v dobách, kdy může být poptávka nízká, a naopak nebývá tato energie dostup­ná, když je poptávka vysoká (zima, tma, nízké teploty), lze vodík získaný v období vyšší nabídky později použít k vyrovnání vyšší poptávky – například v podobných mo­dernizovaných turbínách, pokud se experiment osvědčí.

Z tiskové zprávy
Zahraniční kanceláře města Vídně

Související časopisy