+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Jak nainstalovat PrimoBox s tepelným čerpadlem?

12.10.2022 Firma: AFRISO spol. s r.o. Časopis: 6/2022

O hydraulických sestavách jste se mohli dovědět v předchozím čísle časopisu Topin. V tomto článku se zaměříme na to, jak nainstalovat sestavu AZB 355 ve spojení s tepelným čerpadlem.

Image 1Obr. 1 • Sestava PrimoBox AZB 355

Nejpraktičtější způsob představení způsobu zapojení sestavy PrimoBox AZB 355 je příkladné schéma zapojení. Toto schéma je na obr. 2.

Na schématu teplá voda, která vychází z tepelného čerpadla, směřuje do přepínacího ventilu AZV. Ventil se přepíná buď na plnění zásobníků TUV, nebo směřuje na vstup PrimoBoxu do termohydraulické spojky. Termohydraulická spojka zajišťuje jednu z podmínek správné funkce tepelného čerpadla – tedy minimální průtok tepelným čerpadlem. Odtud je teplá voda dále rozdělená do tří samostatných okruhů.

Zprava první 2 okruhy jsou směšované rotačním směšovacím ventilem a servopohonem ARM ProClick. Oba okruhy slouží pro distribuci teplé vody pro podlahové vytápění – v tomto případě se může jednat např. o dvoupodlažní dům. Oddělené okruhy podlahového vytápění nám umožní přesnější regulaci v každém patře zvlášť.

Třetí okruh je bez směšování a na schématu zajišťuje distribuci teplé vody do radiátorů, které máme např. v koupelnách, garážích či technických místnostech. Lze jej využít samozřejmě i pro jiný účel, kde není žádoucí směšování teplé vody s přesnou teplotou.

Image 0Obr. 2 • Schéma zapojení sestavy PrimoBox AZB 355

Výstup z PrimoBoxu nesměřuje v tomto případě zpět k tepelnému čerpadlu. Na zpátečce je instalována vyrovnávací nádrž ABT 160. Ta zajišťuje větší množství vody v instalaci, aby nedocházelo k cyklvání tepelného čerpadla, které snižuje jeho životnost. Kromě toho dostatek vody v otopné soustavě se využije pro odmrazování výparníku tepelného čerpadla.


Více variant a informací naleznete na www.afriso.cz.

Firemní článek