+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 7/2015

Úvodník

Vážení čtenáři,

přes 500 přihlášených účastníků vytvořilo ze VI. sympozia Integrovaného navrhování a hodnocení budov (INHOB), pod záštitou Společnosti pro techniku prostředí, jednu z největších ryze odborných akcí techniky prostředí v letošním roce.

Osobně jsem byl nejvíce zvědav na to, jak se odborná veřejnost vypořádává s dopady směrnic o Ekodesignu. V centru zájmu sympozia byla zejména vzduchotechnika, větrání a klimatizace a tak i názory, které byly na sympoziu vysloveny, se soustředily především na tuto oblast. Dovolím si vyslovit názor, že technici, pracující se vzduchem, jsou vůči Ekodesignu více kritičtí, než technici, pro něž je základní pracovní látkou otopná voda. Možná je to tím, že pro transport tepla vodou jsou zapotřebí oběhová čerpadla, která jako jedny z prvních výrobků byla zasažena nově se tvořící legislativou nařizující výrazné snížení spotřeby energií. Projektanti byli přinuceni si zvyknout a montážní firmy přijaly fakt, že když je v projektu tzv. EC čerpadlo s elektronicky komutovaným motorem, tak tam musí být a přes to vlak nejede. Podobný postup později nastal i v oblasti ventilátorů, které lze považovat za vzduchotechnickou obdobu oběhových čerpadel na otopné vodě, ale vůči čerpadlům má zpoždění. Odtud i kratší přivykání vzduchotechniků na legislativní posun.

Z marketingového hlediska se mi jeví, že na propagaci úsporných čerpadel, na nejrůznější vysvětlovací akce cílené na odbornou, ale i uživatelskou, a často i laickou veřejnost, bylo vynaloženo mnohem větší úsilí, než se vynakládá v souvislosti s ventilátory. Toto se přenáší i na výrobky, ve kterých ventilátory tvoří již jen jejich část.

V oblasti tepla je Ekodesign a energetické štítkování zavedeno nejen u řady jednotlivých výrobků, ale nyní i sestav. Někteří výrobci a dodavatelé pochopili, že společný energetický štítek na sestavu jimi vybraných spolupracujících výrobků nabízí zajímavou marketinkovou šanci. Nezaznamenal jsem, že by se o podobném postupu v oblasti vzduchu na INHOB intenzivně mluvilo, pokud nejde o ucelenou jednotku. Ale není všem dnům konec. Podle slov účastníka jednání jsou úředníci Evropské komise v připravených podkladech již mnohem dále, než jak je patrné z legislativy, která nabyla účinnosti.

Vzduchotechnická komunita se otevírá s tím, jak roste zájem nejširší veřejnosti o problematiku větrání. Ovšem nejen vzduchotechnikům, ale všem technikům, nezbývá nic jiného, než se naučit, jak směrnice o Ekodesignu využít. O tom, že je to ve prospěch uživatelů techniky, již bylo rozhodnuto.

Josef Hodboď

Obsah