+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nový prostorový přístroj k regulátorům řady Albatros2

01.11.2015 Autor: Ing. Rudolf Kotík Firma: SIEMENS, s.r.o. Časopis: 7/2015 , 8/2014

Regulátory Albatros druhé generace se už osmým rokem těší veliké oblibě u zákazníků, a navázaly tak na úspěšnou první řadu regulátorů Albatros. Důvodem je veliká spolehlivost, jednoduchost nastavení těchto regulátorů i ve velmi komplikovaných systémech vytápění a především uživatelsky přívětivé ovl ádání. Již tak přátelské ovládání regulátorů bylo povýšeno příchodem webových serverů, které ovládání ještě více zjednodušily a zpřehlednily.

Celý sortiment Siemens, s.r.o. je s technickou pomocí prodáván prostřednictvím distributorů, například EKOREGULA, s.r.o. (www.ekoregula-obchod.cz) v Ústí nad Labem.

Image 0Obr • Prostorový přístroj QAA74

Kvalita a funkčnost zařízení je důležitá, ale současně je třeba držet krok s trendy v oblasti designu. Prostorový přístroj QAA75, přestože od začátku kvalitně plnil jak funkční, tak designové požadavky, začíná být v současnosti již zastaralý. Na jeho místo tedy v brzké době přijde nový prostorový přístroj QAA74, který bude plnit stejné funkce jako QAA75, navíc však potěší oko novým designem a zejména je doplněn o další vlastnosti a funkce, které jsme již v prostorovém přístroji QAA75 postrádali.

Prostorový přístroj QAA74 v detailu

Hned na první pohled je vidět, že ovládání prostorového přístroje je pro konečného uživatele zjednodušeno pouze na jedno ovládací rotační tlačítko.

Image 1Obr. 1 •

V základním zobrazení, na kartě se symbolem teploměru (obr. 1), je přehledně vidět teplota prostoru, druh provozu a časový program. Snadným označením a stisknutím rotačního tlačítka lze nastavený parametr editovat. V případě časového programu se na displeji graficky zobrazuje časový program daného dne, v případě označení a stisknutí tlačítka se dostaneme do velice přehledného menu pro nastavení. Zde můžeme jednoduše zadat časový program pro daný den a zkopírovat jej i pro dny další.

Stejným způsobem můžeme nastavovat časový program a teplotu pro přípravu teplé vody na kartě se symbolem kohoutku (obr. 2).

Image 2Obr. 2 •

Kromě sledování teplot v budovách je také užitečným prvkem srovnání hodnot spotřeby zařízení. Na kartě se symbolem grafu (obr. 3) tak lze sledovat například výtěžnost solárů v jednotlivých měsících nebo dnech. U regulátorů určených pro teplená čerpadla zde nalezneme informace o efektivitě fungování tepelného čerpadla.

Image 3Obr. 3 •

Instalace přístroje

Koncový uživatel může po instalaci intuitivně začít se zařízením pracovat. Co se týká instalace, je pro technika, který uvádí zařízení QAA74 do provozu, připraven podrobný instalační průvodce.

Tento průvodce se spustí hned při prvním zapnutí, provede postupně změnou jazykové sady a poté navede do nastavení data a času. Což je to nejzákladnější nastavení. V této chvíli je možné průvodce ukončit. Pokud tak neučiníte, čeká Vás další průvodce nastavení, který poradí s nastavením topných okruhů či přípravou TV. Máte-li hotovo, opět můžete průvodce ukončit. Nebo následuje opravdu hluboké nastavení regulátoru, kde se již spravují funkce směšovacích skupin, vstupům a výstupům se přiřazují funkce a na úplném konci je připraven test, kterým se ověří správnost nastavení, jak vstupů, tak výstupů. Až v tento moment bude průvodce definitivně ukončen. Pokud se tedy technik drží průvodce nastavení, je schopen během několika minut podrobně nastavit regulátor a uvést jej do provozu bez složitého hledání v menu.

 

Firemní článek