+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 8/2014

Úvodník

Vážení čtenáři,

Nový rok je za námi a kapitola života s číslem 2015 před námi. Jiným ­číslem může být věk. Pro mne je tato kapitola spojena s 25 lety aktivního působení u časopisu Topenářství.

S redaktorskou činností jsem se setkal náhodou. Vyplynula z potřeby již zapomenutého zájmového sdružení, dnes by se správně řeklo spolku, vytvořit pro jeho členy informační zpravodaj. V druhé polovině osmdesátých let minulého století internet nebyl, a tak v rozsahu sdružení byla možná jedině tištěná forma. Počátkem roku 1990 jsem se pak dostal i k tehdejšímu zpravodaji Topenářství. Formát A5, černobíle, volné listy založené do desek z tvrdého papíru. Předchozí skutečnost, že tiskárny musely na „vyšších místech“ žádat o bilanční příslib papíru a barev, aby mohly materiál nakoupit, už mladší generace naštěstí nechápe.

Vývoj po listopadu 1989 přinesl mnoho možností. Zpravodaj Topenářství se změnil na plnokrevný časopis obvyklého formátu A4 na kvalitním křídovém papíru. Do jeho obsahu se promítla obrovská potřeba nových technologií pro úspornou výrobu a distribuci tepla, větrání a klimatizaci, rozvody pitné vody, přípravu teplé vody atd. Co se výrazně nezměnilo, je jádro časopisu, tvořené odbornými články s těsným zaměřením na praktickou využitelnost.

Skutečnost, že o tištěnou podobu časopisu Topenářství je i v dnešní internetové době stále zájem, je důkazem, že jsme se členy redakční rady nedělali svou práci špatně. Je úzce spojena s činností uznávaných odborníků, z nichž mnozí se na stránkách časopisu s Vámi podělili o své zkušenosti.

Díky Vám všem, kteří jste aktivní v oboru, i Vám, kteří jste se omezili již jen na sledování technického vývoje, za aktivní podporu. A pokud do stavebnictví, včetně oblasti TZB, přibydou slibované miliardy státních investic, tak by rok 2015 nemusel být špatný. Držím Vám všem palec.

Josef Hodboď

Obsah