+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Kotle na tuhá paliva od firmy

30.12.2014 Firma: KOVARSON s.r.o. Časopis: 8/2014

Ze stále populárnějších kotlů na tuhá paliva můžou zákazníci vybírat mezi ručním, automatickým nebo dokonce kombinovaným přikládáním. Ačkoliv dnes mezi nejpopulárnější kotle na trhu patří právě kotle s automatickým podáváním na hnědé uhlí ořech 2, pozadu nezůstávají ani kotle zplynovací s ruční dodávkou paliva. V letošním roce se na trhu objevily také nové kombinované kotle na hnědé uhlí ořech 2 v automatickém režimu a na kusové dřevo v ručním režimu. Až dosud dodávaly spíše kombinované kotle pouze na dřevěné pelety a dřevo, kdy topení dřevními peletami není tak ekonomické, jako topení hnědým uhlím.

Firma KOVARSON nabízí dva automatické kotle. Automatický litinový kotel TIGER se vyrábí se výkonech 20–55 kW. Je certifikován na hnědé uhlí ořech 2 a dřevěné pelety v emisní třídě číslo 3. Tělo kotle tvoří litinový výměník postavený na podstavci, ve kterém je umístěn univerzální hořák. Celý tento systém je řízen jednoduchou regulací PANDA, která hlídá teplotu otopné vody, nebo může být řízena pokojovým termostatem a dokáže řídit až 4 oběhová čerpadla dle nastavených teplot.

Image 1

Druhým kotlem je automatický litinový kotel PANTHER ve výkonové řadě 20–35 kW. Tento kotel je certifikován na hnědé uhlí ořech 2. Je vyráběn také v řadě PANTHER P na dřevěné pelety. Obě provedení splňují emisní třídu č. 4. V litinovém provedení dosahují kotle velmi vysoké účinnosti. Kotel v provedení PANTHER na hnědé uhlí je ojedinělým kotlem v litinovém provedení s takto vysokou emisní třídou. Kotel s litinovým výměníkem je usazen na podstavci, ve kterém je umístěn univerzální hořák. Kotel je ovládán nejmodernější řídicí jednotkou SPARK, která disponuje v základní výbavě řízením servopohonu jednoho směšovače. Tato jednotka dokáže být řízena pokojovým termostatem nebo venkovním čidlem a na základě vyhodnocení je automaticky řízen směšovač. Funkce hlídání hladiny – zásoby paliva zobrazuje aktuální stav i na pokojovém termostatu. Jednotku je možno rozšířit o další moduly pro řízení celkem až 5 směšovacích ventilů. Dále lze připojit SPARKNET pro ovládání kotle přes internet.

Image 2

Zplynovací kotel MAKAK na ruční přikládání kusovým dřevem. Díky své konstrukci s odtahovým ventilátorem dosahuje kotel vysoké účinnosti až 92 %. Kotel je certifikován na kusové dřevo v nejvyšší emisní třídě č. 5. Kotel svou jedinečnou konstrukcí umožňuje elektronickou regulaci výkonu kotle na 20, 25, 30, 35 a 40 kW. Primární a sekundární vzduch je řízen manuálně. Přikládací komora je určena pro kusové dřevo až do délky 55 cm a celkový objem komory je 135 dm3. Vnitřní těleso kotle je svařeno z 6mm oceli vysoké jakosti a kritická místa jsou zesílena 8mm ocelí. Venkovní těleso je ze 4 mm oceli. Hlavní výměník je trubkový (6,3 mm), ve kterém jsou umístěny turbulátory pro snadné čištění kotle. Kotel se čistí pohybem páky na boku kotle. Přikládací komora je navíc vybavena 3mm nerezovými lamelami, které chrání komoru kotle a zvyšují životnost kotle. Kotel je řízen řídicí jednotkou SPARK.

Image 3

Největší novinkou je kombinovaný kotel PREDATOR s automatickým provozem na hnědé uhlí ořech 2 nebo ručním provozem na kusové dřevo. Certifikace jsou na kusové dřevo v emisní třídě 5. a na hnědé uhlí v emisní třídě 4. Konstrukce kotle s odtahovým ventilátorem dosahuje vysoké účinnosti až 92 %. Vnitřní těleso kotle je svařené z 6 mm oceli a kritická místa jsou zesílená na 8 mm. Venkovní těleso je z 4 mm oceli. Hlavní trubkový výměník o síle trubky 6,3 mm je opatřen turbulátory pro snadné čištění kotle pouze pákou na straně kotle. Přikládací komora, vybavená 3mm nerezovými lamelami pro zvýšení životnosti kotle, je určena pro kusové dřevo délky až 55 cm. Objem komory je 135 dm3. Pod zplynovací částí kotle je umístěn univerzální hořák pro automatický provoz na hnědé uhlí ořech 2. Kotel je řízen jednotkou FOX, která řídí oba ventilátory a podavač. Jednotka dokáže ovládat jeden směšovací ventil + oběhová čerpadla a může být řízena pokojovým termostatem nebo venkovním čidlem. Lze ji doplnit dalšími moduly pro řízení dalších směšovačů, modulem pro ovládání přes internet nebo GSM bránu.

Image 4

Pro rok 2015 chystá firma KOVARSON pro své partnery a zákazníky spoustu novinek, které budou představeny na výstavě Infotherma ve dnech od 19. 1. 2015 do 22. 1. 2015. Přijďte se informovat o novinkách na stánek KOVARSON, rádi vás uvítáme!

Image 5

Firemní článek