+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

NOVINKA 2018 – KAJMAN 10, 12, 15, 18, 20 kW

02.03.2018 Firma: KOVARSON s.r.o. Časopis: 2/2018 , 1/2018

Automatický peletový kotel KAJMAN 10, 12, 15, 18, 20 kW určený pro spalování dřevních pelet s automatickým zapálením, vyhasnutím a čištěním komory hořáku. Kotel s účinností 93,1 % splňuje nejpřísnější emisní třídu číslo 5 a také parametry EKODESIGNU.

Image 1

Kotel je svařenec, kde vnitřní část tělesa kotle je svařena z 6mm oceli. Výměník tělesa kotle se skládá z dvouřadého trubkového výměníku. V každé trubce je umístěn turbulátor, který zajišťuje jednoduché čištění výměníku kotle pomocí páky na boku kotle v základní výbavě.

Spalování pelet zajišťuje hořák ze 4mm nerezové oceli, který je schopen díky keramickému zapalovači pelety sám zapálit a při natopení soustavy vyhasnout. Zapálení a vyhasnutí kotle kontroluje optosenzor umístěný v hořáku. Ventilátor umístěný na hořáku podporuje spalování a taky slouží k základnímu čištění pece a roštu hořáku maximálními otáčkami. Palivo je dodáváno do pece hořáku šnekem, který je řízen samostatným motorem a do šneku je palivo podáváno z vestavěného nebo externího zásobníku pelet.

Kotel je ovládán nejmodernější řídicí jednotkou s dotykovým displejem. Jednotka má automatickou modulaci výkonu dle potřeby otopné soustavy. Možnost řízení dvou topných okruhů ústředního, či podlahového vytápění a čtyř čerpadel. Jednotka ovládá v základní výbavě dále bojler a akumulační nádobu nebo odtahový ventilátor. Jednotku lze dovybavit pokojovým termostatem, ekvitermní regulací, či ovládáním přes internet.

Možnosti zásobníků a dovybavení kotle KAJMAN

  • Vestavěný zásobník s turniketem: Mezi zásobníkem a hořákem je umístěn tzv. turniket, který je poháněn vlastním motorem a chrání celý systém proti zpětnému prohoření. Standartní velikosti vestavěných zásobníků jsou 110 a 160 l.
  • Externí zásobníky: Ke kotli je možné připojit podávání pelet z externího zásobníku pomocí přídavného podavače pelet. Zásobníky se vyrábí ve 3 velikostech a ve velikosti od 200 do 450 l s možností rozšíření až o 500 l.
  • Image 0
  • Pneumatické podávání: Ke kotli je možné zakoupit pneumatické podávání pelet, které doplňuje do vestavěného zásobníku pelety na základě umístěného čidla výšky paliva. Pelety jsou dodávány z externího skladu na vzdálenost až 20 m za pomocí spirálových hadic o průměru 50 mm.
  • Automatické čištění výměníku: Pro vyšší účinnost a bezproblémový provoz je možné kotel dovybavit automatickým čištěním výměníku. Čištění se skládá z motoru a mechanizmu pro připojení místo čisticí páky na boku kotle a probíhá pak v pravidelných intervalech zvedáním turbulátorů ve výměnících nahoru a dolů.
  • Automatické odpopelnění: Kotel je možné dovybavit automatickým odpopelněním. Popel bude z kotle odváděn do externího popelníku, která se odpojí a popel se vynese. Vybírání popela probíhá zcela automaticky za pomoci šnekového dopravníku s převodovkou, který vybírá popel z komory pod hořákem a výměníkem v pravidelných intervalech bez nutnosti obsluhy.
  • Kompresor: Pro lepší čištění pece a roštu hořáku je možné kotel dovybavit kompresorem, který bude hořák čistit stlačeným vzduchem. Připojením kompresoru dojde ke snížení obsluhy kotle a zvýšení komfortu vytápění
  • Lambda sonda: Pro lepší regulaci spalování je možné kotel dovybavit řízením lambda sondou, která bude hlídat nastavené parametry kyslíku na výstupu z kotle a bude dle získaných informací upravovat parametry ventilátoru a podávání pelet.
Firemní článek