+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 2/2018

Úvodník

Vážení čtenáři,

když jsem se s dlouholetým členem naší redakční rady Vladimírem Jiroutem viděla naposledy, vyprávěl mi o připravovaném článku k problematice navrhování společných komínů, který chystal pro časopis a zároveň jako přednášku na březnové školení topenářů v Plzni.

Na tomto setkání však jeho příspěvek již, bohužel, nezazněl – odešel náhle poslední únorový den.

Vladimír Jirout byl ve svém oboru respektovaným odborníkem, který v zápalu pro svou profesi mohl někdy působit tvrdě a nesmlouvavě.

Ve skutečnosti to však byl neuvěřitelně skromný, citlivý člověk s hlubokým smyslem pro spravedlnost a čest.

Vladimír Jirout se doslova do posledních chvil aktivně zajímal o dění v časopise, na kterém mu velmi záleželo, byl členem volební komise Ceny Dr. Cihelky a i přes jeho zdravotní komplikace bych těžko hledala den, kdy by nedorazil na jednání redakční rady.

Všem, které jeho odchod zasáhl stejně, budiž útěchou pravdivá slova V. M. Krameria „Žádná smrt není zlá, předchází-li ji život dobrý.“

Alena Malátová 

Obsah