+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2018/2

17.04.2018 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 2/2018

Výběr ze Sbírky zákonů, částka 3/2018

 • 6. Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 4. ledna 2018 o vydání cenových rozhodnutí.
  ERÚ v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb.,…sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb.… vydal cenové rozhodnutí č. 8/2017 ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016, č. 11/2016 a č. 2/2017, a dále cenové rozhodnutí č. 9/2017 ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.
  Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil ERÚ cenová rozhodnutí č. 8/2017 a č. 9/2017 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 21. prosince 2017, v částce 10.
  Cenové rozhodnutí č. 8/2017 nabylo účinnosti 21. prosince 2017, rozhodnutí č. 9/2017 1. ledna 2018.
  http://www.topin.cz/clanky/zakony-a-normy- 2018-2-detail-3579

Výběr z Věstníku UNMZ 1/2018

Vydané ČSN

 • 12. ČSN EN 14543 kat. č. 503993 Specifikace spotřebičů na zkapalněné ­uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače – Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory; Vydání: Leden 2018
 • 44. ČSN EN 1017+A1 kat. č. 504008 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Polovypálený dolomit; Vydání: Leden 2018
 • 45. ČSN EN ISO 11731 kat. č. 504174  Kvalita vod – Stanovení bakterií rodu Legio­nella; Vydání: Leden 2018

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 23. ČSN EN ISO 19743 kat. č. 503674 Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu těžkých cizorodých materiálů větších než 3,15 mm; Platí od: 2018-02-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 2/2018

Vydané ČSN

 • 12. ČSN EN 12098-1 kat. č. 503912 Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav – Moduly M3-5, 6, 7, 8; Vydání: Únor 2018
 • 13. ČSN EN 14037-2 kat. č. 503910 Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C – Část 2: Stropní sálavé panely – Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu; Vydání: Únor 2018
 • 14. ČSN EN 14037-4 kat. č. 503909 Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C – Část 4: Stropní sálavé panely – Zkušební postup pro zkoušku chladicího výkonu; Vydání: Únor 2018
 • 15. ČSN EN 14037-5 kat. č. 503908 Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C – Část 5: Otevřené nebo uzavřené stropní otopné plochy – Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu; Vydání: Únor 2018

Změny ČSN

 • 78. ČSN EN 62256 kat. č. 504211 Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny – Rehabilitace a zlepšení provozních parametrů; Vydání: Únor 2009; Změna Z1; Vydání: Únor 2018
 • 105. ČSN EN 61646 ed. 2 kat. č. 504248 Tenkovrstvé fotovoltaické (PV) moduly pro pozemní použití – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu; Vydání: Únor 2009; Změna Z2; Vydání: Únor 2018

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 3. ČSN EN 12831-1 kat. č. 503502 Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 1: Tepelný výkon pro vytápěný prostor, Modul M3-3; Platí od: 2018-03-01
 • 4. ČSN EN 12831-3 kat. č. 503503 Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 3: Tepelný výkon pro soustavy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3; Platí od: 2018-03-01
 • 5. ČSN EN 62256 ed. 2 kat. č. 503504 Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny – Rehabilitace a zlepšení provozních parametrů; Platí od: 2018-03-01
 • 14. ČSN EN 1111 kat. č. 503613 Zdravotnětechnické armatury – Termostatické míchací armatury (PN 10) – Obecné technické podmínky; Platí od: 2018-03-01
 • 30. ČSN EN 60904-1-1 kat. č. 503823 Fotovoltaické součástky – Část 1–1: Měření voltampérových charakteristik fotovoltaických (PV) součástek s více přechody; Platí od: 2018-03-01
 • 31. ČSN EN 60904-8-1 kat. č. 503822 Fotovoltaické součástky – Část 8–1: Měření spektrální citlivosti fotovoltaických (PV) součástek s více přechody; Platí od: 2018-03-01


Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2017 a 9/2017 ze dne 20. prosince 2017