+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Takto NE – 2. část – Na pomoc praxi

05.04.2018 Autor: Ing. Pavel Ulrich Firma: ALMEVA EAST EUROPE a.s. Časopis: 2/2018

Pokračování článku z minulého sešitu Topin č. 1/2018, věnovaného vybraným montážním chybám a nedostatkům při realizaci přetlakových spalinových cest se zaměřením na plastové systémy odkouření. Vybrané fotografie ukazují reálné příklady z praxe.

4. Opět odkouření vedené po fasádě

V článku, který vyšel v předchozím sešitu, bylo vysvětleno, proč není možné vést po fasádě jednovrstvou plastovou UV stabilní hadici.

Na těchto fotografiích je celý problém posunut ještě dál, protože je jako fasádní odkouření použité potrubí, které není UV stabilní. Plastové potrubí je velmi poškozené právě účinkem UV záření a na jedné z fotografií je vidět, v jakém stavu je potrubí po demontáži spalinové cesty. S ohledem na jinou roztažnost plastu a kovové stěnové objímky se degradace plastového komínu projevila nejvíce na patě komína, kde je koleno nejvíce poškozeno, protože nese celou váhu komínu.

Fasádní komíny je nutné používat vícevrstvé certifikované do venkovního prostředí společně se systémovými stěnovými objímkami, což zaručí dlouhou životnost odkouření a dostatečnou statickou odolnost.

Image 1

5. Ukončení systémového odkouření

I systémové ukončení výrobce lze nesystémově namontovat jako v tomto případě. Ukončovací díl odkouření je umístěn na komíně vzhůru nohama, a proto ukončení neplní svoji funkci. Ukončení především nepřekrývá vnitřní plastové potrubí, které díky účinkům UV záření degraduje. Ukotvení bleskosvodu na komín je rovněž nevhodné, protože není vyřešeno odizolování bleskosvodu od komínového pláště. Dalším nesy­stémovým prvkem je ochranný košíček, který se po­užívá pro ukončení sání vzduchu jako ochrana proti vniknutí ptactva nebo drobných hlodavců. V případě tohoto výrobce odkouření musí být ukončení komína volné a zcela otevřené. Ochranný košíček může mít za následek zamrznutí komínu.

Image 2

6. Ukončení komínu

Tento způsob ukončení komínu by asi nepotřeboval další komentář, ale je zde vidět více pochybení.

Svévolné provrtání spalinové cesty není možné. Kotvit flexibilní hadici v ústí komínu je nutné, ale musí se po­užít kotvící spona, která hadici objímá zvnějšku. Flexibilní hadice není UV stabilní a ukončení komínu bude velmi rychle degradovat. Ukončení komínu je nutné vždy řešit UV stabilními díly (většinou v černé barvě).

Ukončení komínu je provedeno bez protidešťové manžety a do komínového průduchu tak bude pršet. Komínovou vložku je nutné vždy opatřit protidešťovou manžetu nebo systémovou komínovou hlavicí, která komínový průduch uzavře. Tento způsob ukončení komínu, který je vidět na fotografii, by měl za následek degradaci flexibilní hadice vlivem UV záření a vytrhnutí hadice z kotvení. Hadice pod silou vlastní váhy by pak popraskala i nad patním kolenem.

Image 3

Všechny výše popsané chyby a nedostatky byly nakonec odstraněny a spalinové cesty byly provedeny dle všech platných předpisů.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

Firemní článek
Související články