+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Inovativní sifon Almeva ZEUS

12.09.2022 Autor: Ing. Filip Tesař Firma: ALMEVA EAST EUROPE a.s. Časopis: 4-5/2022

U nás v Almevě je heslem, že své komínové systémy permanentně inovujeme a zdokonalujeme. Jsme leadery v oboru plastových spalinových systémů a vlastníky řady patentů. Představujeme Vám nový patentovaný sifon Zeus. Sifon jsme vyvinuli ve spolupráci s řeckými kolegy z Almeva Hellas sídlící v Athénách. Abychom poukázali na původ jeho vývoje a vyjádřili tak uznání kolegům, nazvali jsme jej „Zeus“.

Image 0Obr. 1 • Sifon Almeva Zeus včetně čidla hladiny kondenzátu

Hlavní funkce sifonu ve spalinové cestě

Sifon slouží pro odvod spalinového kondenzátu a zároveň zabraňuje úniku spalin do okolí a zamezuje riziku otravy produkty spalování. Funguje jako pomyslná zátka, která nám odděluje spalinovou cestu od vnějšího okolí.

Umístění sifonu

U instalací s jedním spotřebičem je nejčastěji sifon umístěn ve spotřebiči. Vznikající kondenzát ve spalinové cestě je sveden zpět do spotřebiče, kde je skrze kondenzační výměník a integrovaný sifon odveden do odpadního potrubí. U kaskád toto řešení není možné, protože kotle jsou dimenzovány s ohledem na množství odvedeného kondenzátu odpovídající jednomu spotřebiči. Při průtoku kondenzátu z více spotřebičů by mohlo dojít k zahlcení a poškození samotného zařízení. Proto u kaskád se vždy sifon umísťuje na samotnou spalinovou cestu.

Řešení Almeva – sifon Zeus

Nový sifon Zeus jsme vyvinuli se zřetelem na univerzálnost, bezpečnost a digitalizaci řízení vytápěcích systémů. Má tři charakteristické vlastnosti umožňující široké použití:

Sifon Zeus vyhovuje všem tlakovým třídám, a to třídě nízkopřetlakové P ≤ 200 Pa, středopřetlakové M ≤ 1500 Pa a vysokopřetlakové H ≤ 5000 Pa. Hodnota v Pa nám udává maximální přípustný přetlak ve spalinové cestě a odpovídá normovým hodnotám. Abychom si lépe představili tuto hodnotu, uvedu jednoduchý příklad. Standardní kondenzační kotle na trhu mají dispoziční výtlak spalinového ventilátoru v rozmezí 100 až 200 Pa – hodnota 100 Pa odpovídá výšce 1 cm vodního sloupce. U kogeneračních jednotek a podobných typech zařízení, se hodnota přetlaku pohybuje okolo 3500 Pa, což odpovídá výšce vodního sloupce 35 cm. Tato hodnota nám udává výšku hladiny kapaliny v sifonu, která je nutná k zabránění vniku spalin do vnějšího okolí.

Image 1Obr. 2 • Řez sifonem, dole detail pozice teflonové kuličky v případě provozu bez kapaliny

Sifon Zeus je bezpečný. Součásti sifonu je teflonová kulička, která zabraňuje vniku spalin do okolí i v případě, že se v pracovní části nenachází kapalina. Tento jev nejčastěji nastává v případě, kdy kotel nebyl dlouhodobě v provozu, nebo během čištění nebyla kapalina doplněna.

Sifon Zeus je chytrý. Sifon je možné rozšířit o čidlo hladiny kondenzátu, které zaznamenává zvýšenou hladinu kondenzátu v případě, že je výtok ucpaný. Čidlo je možné připojit k měřicímu a regulačnímu systému pomocí standardního napětí 5V DC. Tento typ připojení je možné také použít k připojení řídící desce spotřebiče. Výrobcům kotlů umožňuje jednoduše snímat nedostatečný odtok kondenzátu a předejít tak poškození kotle.

Image 2Obr. 3 • Řez sifonem při standardním provozu – kulička „plave“ na hladině

Závěrem je důležité upozornit, že sifon by se měl čistit vždy během povinné pravidelné kontroly spalinové cesty, aby byla zachována jeho správná funkčnost. Pouze v tomto případě Vám může zaručit bezpečný a spolehlivý provoz.

Firemní článek