+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

ALMEVA EAST EUROPE – Co je u nás nového

17.08.2021 Autor: Ing. Pavel Ulrich Firma: ALMEVA EAST EUROPE a.s. Časopis: 4-5/2021

Dámy a pánové, vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás informoval o novinkách v naší společnosti. Ohlédneme se za historií značky ALMEVA, zhodnotíme poslední měsíce a podíváme se na změny, které u nás nastaly.

Historie

Společnost ALMEVA AG byla ve Švýcarsku založena v roce 1994 jako výrobce a prodejce plastových spalinových systémů. Její výrobky se postupně začaly prodávat po celé Evropě. V roce 2008 byla založena česko-švýcarská firma ALMEVA EAST EUROPE s.r.o. se sídlem v Želešicích u Brna, která dostala na starost distribuci výrobků ALMEVA ve střední a východní Evropě. Od té doby společnost neustále expanduje. V roce 2011 zakládá dceřiné společnosti na Slovensku a v Maďarsku, v roce 2014 také v Polsku. Téhož roku byla v Želešicích u Brna v nově zrekonstruovaných prostorách zahájena výroba. V roce 2019 proběhla fúze se společností TECH TRADING GROUP a.s. Díky tomu získala ALMEVA EAST EUROPE s.r.o. do svého portfolia velmi významné výrobky jako jsou zděné komínové systémy a lehké kamenivo Liapor, jehož jsme distributorem. Za dobu svého působení si ALMEVA EAST ­EUROPE s.r.o. vydobyla velmi silnou pozici dodavatele komínových systémů nejen na českém trhu.

Zhodnocení posledních měsíců

První kvartál roku 2020 nás, stejně jako zbytek populace, nepříjemně zaskočil pandemií Covid-19. V této nelehké době jsme si museli zvyknout na jiné fungo­vání ve všech možných životních situacích. Někteří z nás se museli vyrovnat se ztrátami největšími, a to ­životy svých blízkých. V naší společnosti jsme se zavedením organizačních, operativních a adekvátních hygienických opatření snažili dopady pandemie co nejvíce eliminovat. To se nám povedlo, aniž bychom ohrozili chod firmy a plynulost dodávek komínových systémů k našim zákazníkům. Situace to v žádném ohledu nebyla jednoduchá. Přestože v první polovině roku jsme zaznamenali nižší prodeje, díky její druhé půli jsme nakonec dosáhli historicky nejúspěšnějšího hospodářského výsledku.

Změny ve společnosti ALMEVA EAST EUROPE

V posledních měsících jsme v naší společnosti provedli jak produktové, tak i personální změny, o kterých bych Vás rád informoval.

Z pohledu produktů byla významnou změnou záměna v sortimentu plastových komínových systémů STARR a FLEX, které se původně vyráběly z transparentního polypropylenu. Od poloviny roku 2020 jsou tyto systémy cíleně vyráběny z polypropylenu černého. V pří­padě systému STARR o průměru 80 mm zákazníkům nově nabízíme i variantu z bílého polypropylenu. Na přelomu roku 2020 a 2021 jsme do našeho portfolia doplnili prostupy komínu hořlavou konstrukcí, dále tlumiče hluku spalin, čisticí techniku a vícevrstvý koncentrický nerezový systém TW25. Na dalších produktových novinkách intenzivně pracujeme. V loňském roce jsme uvedli v život komínový konfigurátor AlmeCon, který slouží pro tvorbu cenových nabídek nejen u nás Almevě, ale i pro potřeby našich zákazníků.

Z pohledu firemního a personálního u nás také došlo k významných změnám.

Důležitou změnou v organizační struktuře je odchod původního prokuristy společnosti a obchodního ředitele Ing. Jaroslava Malůška na novou pozici. Za bezmála 14 let jeho působení se stala skupina ALMEVA silnější a stabilnější, za což mu náleží obrovský dík. Nyní své zkušenosti zúročí na trzích Společenství nezávislých států (Rusko, Bělorusko, Kazachstán). Na místo něj do funkce prokuristy a obchodního ředitele nastoupil v březnu 2021 Ing. Pavel Ulrich, dosavadní technický ředitel.

Ve vedení společnosti je nyní na pozici technického ředitele Ing. Filip Tesař, který ručí za za špičkovou technickou podporu. Za kvalitou a rychlostí dodávek k Vám zákazníkům stojí ředitel logistiky Vladimír Černošek. Pakliže jeho jméno slyšíte poprvé, je jasné, že u nás je logistika zvládnuta perfektně. Za zákaznickou spokojeností stojí rovněž marketingová ředitelka Drahomíra Wachtlová. Její jméno nejspíše poprvé nečtete, neboť právě ona Vás pravidelně informuje o našich zákaznických akcích či Vás seznamuje s produktovými novinkami.

Ze společnosti ALMEVA EAST EUROPE s.r.o. je s platností od 1. 6. 2021 ALMEVA EAST EUROPE a.s. Změna na akciovou společnost je vyústěním dlouhodobě probíhajících změn v naší společnosti, nicméně tato změna nemá vliv na nabízený sortiment a poskytované služby. Pakliže ano, tak snad jen v pozitivním smyslu slova.

Vedení společnosti nově tvoří tříčlenná správní rada, kde v čele stojí Pavel Mareček, bývalý jednatel s.r.o., a nyní předseda správní rady. Členy správní rady jsou bývalí prokuristé s.r.o. Mgr. Markéta Budovičová a Ing. Pavel Ulrich.

Závěrem bych rád poděkoval všem našim zákazníkům za jejich důvěru a spolupráci v uplynulém období, které bylo zkrátka jiné, než jsme byli zvyklí. Velké díky také patří všem kolegům za skvělou týmovou práci a bezkonkurenční servis, který jsme schopni našim zákazníkům poskytnout.

Firemní článek