+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 4-5/2021

Úvodník

Vážení čtenáři,

na začátku června prošel druhým čtením v poslanecké sněmovně návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie. Návrh klíčové právní úpravy pro rozvoj obnovitelných zdrojů a transformaci teplárenství z loňského května přitom sklidil masivní kritiku. Různé zájmové skupiny v energetice dlouho marně hledaly shodu na tom, v jaké podobě, a zda vůbec, má sněmovnou novela projít. Bodem sváru se stala novinka v podobě tzv. vnitřního výnosového procenta investic (IRR), na základě kterého se má určovat přiměřenost podpory (překompenzace) u zdrojů uvedených do provozu mezi roky 2006–2015.

Hospodářský výbor sněmovny totiž letos v březnu neschválil pozměňovací návrhy, které stanovily IRR, od něhož se odvíjí státní podpora, pro všechny druhy OZE shodně a to na 10,6 %.

Vládní novela v tu chvíli tedy nastavovala každému ze zdrojů jinou hodnotu výnosnosti, přičemž solárním elektrárnám zůstal nejnižší navrhovaný podíl 6,3 %, což je minimální úroveň v rozpětí stanoveném Evropskou komisí. Naopak největší podíl dostal bioplyn s 10,6 %, dále biomasa s 9,5 %, větrná, vodní a geotermální energie získaly shodně 7 %.

Zatímco si Solární asociace a majitelé fotovoltaických elektráren schválení novely v takovéto podobě samozřejmě nepřejí a považují jej za silně diskriminační, o urychlené schválení zákona naopak naléhavě žádá Teplárenské sdružení ČR. Svaz průmyslu a dopravy s Hospodářskou komorou v tiskové zprávě uvedly, že zákonodárci by měli promptně najít kompromis ke sporným bodům úpravy a návrh bezodkladně projednat. Jestliže návrh nebude schválen, od ledna 2022 skončí provozní podpora pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla.

„Pokud by měly teplárny promítnout do cen tepla meziroční nárůst ceny povolenek, zdražilo by teplo z uhlí přibližně o 15 %. Teplárny už rezervy vyčerpaly, pokud jim stát část nákladů na povolenky pro výrobu tepla nevrátí, nastane černý scénář výrazného zdražení pro 3,5 milionů lidí,“ varoval výkonný ředitel TS ČR.

V souvislosti s IRR po řadě pozměňovacích návrhů padly další různé varianty, přičemž po červnovém jednání hospodářského výboru má, podle kanceláře Frank Bold Advokáti, největší šanci varianta flexibilního intervalu 8,4–10,6 % pro všechny zdroje s tím, že konkrétní hodnoty pro jednotlivé zdroje by byly stanoveny nařízením vlády.

Tento interval získal podporu i Ministerstva průmyslu a obchodu. MPO zároveň podpořilo vstup solárních elektráren do aukčních soutěží o provozní podporu.

V současné době je stěžejní, aby se třetí čtení novely zákona ve sněmovně podařilo realizovat ještě před letní přestávkou. Pokud se legislativní proces nestihne dokončit do voleb, projednávání zákona bude muset začít kompletně od začátku, což by byla pro teplárenství katastrofa.

Novela zákona POZE a příprava navazujících prováděcích předpisů bude jedním z hlavních témat zářijové konference Dny teplárenství a energetiky 2021.

Alena Malátová

Obsah