+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Investice do kaskádové kotelny se škole vrátila za tři roky

18.08.2021 Firma: THERMONA, spol. s r.o. Časopis: 4-5/2021

Modernizace systému vytápění je pro nebytové prostory jednou z možností, jak zásadně snížit své provozní náklady. Své o tom ví i zbýšovská základní škola, jejímž zřizovatelem je město Zbýšov. V rámci plánované rekonstrukce staré školní budovy byly mimo jiné instalovány i kondenzační kotle, zapojené do takzvané kaskády. Jak celá investice probíhala a jaká je její návratnost, jsme zjišťovali po třech letech od instalace.

Image 1

Výchozí stav: naddimenzované a nehospodárné kotle

Do poloviny roku 2018 byly hlavním zdrojem tepla a teplé vody tři stacionární plynové kotle s průmyslovými hořáky o celkovém výkonu 631 kW, které nahradily staré kotle na pevná paliva. Kotelna byla vyjma dvou měsíců (letní prázdniny) v celoročním provozu z důvodu neustálé přípravy teplé vody. Tepelný výkon nejslabšího kotle (172 kW) vysoce přesahoval potřebu výkonu na přípravu teplé vody a i pro zajištění vytápění byla celá sestava zbytečně naddimenzována.

Instalovaný výkon se snížil téměř na polovinu

Nehospodárný provoz a celková energetická náročnost byly pro zřizovatele impulzem ke kompletní ­revitalizaci budovy. Ta spočívala ve výměně oken, v instalaci nových zdrojů tepla a v poslední fázi také v zateplení budovy, ke kterému zatím nedošlo. Investor se rozhodl zůstat u vytápění plynem, stacionární průmyslové kotle ale nahradily úsporné kondenzační jednotky, zapojené do kaskády. Konkrétně se jednalo o soustavu čtyř kotlů THERM 90 KD.A od českého výrobce Thermona. Celkový instalovaný výkon se snížil na 380 kW a do soustavy přibyl zásobník teplé vody, odkud je teplá voda distribuována dále do objektu.

Rychlá instalace a bezzásahový provoz

Samotná demontáž starých kotlů a instalace nové kotelny probíhaly v období letních prázdnin. Včetně závěrečného zapravení a výmalby po stavebních úpravách trvala rekonstrukce zhruba jeden měsíc. Od té doby kotelna funguje bez neplánovaných výpadků v bezproblémovém a prakticky bezúdržbovém provozu. Jediným servisním zákrokem je pravidelná roční prohlídka, kdy servisní technik zejména vyčistí hořáky, výměníky a elektrody, provede detekci úniku plynu a seřídí kotle na správné parametry spalování. Díky tomu vše funguje bezpečně a maximálně efektivně.

Image 2

Investice se škole vrátila během tří let

Díky pečlivému vedení tabulky spotřeby plynu, který tvoří přes 80 % nákladů na provoz otopné soustavy, můžeme zpětně zhodnotit přínos investice. Pokud zprůměrujeme naměřené hodnoty, abychom minimalizovali rozdíly mezi jednotlivými zimami v konkrétních letech, dostáváme se při porovnání období 2011–2017 a 2019–2020 ke snížení spotřeby plynu o 36 %. To představuje roční úsporu téměř 350 tisíc korun (při ceně 13 Kč·m–3).

Image 3

Při započítání výše počátečních nákladů, která se vyšplhala na částku lehce přes jeden milion korun, se investice do kaskádové kotelny městu vrátila během tří let. Zároveň mělo vedení Zbýšova jistotu, že po tuto dobu se nemusí obávat případné poruchy. Thermona totiž nabízí možnost zaregistrovat všechny své kotle do Programu prodloužené záruky a prodloužit tak standardní záruční dobu o 12 měsíců na celkem tři roky. K další úspoře došlo i u spotřeby elektrické energie, protože moderní kotle pracují s výrazně hospodárnějšími komponenty, zejména energeticky úspornými oběhovými čerpadly. Tyto úspory nejsou do výpočtu zahrnuty, protože kotelna nemá vlastní elektroměr.

Ekologický provoz a jednoduchá obsluha

Kromě ekonomického přínosu je na místě zmínit i efekt ekologický, kdy díky instalaci nových kotlů došlo ke snížení emisí oxidu uhličitého o zhruba 54 tun ročně. Množství spotřebovaného paliva se snížilo nejen díky účinnější kondenzační technologii, ale také zásluhou lepší modulace výkonu. Tu umožňuje samotná konstrukce kotlů a také jednoduché ovládání s pomocí inteligentního regulátoru, který je napojen na ­internet pro možnost dálkového přístupu a kompletní správy kotelny prostřednictvím webového prohlížeče. Úspory překročily očekávání investora natolik, že se zateplení fasády stalo méně potřebným a jeho ­realizace bude spojena až s celkovou revitalizací pláště budovy.

Image 4

O použité technologii

Kaskádová kotelna je soustava menších kotlů, jež spolu vzájemně komunikují prostřednictvím speciálního regulátoru, který přijímá informace o aktuálních potřebách tepla, a podle toho kotle modulují svůj výkon, případně se spínají či naopak odpojují. Výhodou tohoto řešení, v porovnání s jedním velkým kotlem, je zejména široký rozsah výkonu (kaskáda pracuje v rozsahu minimálního výkonu jednoho kotle, po součet maximálních výkonů všech kotlů dohromady), který je k dispozici přesně v závislosti na aktuálním odběru tepla nebo teplé vody. Průkopníkem kaskádových kotelen je český výrobce Thermona, který, díky použití dnes již výhradně kondenzačních kotlů, dosahuje rychlé návratnosti a hospodárného provozu. Díky vzájemné kompatibilitě je možné instalovat kotelny až do výkonu 3040 kW. Thermona technologii stále vylepšuje a v letošním roce přijde na trh s novinkou: kondenzačním kotlem THERM 49 KD, který je určen zejména pro instalaci v rámci kaskádových kotelen. Novinka nabízí nejmodernější komponenty, jako jsou nerezový výměník s dochlazovanou čelní hořákovou stěnou nebo elektronicky modulovaný plynový ventil, jenž ve spolupráci s hořákem BLUEJET® vyniká vysokým stupněm modulace výkonu. Plynový ventil navíc umožňuje optimalizovat proces hoření a spotřebu plynu tak, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám energie. Technologicky nejvyspělejší řada PREMIUM se tak rozšíří již o pátého zástupce, který svým výkonem 49,5 kW rozšíří možnosti instalací kaskádových kotelen.


Více na www.thermona.cz

Firemní článek