+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Vyhazujete peníze za předizolované potrubí pro rozvod TV v tlakové řadě PN10 (SDR 7,4)?

20.08.2021 Autor: Roman Schrott Firma: Plzeňské energetické závody a.s. Časopis: 4-5/2021

Zbytečně! Máme pro vás řešení.

Někteří provozovatelé tepelných sítí a teplárenských společností v poslední době požadují pro rekonstrukce rozvodů TV a cirkulace, hlavně v sídlištních aglomeracích, kde je centrální příprava TV rozváděna potrubím do jednotlivých objektů, plastové předizolované potrubí v tlakové řadě PN 10 (SDR 7,4), aniž by se zaměřili na ostatní důležité parametry předizolovaného potrubí, jako je materiál medionosné trubky, izolace vnějšího pláště, tepelné ztráty potrubního systému, druh spojek potrubí, tlakové ztráty a v neposlední řadě životnost a spolehlivost potrubního systému. Otázka je, zda je skutečně nutné používat potrubí PN 10 pro rozvody TV, nebo se jedná o neznalost možností, či o podléhání marketingového a mediálního tlaku ze strany některých výrobců a dodavatelů takovýchto potrubních systémů, aniž by tito pravdivě informovali o skutečných parametrech, životnosti a spolehlivosti nabízených potrubních systémů.

Dle našich dlouholetých zkušeností a obsáhlých referencí dodávek potrubních systémů BRUGG Pipes lze říct, že použití potrubí v tlakové řadě PN 10 pro rozvody TV a cirkulace je naprosto zbytečné mrhání prostředky.

Norma ČSN 06 0320/2006 Sb., která se zabývá, mimo jiné, dostatečným množstvím a parametry teploty TV, hovoří o tom, že teplota TV by měla být v rozmezí 50–55 °C, výjimečně 45–60 °C. Takže z toho lze říct, že teplota TV nepřesahuje 60 °C. Provozního tlaku 1,0 MPa pro rozvod TV rovněž prakticky není dosahováno, provozní tlak TV je ve většině případů do 0,6 MPa.

Pro rozvody TV nabízíme a dodáváme vysoce úsporné (lpur50 = 0,0199 W·m–1·K–1) kvalitní předizolované polyetylenové potrubí BRUGG CALPEX PUR-KING v tlakové řadě PN 6 (SDR 11). Výrobce deklaruje a garantuje při trvalé provozní teplotě 60 °C a trvalém tlaku PN 10 životnost 50 let.

Z toho je patrné, že použití potrubí tlakové řady PN 10 je zbytečné a nehospodárné plýtvání prostředky bez sebemenšího smyslu.

Pokud chceme uspořit prostředky jak na realizaci rozvodů TV, tak i na dlouhodobém provozu je nutno se při výběru nejvhodnějšího potrubního systému zaměřit, jak již bylo uvedeno, rovněž na tepelné ztráty, po­užité materiály, způsob spojkování, dlouhodobé reference z hlediska životnosti potrubí a zkušenostech s provozem atd.

V neposlední řadě je dobré vyžadovat zkušební certifikáty z nezávislých zkušeben o skutečné hodnotě lambda, a tím i výši tepelných ztrát potrubí, nikoli pouze prohlášení výrobce o těchto hodnotách. Rovněž je nutno zaměřit pozornost na to, zda nabízené produkty jsou vyráběny v souladu s evropskými normami, což mnohdy není garantováno. Nezřídka se stává, že investor dostane sice dražší, ale zato podstatně horší potrubí.

Tyto vysoké požadavky na kvalitu a životnost, podpořené dlouholetými referencemi bezporuchového provozu nejlépe splňuje polyetylenový flexibilní systém BRUGG CALPEX PUR- KING PN 6, a to za podstatně nižší náklady než u potrubních systémů PN 10, které jsou na trhu. Výhody můžeme shrnout do několika bodů:

1) Medionosná trubka ze síťovaného polyetylenu PEXa s kyslíkovou bariérou EVOH

 • Vysoce odolný a houževnatý materiál s dlouhou životností. Oproti polyetylenu PEXb, polypropylenu a polybutenu podstatně odolnější materiál bez náchylnosti k tvoření prasklin vlivem dlouhodobého provozu.
 • V souladu s DIN 16893 a E DIN 12318-2.
 • Nízké tlakové ztráty.
 • Velmi dobrá mechanické a chemická odolnost (DIN 8075 list 1).
 • Potrubí PN 6 má tenčí stěnu než potrubí PN 10, tím i větší vnitřní průřez, to znamená nižší tlakové ztráty a tím i úsporu energie za čerpací práci.
 • Např u potrubí PEXa DN 80:
  PN 6 – 90x 8,2 – skutečný vnitřní průřez 73,60 mm,
  PN 10 – 90x 12,3 – skutečný vnitřní průřez 65,40 mm,
  PN 10 – 84x 6 – skutečný vnitřní průřez 72,00 mm, (není v souladu s EN normou).

Image 1

2) Izolace PUR pěnou s koeficientem prostupnosti tepla l50 = 0,0199 W·m–1·K–1

Což je nejnižší hodnota na světě. Potrubí BRUGG CALPEX PUR KING má nejnižší tepelné ztráty na trhu. Tato hodnota lambda u potrubí BRUGG CALPEX PUR KING je samozřejmě prokázána a certifikována nezávislou zkušebnou IMA Drážďany a jinými nezávislými zkušebnami. Koeficient lambda je základní údaj pro výpočet koeficientu prostupnosti tepla U, což není pouhý údaj udávaný výrobcem, jak se nám to snaží namluvit v některých „rádoby“ odborných článcích na toto téma, ale exaktně vypočítaná hodnota na základě pravdivých údajů z nezávislých zkušeben. A ano, u některých jiných výrobců je to zřejmě pouze prohlášením výrobce potrubí na základě nějakých interních testů, které, jak bylo zjištěno, opět nezávislou zkušebnou, se mnohdy nezakládají na pravdě. V tomto případě je ovšem prohlášení o tom, že máme potrubí s nejnižšími ztrátami na trhu naprosto irelevantní a nepravdivé.

Např. v porovnání s flexibilními systémy s izolací z PE pěny s l = 0,038 W·m–1·K–1 je nutno mít u potrubí DN 40 izolaci o průměru 240 mm (50/240), což je víc jak dvojnásobek oproti potrubí Calpex 50/111 při stejných tepelných ztrátách. Bohužel, ani ostatní potrubní systémy, i s izolací PUR pěnou nedosahují hodnoty tepelných ztrát potrubí BRUGG CALPEX PUR KING při srovnatelné tloušťce izolace. Tuto nevýhodu mnozí nahrazují větším průměrem izolace, což má ovšem za následek omezenou flexibilitu, a tím i náročnější montáž, která vyžaduje víc prostoru, a tím se prodlužuje doba montáže. Ovšem i tak tyto systémy nedosahují tak nízkých tepelný ztrát jako potrubí BRUGG CALPEX PUR KING v plusové izolaci.

Uvádím příklad:

 • potrubí CPX: 50/126 PLUS – U = 0,1260 W·m–2·K–1
 • obdobné potrubí s PUR izolací: 50/145 – U = 0,1368 W·m–2·K–1

Nebo:

 • potrubí CPX: 110/202 PLUS – U = 0,1856 W·m–2·K–1
 • obdobné potrubí s PUR izolací: 110/240 – U = 0,1853 W·m–2·K–1

Zde lze vidět, že potrubí CPX 50/126 má podstatně ­nižší tepelné ztráty než obdobný PUR systém 50/145 ovšem s podstatně tlustší izolací.

U průměru 110 je tepelná ztráta takřka stejná, ale opět u obdobného PUR systému je izolace podstatně větší.

Dalo by se říct, že pokud zabalím trubku do jakékoliv i nekvalitní izolace, ale dám tam dostatečně silnou vrstvu, tak dosáhnu nízkých ztrát, pokud dám izolaci průměr 400 mm, budu mít nejnižší ztráty.

Každý, kdo kdy montoval flexibilní potrubí, ví, že čím větší průměr potrubí a izolace, tím je potrubí tužší a hůře flexibilní a dosažení max. možného dovoleného ohybu u potrubí větších průměrů je téměř nemožné. Obzvláště při rekonstrukcích starých čtyřtrubních rozvodů v betonových kanálech, které mají obvykle šířku 120 cm, je veškeré lomy nutno vybourat, aby nedošlo ke kolizi nového flexibilního potrubí TV a ocelového potrubí ÚT. Tento problém se dá rovněž řešit umístěním kolen do lomů i na flexibilní potrubí. To ovšem prodražuje dodávku a prodlužuje montáž. Lze ovšem zvolit potrubí s co nejmenší izolací a tím flexibilnější, ovšem při zachování nízkých tepelných ztrát. Tyto požadavky splňuje nejlépe potrubí BRUGG CALPEX PUR KING.

V neposlední řadě tloušťka izolace omezuje i maximální možnou dodávku potrubí v kuse, čímž se opět ztrácí kouzlo flexibilního systému. U potrubí BRUGG CALPEX PUR KING je max. dodávaná délka např. až 1000 m u průměru 25/76 a 149 m u 90/162 v jedné roli. Lze dodat i delší metráže v kuse, avšak rozměry rolí jsou uzpůsobeny tak, aby se vlezly do standardního kamionu.

Image 2

Image 3

Image 4

3) Vnější plášť z LLD-PE

Což je lineární nízko hustotní polyetylen, který je odolnější vůči tahovému napětí a dynamickému nárazu a má větší bodovou odolnost než LD-PE (nízko hustotní polyetylen). V porovnání se systémy s pláštěm z HDPE (vysokohustotní polyetylen) je potrubí s LLD-PE podstatně flexibilnější při zachování vysoké odolnosti. Z tohoto důvodu je potrubí Calpex odolnější vůči vnějším vlivům než obdobné systémy na trhu.

4) Spojování medionosné trubky je prováděno výhradně lisovacími spojkami

(Rovné spojky, kolena, odbočky, redukce, koncovky) s vysokou odolností a životností. Každý spoj je stejný. Oproti často používaným šroubovaným, svěrným spojkám, které se za provozu povolují a dochází k netěsnostem systému, jsou lisovací spojky podstatně spolehlivější a odolnější. Rovněž je zde výhoda oproti varným spojkám, kde to, jestli jsou spojky svařeny dobře, nebo ne, se nedá v podstatě zjistit. Potrubí pro PN 10 je ve většině případů spojováno právě šroubovanými svěrnými spojkami.

Image 5

Image 6

Z referencí bych uvedl např. rozvody TV + C na sídlišti v Lanškrouně kde je potrubí BRUGG CALPEX v provozu již skoro 20 let bez jediné poruchy. Rovněž tak dodávky pro sídlištní rozvody TV + C ve městech jako jsou Hradec Králové, Milevsko, Veselí nad Moravou, Brno, Kamenice nad Lipou atd., kde potrubí BRUGG Calpex funguje bez jediné poruchy.

Vybrané reference naleznete zde.

Image 7

Image 8

Z výše uvedeného vyplývá, že pro rozvody TV a cirkulace při požadavku na tlak PN 10 lze bez problémů použít potrubí BRUGG CALPEX PUR KING v tlakové řadě PN 6, kde výrobce deklaruje a garantuje, při trvalé teplotě 60 °C a trvalém tlaku PN 10, životnost 50 let.

Rovněž argument jakési „bezpečnosti“ při použití potrubí PN 10 neobstojí.

Doporučuji každému na zvážení, zda chce vyhazovat peníze jen kvůli lichému argumentu „bezpečnosti“, nebo chce mít spolehlivý potrubní systém, který již dlouhodobě funguje, za podstatně nižší pořizovací náklady a navíc s výhodou nejnižších tepelný ztrát a vysoké spolehlivosti, která je podpořena vyhlášenou švýcarskou kvalitou potrubních systémů BRUGG Pipes.


V případě Vašeho zájmu lze celý výrobní program nalézt na webu výrobce, nebo na našich stránkách. 

Firemní článek