+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Vysoce úsporné předizolované potrubí BRUGG Pipes

Chcete-li výrazně ušetřit na tepelných ztrátách a snížit emise skleníkových plynů, ušetřit náklady a čas na výstavbu či rekonstrukci tepelných sítí, použijte vysoce úsporné předizolované potrubí BRUGG Pipes.

Již řadu let dodáváme na český trh vysoce kvalitní a úsporné předizolované potrubní systémy švýcarského výrobce BRUGG Pipes, který je průkopníkem technického vývoje v této oblasti. Před dvěma lety BRUGG Pipes zahájili dodávky vylepšené PUR izolace u flexibilního polyethylenového nízkoteplotního systému CALPEX, který má PUR izolaci s koeficientem prostupnosti tepla ʎ = 0,0199 W/mK. Tato hodnota je nejnižší na světě.

Rád bych Vás nyní seznámil s některými z těchto produktů v základních parametrech. V budoucnu se budu věnovat jednotlivým potrubním systémům poněkud obšírněji a to nejen o potrubních systémech v tomto článku, ale i o dalších potrubích ve výrobním programu BRUGG Pipes jako jsou systémy pro vyhřívání fermentorů bioplynových stanic, potrubí pro rozvod studené vody s vyhřívacím proti zámrzným systémem a potrubí pro průmyslové aplikace.

Z hlediska rozvodu tepla s důrazem na podstatné snížení tepelných ztrát bych vypíchl tyto potrubní systémy s výrobního programu BRUGG Pipes:

Nízkoteplotní flexibilní potrubní systém BRUGG CALPEX

Nízkoteplotní flexibilní potrubní systém BRUGG Calpex se skládá z medionosné trubky ze síťovaného polyethylenu, PUR izolace s ʎ = 0,0199 W/mK, a ochranného pláště z LLD-PE. Používá se pro rozvod topení a TUV do teploty media až 95 °C při tlaku 0,6 MPa respektive do průměru DN 50 tlaku 1,0 MPa.

Hlavní výhody:

Nízké tepelné ztráty

Díky revoluční izolaci PUR pěnou s ʎ = 0,0199 W/mK, otestovanou a potvrzenou nezávislou zkušebnou IMA Drážďany..

V porovnání s podobnými systémy na trhu s PUR izolací s obdobnou tloušťkou izolace jsou u potrubí Calpex nižší tepelné ztráty o 10–20% v závislosti na provozních parametrech a hodnotách lambda porovnávaných systémů. Nejlepší obdobný systém má PUR lambda pouze 0,021 W/mK, což jsou ztráty o cca 10% větší.

V porovnání s potrubím s pěnovou PE izolací je úspora ještě podstatně větší.

Ekvivalentem potrubí s PE izolací (ʎ = 0,038 W/mK) průměru 60/240 je potrubí BRUGG Calpex průměr 60/111. Čili zde je vidět, že k dosažení stejných tepelně izolačních vlastností je u potrubí s PE izolací potřeba dvojnásobného průměru izolace jako u potrubí Calpex.

Flexibilita

Potrubí Calpex je vysoce flexibilní i navzdory PUR izolaci. Poloměry ohybu se pohybují od 0,45 m u průměru 25/91 až 1,4 m u průměru 140/202. Potrubí Calpex má zvlněný plášť, který umožňuje snadnější ohyb potrubí bez pomačkání izolace, tak jak se to děje u potrubí s rovným pláštěm. Calpex lze dodat v délkách až 1 000 m v kuse v závislosti na dimenzi.

Ochranný plášť z LLD-PE

LLD-PE ( lineární nízko hustotní polyethylen) je odolnější vůči tahovému napětí a dynamickému nárazu a má větší bodovou odolnost než LD-PE ( nízko hustotní polyethylen). Z tohoto důvodu je potrubí Calpex odolnější vůči vnějším vlivům než obdobné systémy na trhu.

Medionosná trubka z PEXa

V potrubí Calpex je použita medionosná trubka ze síťovaného polyethylenu PEXa s difuzní barierou EVOH. Tato trubka je dodávána renomovanými světovými výrobci s 30-ti letou zkušeností s výrobou PEXa. Výroba PEXa probíhá v souladu se standardem DIN 15875 a podléhá pravidelnému testování. PEXa je síťovaný polyethylen, který je síťován pomocí záření již při výrobě a lze spojovat jak pomocí lisovacích a svěrných (šroubovacích) spojek tak i elektrospojek na rozdíl od polyethylenu PEXb, který je síťován až za provozu a tudíž snese menší teplotu než PEXa a lze spojovat pouze šroubovanými spoji. Šroubované spoje se mohou vlivem provozu povolovat a vykazovat netěsnost a proto se nedoporučují pro podzemní použití.

Podstatné snížení spojů a rychlá montáž

Při použití flexibilních potrubních systémů v porovnání s pevnými systémy dojde k podstatnému snížení spojů a tím i potencionálních zdrojů poruch. Při použití systému BRUGG Calpex se nalisují pouze odbočky a koncovky pro připojení v objektech. Rovné spoje a kolena prakticky odpadají. Z tohoto důvodu je montáž rychlá a dochází jak k úspoře na montáži a výkopových pracích tak na celkové době nutné k dokončení díla a tím i zkrácení doby omezení občanů vlivem stavby.

Samokompenzační a samoodvzdušňovací vlastnosti

V důsledku použití medinosné trubky z PEXa v potrubí BRUGG Calpex není nutno provádět a instalovat kompenzační prvky na potrubí ke kompenzaci tepelných dilatací systému jako jsou 90° kolena, paralelní odbočky, U a jednočinní kompenzátory popřípadě tepelné předepnutí jako u ocelového potrubí. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem PEXa lze potrubí natáhnout nejkratší cestou s pouze kolmými odbočkami. Ačkoli PEXa má podstatně větší tepelnou roztažnost než ocel, tak vnitřní napětí materiálu PEXa dokáže pohltit v sobě a není nutno provádět kompenzaci.

Image 1

Vysokoteplotní flexibilní potrubní systém BRUGG CASAFLEX

Vysokoteplotní flexibilní potrubní systém BRUGG Casaflex se skládá z medionosné trubky z nerez oceli, izolace s tvrdé pěny PIR ( polyizocyanurát) a ochranného pláště z LD-PE. Používá se pro rozvod topení do teploty media 160 °C trvale a 180 °C krátkodobě při tlaku 2,5 MPa.

Hlavní výhody:

Flexibilita

Potrubí Casaflex je vysoce flexibilní i navzdory tvrdé PIR izolaci. Poloměry ohybu se pohybují od 1,0 m u průměru 22/91 až 2,8 m u průměru 127/202. Potrubí Casaflex má zvlněný plášť, který umožňuje snadnější ohyb potrubí bez pomačkání izolace. Casaflex lze dodat v délkách až 810 m v kuse v závislosti na dimenzi.

Samokompenzační a samoodvzdušňovací vlastnosti

V důsledku použití medinosné trubky z vlnovkové nerezové oceli v potrubí BRUGG Casaflex není nutno provádět a instalovat kompenzační prvky na potrubí ke kompenzaci tepelných dilatací systému. Díky vlnovcové trubce, která je zvlněna do šroubovice není nutno potrubí spádovat, přebytečný vzduch se vytlačí ven. Díky vlnovci není nutno potrubí kompenzovat. Kompenzace je provedena pomocí celé trubky.

Podstatné snížení spojů a rychlá montáž

Při použití flexibilních potrubních systémů v porovnání s pevnými systémy dojde k podstatnému snížení spojů a tím i potencionálních zdrojů poruch. Při použití systému BRUGG Casaflex se nalisují pouze odbočky a koncovky pro připojení v objektech. Rovné spoje a kolena prakticky odpadají. Z tohoto důvodu je montáž rychlá a dochází jak k úspoře na montáži a výkopových pracích tak na celkové době nutné k dokončení díla a tím i zkrácení doby omezení občanů vlivem stavby.

Image 2

Vysokoteplotní pevný potrubní systém BRUGG PREMANT

Vysokoteplotní pevný potrubní systém BRUGG PREMANT se skládá z medionosné trubky z oceli, izolace s tvrdé pěny PUR a ochranného pláště z HD-PE. Používá se pro rozvod topení do teploty media 143 °C trvale a 150 °C krátkodobě při tlaku 2,5 MPa.

Hlavní výhody:

Nízké tepelné ztráty

Potrubí PREMANT má izolaci s PUR pěny s ʎ = 0,0243 W/mK, což zaručuje nízké tepelné ztráty.

Image 3

O dalších předizolovaných potrubních systémech BRUGG Pies Vás budeme informovav v dalších článcích.


V případě Vašeho zájmu lze nalézt na webu výrobce, nebo na našich stránkách.

Firemní článek