+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Ověřeno! Účinky fyzikální úpravy otopné vody černé na bílém

01.09.2021 Firma: Aqua Technology s.r.o. Časopis: 4-5/2021

Otopná soustava se po0měsíci vyčistila jako nikdy předtím.
Díky podrobnému měření parametrů otopné vody v soustavě, které přes dva roky prováděla VŠCHT, se podařilo získat neuvěřitelná data, která potvrzují účinky zařízení odkalovače AQT-65.

Image 1Obr. 1 • Zařízení AQT (s přírubami) namontované do otopné soustavy s potrubními rozvody DN 65 na místo vyříznuté části potrubí v délce 320 mm

Dva roky měření přinesly jasné výsledky

Tým docentky Niny Strnadové z Vysoké školy chemicko-technologické analyzoval obsah potrubních úsad a prokázal, že v předmětné části potrubí tvořilo ­zastoupení železa 92,49 %, vápníku 3,22 %, křemíku 1,47 %, hliníku 0,903 % a fosforu 0,625 %. Pod hodnotou 0,3 % byly dále indikovány mangan, měď, hořčík, draslík, zinek a síra. Celkově tyto úsady představovaly 99,89 % všech úsad na vnitřní straně vyříznuté ocelové trubky DN 65.

Image 2Obr. 2 • AQT odkalovač typ B příruby – průhled

Co ukázal mikroskop?

Trubka byla podrobena také mikroskopické analýze se 100, resp. 150násobným zvětšením. Rozbor jednotlivých korozivních vrstev prokázal, že zařízení AQT zastavilo korozi a následně zamezilo dalšímu korodování vnitřních stěn povrchů potrubí uzavřené soustavy. Během dvou let, kdy měření probíhalo, se výsledky kontinuálně zlepšovaly.

Po 27 dnech otopná soustava s instalovaným zařízením AQT dosáhla normativních hodnot u všech základních parametrů

Pravidelně opakovaná laboratorní analýza prověřovala změnu pH, vodivosti a koncentrace anorganických prvků, resp. jejich sloučenin, apod. (viz tab. 1). Dosažené základní parametry vody otopné soustavy s instalovaným zařízením AQT jsme porovnali s normami týkajícími se požadavků na kvalitu otopné vody (např. Německo: VDI 2035 nebo Švýcarsko: BT 102-10), kde jsou uvedeny následující základní parametry:

  • konduktivita < 200 µS·cm–1
  • pH 8,2 až 10
  • železo < 0.5 mg·l–1
  • měď < 1 mg·l–1
  • zinek < 1 mg·l–1

Image 4Tab. 1 •


Účinnost 95 % i v dalších objektech a nulové provozní náklady

Účinnost zařízení jsme ověřovali i na základě analýz otopné vody v provozně odlišných objektech, v nichž bylo instalováno. Zaměřili jsme se na množství a koncentraci kalů, které jsou tvořeny částicemi zkorodovaných kovových prvků uvolněných v důsledku špatných parametrů otopné vody soustavy. Rozbory byly vždy prováděny před instalací a po instalaci zařízení.

Image 5Tab. 2 • Srovnání účinnosti zařízení s fyzikální úpravou otopné vody u různých referencí Závěr: Účinnost zařízení využívajícího fyzikální úpravu otopné vody je za období 3 měsíců v průměru cca 95 %

Změny v průběhu provozu s instalovaným zařízením jsou zřejmé z tab. 2, kde jsou uvedeny údaje o množství nerozpuštěných kovů (kal) v mg·l–1, a to v den instalace zařízení a hodnoty analyzované po uvedené době provozu. Poslední dva sloupce tabulky obsahují údaje o eliminaci kalů a dobu provozu mezi měřeními.

Na základě propočtu lze stanovit, že v průměru dosahuje zařízení účinnosti 95 % za 3 měsíce provozu. Po celou dobu, kdy je zařízení v soustavě vznikají podmínky pro trvalé vytvoření optimálních parametrů otopné vody. Navíc veškeré provozní a servisní náklady po instalaci zařízení jsou nulové.

Image 3Obr. 3 •

Firemní článek