+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Fyzikální úprava otopné nebo chladicí vody

25.07.2019 Autor: Ondřej Kuželka Firma: AquaTechnology s.r.o. Časopis: 4/2019

Na český trh přivádíme zařízení, které u nás dosud nemá konkurenci. Jedná se o převratné řešení v oblasti úpravy vody.

Proč je dobré vodu upravovat?

Abychom chránili rozvody a spotřebiče v otopné, případně chladicí soustavě. Stejně tak to platí i u rozvodů studené a teplé vody. Řada majitelů nemovitostí opomíjí vlastnosti vody pohybující se v objektu a časté opravy vnímají jako nutné zlo, spojené s životností komponentů. Přitom ji mohou výrazně prodloužit díky neagresivní, ale funkční úpravě vody.

Jaké jsou výhody fyzikální úpravy vody?

Kapalina není agresivní vůči komponentům v otopné/chladicí soustavě, ani v případě styku s člověkem při manipulaci. Voda je permanentně upravována bez potřeby korigovat její vlastnosti, a tím se i výrazně prodlužuje životnost všech komponentů, které přijdou do styku s takto upravenou vodou. Fyzikální úprava vody nepoužívá chemické prostředky, čímž se mimo jiné zlepšuje rating pro LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) budovy. V otopných soustavách, ve kterých byla již chemie neúspěšně aplikována, není nutné soustavu vypouštět.

V zařízení není nic, co by se spotřebovávalo, nebo pohybovalo (opotřebovávalo), tudíž životnost zařízení není omezena. Nejstarší instalace fungují již dvě desítky let beze změn a bez problému.

Image 1Obr. 1 • AQT příruby

Fyzikální úprava vody je ideální i při použití různých materiálů, kde nedochází k tvorbě „článku”, ani k nebezpečné korozi různých segmentů. Velmi pozitivní zkušenosti máme i v kombinaci s podlahovým vytápěním, kde se bez fyzikální úpravy vody v úzkých rozvodech usazují kaly a kvůli nízkým teplotám zde vzniká množství různých bakterií a řas, které ucpávají rozvody. Vše pak musí obtížně mechanicky či chemicky čistit. U fyzikální úpravy, pokud je zde alespoň minimální pohyb vody, se organické usazeniny rozpohybují a trubky se opět zprůchodní.

Jaké jsou výhody instalace fyzikální úpravy vody oproti „konvenčním“ metodám?

Instalace zařízení probíhá za provozu, bez potřeby vypouštění soustavy – pokud je soustava uzavíratelná ventilem. Veškeré instalace probíhají v technických prostorech, aniž by se zasahovalo do provozu budovy či bylo zapotřebí součinnosti dalších osob v objektu. Instalace je jednorázová záležitost a nenese s sebou nutnost aplikace dalších produktů na základě změny otopné/chladicí vody. V současné době se u nás pro úpravu vody nejčastěji používají chemikálie, soli či magnety. Ani v jednom případě není výsledek trvalý a bezúdržbový. Navíc fyzikální úpravou se řeší nejen důsledek, ale i příčina vzniku koroze soustavy. Nevznikají žádné další provozní náklady spojené s úpravou otopné/chladicí vody. Investice do zařízení pro fyzikální úpravu otopné vody je srovnatelná s náklady na aplikaci chemie.

Výsledky jsou patrné do několika týdnů od instalace. Ta navíc není časově ani materiálově náročná. Protože v něm nejsou žádné součástky, které by vyžadovaly výměnu, funguje nezávisle a trvale, jde tedy o jednorázovou investici bez dalších nákladů.

Image 2Obr. 2 • Sametová, Liberec – detail na svařování příruby

Jaký je rozdíl mezi odkalovačem a změkčovačem vody?

Změkčovač zamezí zanášení spotřebičů vodním kamenem, ucpávání baterií, trubek, topných spirál, výměníků a vzniku korozivního prostředí. Díky abrazivnímu očištění již usazeného vodního kamene na stěnách se eliminuje hostinné prostředí pro tvorbu bakterií, tedy i legionelly. Odkalovač zbaví uzavřenou otopnou/chladicí soustavu kalu a zastaví korozi, černá voda v radiátorech se postupně vyčistí, aniž by ji bylo nutné vypouštět a výrazně se zlepší teplosměnné vlastnosti cirkulujícího média. Odstraní již usazený kotelní kámen.

Image 3Obr. 3 • Sametová, Liberec – před instalací

Zní to trochu jako kouzlo, jaké záruky svým zákazníkům poskytujete?

Garantujeme vrácení všech nákladů spojených s instalací v případě, že by se zákazník nepřesvědčil o funkčnosti zařízení, nebo že by nebyl spokojen s výsledky. To se však ještě nestalo. Na to, že zařízení funguje, máme vědecké studie a je možné to prokázat i laboratorními rozbory. Máme výborné reference například z pařížského letiště, z farmaceutické firmy Novartis, z ženevské nemocnice a u nás například z bytového domu v Liberci, penzionu v Roztokách u Prahy, penzionu v Hlučíně, činžovního domu v Bubenči nebo od řady majitelů rodinných domů v regionu Slánska a Mělnicka, kde je voda velmi tvrdá. V oblasti průmyslu je to Tapa Tábor, Draka Kabely a další. Naštěstí přibývají informovaní zákazníci, kterým záleží na tom, aby problémy s kalem, korozí a tvrdou vodou vyřešili trvale, úsporně a ekologicky. Navázali jsme také spolupráci s doktorkou Strnadovou z Ústavu technologie vody a prostředí na VŠCHT, která provedla detailní rozbory vody před a po instalaci našeho zařízení v otopné soustavě.

Image 4Obr. 4 • Sametová, Liberec – po instalaci

Příklady

Odkalovač AQT DN65 v 14patrovém bytovém domě v Liberci, kde po 16 týdnech došlo ke snížení koncentrace nerozpuštěných látek ze 195 pod mez stanovitelnosti. Konkrétně koncentrace železa klesla z 29,9 mg·l–1 na koncentraci 0,057 mg·l–1. Stejně výrazně poklesla také koncentrace hořčíku, manganu, mědi a zinku. Hodnota pH vzrostla z původních 7,2 na hodnotu 9,5. Konduktivita, která je významným parametrem kvality média, se snížila z 286 mS·cm–1 na 182 mS·cm–1, což je již normativní hodnota (< 200 mS·cm–1).

Odkalovač AQT DN40 v penzionu Florian v Hlučíně. Po 10 týdnech došlo ke snížení koncentrace nerozpuštěných látek a to z 246 na 5,6 mg·l–1. Konkrétně koncentrace železa klesla z 91,8 mg·l–1 na koncentraci pod mez stanovitelnosti. Stejně výrazně poklesla také koncentrace manganu, mědi a zinku. Hodnota pH vzrostla z původních 6,2 na hodnotu 8,6. Konduktivita, která je významným parametrem kvality média, se snížila z 214 mS·cm–1 na 172 mS·cm–1, což je již normativní hodnota (< 200 mS·cm–1).

Image 5Obr. 5 • Sametová, Liberec – vzorky

Co je na vašem podnikání nejtěžší?

Řada našich potenciálních zákazníků v minulosti vyzkoušela něco, co nefunguje, a logicky se velice zklamali. My nabízíme technologickou novinku, ke které jsou lidé nedůvěřiví. A to i přesto, že garantujeme vrácení nákladů v případě nespokojenosti. Zkrátka mají pochybnosti, že něco tak jednoduchého nezabere. Myslím, že za to může i naše historická zkušenost, Češi jsou zvyklí nedůvěřovat a všechno si udělat doma na koleni. Řada otopných soustav je už v dezolátním stavu, ale přesvědčit jejich majitele, že celou soustavu lze regenerovat bez bourání, je dost těžké. Zakládám si na tom, že spokojený zákazník je naše nejlepší vizitka. Nemohl bych dělat něco, čemu nevěřím. Tahle technologie mě už mockrát přesvědčila, že dokáže zázraky – i největšího skeptika promění v optimistu, jakmile uvidí, jak rychle se vlastnosti vody proměňují.

Image 6Obr. 6 • Draka Kabely Prysmian Group 1

Kdo je váš ideální zákazník?

Například majitel hotelu, administrativní budovy, nemocnice nebo průmyslového objektu, který by rád ušetřil náklady za provoz. Ale vážíme si i každého majitele rodinného domku, který chce předcházet usazení kalu v soustavě nebo třeba ucpání radiátorů. Speciální kategorií jsou pak projektanti a architekti, kteří mohou naše zařízení doporučit svým klientům a zakomponovat je například do nové stavby a tím paradoxně i snížit náklady (odpadne nutnost instalovat magnetické filtry, velké množství výměníků na odseparování jednotlivých segmentů a v neposlední řadě nebudou muset upravovat vodu žádným dalším způsobem).

Jak zařízení funguje?

Velice jednoduše, voda má paměť a samočisticí vlastnosti, jen ji navracíme do původního stavu. Pomocí vířivého Vortex efektu voda získává energii a snižuje se její povrchové napětí (a tudíž se snižuje spotřeba energie na vytápění nebo na chlazení vodou). Vířivý efekt také způsobí přepolarizování kovových částic ve směru. Tím, jak kapalina prochází celým přístrojem, voda obsahující vodní kal se v tomto poli přepolarizuje. Voda získá svoje původní vlastnosti a začne se regenerovat. „Efekt baterie“ je upravován a korigován. Kovové částice obsažené v nasyceném roztoku vody se přepolarizují a opět se díky pasivačnímu účinku usazují a přilepují na potrubí. Rozvoj mikroorga­nizmů se zastaví (odstraní se prostředí příznivé pro tvorbu bakterií).

Image 7Obr. 7 • Sametová, Liberec – porovnání parametrů

Přednosti fyzikální úpravy oběhové vody

  • Eliminace kalů.
  • Zlepšení vlastností a lepší tepelná výměna.
  • Snížení nákladů na energie (minimálně o 6 %).
  • Odstranění používání chemických prostředků (biocidy, inhibitory koroze atd.).
  • Čisté topení nebo chlazení
  • Výrazné snížení nákladů na údržbu a provoz.
  • Delší životnost zařízení (kotel, čerpadlo, ventil, výměník, radiátor).
  • Zastavení vzniku vodního a kotelního kamene.
  • Osvobození od jakékoliv chemické úpravy vody.
  • Proces zapsaný v postupu HQE (vysoká kvalita životního prostředí).
Firemní článek