+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 4/2019

Úvodník

Vážení čtenáři,

v květnovém vydání Topinu byl vyhlášen již 19. ročník Ceny Dr. Cihelky, ­jejímž cílem je ocenění nejhodnotnějšího literárního počinu z oboru technika prostředí za období 2017 až 2018.

Ráda bych poděkovala za množství hlasů, které nám do redakce do této chvíle dorazily, a to mnohdy i s vyčerpávajícím vysvětlením pisatele, proč právě to či ono literární dílo přineslo, dle jeho názoru, oborové praxi největší prospěch.

Všem čtenářům, kteří své hlasy poslat nestihli a rádi by se ještě před odjezdem na dovolenou soutěže zúčastnili, připomínám termín uzávěrky 30. 6. Podrobné informace o stanovách, historii a předchozích laureátech naleznete na www.topin.cz v sekci Časopis – Cena Dr. Cihelky.

V průběhu letošního jara také proběhla úspěšná série významných topenářských setkání, kterou na konci května zakončila jubilejní 25. konference Vytápění Třeboň 2019. Topin byl, jako mediální partner, po oba konferenční dny samozřejmě u toho, a tak na straně 14 přinášíme krátkou ­reportáž s příslibem, že se v některém z příštích čísel časopisu objeví ­zajímavý text z oblasti přenosu tepla.

Přeji Vám báječné léto plné zasloužené pohody a v srpnu zase „na počtenou“!

Alena Malátová

Obsah