+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2019/4

02.08.2019 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 4/2019

Výběr z Věstníku ÚNMZ 5/2019

Vydané ČSN

 • 10. ČSN EN 15316-4-8, kat. č. 507306 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4–8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8; Vydání: Květen 2019
 • 11. ČSN EN 15316-4-10, kat. č. 507305 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4–10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7; Vydání: Květen 2019
 • 12. ČSN EN 15316-5, kat. č. 507304 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a pro systémy přípravy teplé vody (bez chlazení), M3-7, M8-7; Vydání: Květen 2019
 • 13. ČSN EN 15378-3, kat. č. 507303 Energetická náročnost budov – Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách – Část 3: Měřená energetická náročnost – Modul M3-10, M8-10; Vydání: Květen 2019
 • 16. ČSN EN 12261, kat. č. 506503 Plynoměry – Turbínové plynoměry; Vydání: Květen 2019
 • 44. ČSN EN ISO 11298-3, kat. č. 507485 Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami; Vydání: Květen 2019
 • 45. ČSN EN ISO 11297-3, kat. č. 507486 Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami; Vydání: Květen 2019

Změny ČSN

 • 84. ČSN EN 62446-1, kat. č. 507356 Fotovoltaické (PV) systémy – Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu – Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí – Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola; Vydání: Říjen 2016; Změna A1*); Vydání: Květen 2019
 • 86. ČSN EN 13445-5, kat. č. 507355 Netopené tlakové nádoby – Část 5: Kontrola a zkoušení; Vydání: Červenec 2016; Změna A1; Vydání: Květen 2019
 • 87. ČSN EN 14064-1, kat. č. 506939 Tepelně izolační výrobky pro stavby – Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ – Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním; Vydání: Září 2010; Změna Z1; Vydání: Květen 2019
 • 91. ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2, kat. č. 507311 Potrubní rozvody medicinálních plynů – Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak; Vydání: Březen 2017; Změna A1; Vydání: Květen 2019
 • 92. ČSN EN 14516, kat. č. 506912 Koupací vany pro domácí použití; Vydání: Říjen 2016; Změna Z1; Vydání: Květen 2019
 • 93. ČSN EN 12764, kat. č. 506911 Sanitární zařízení – Požadavky na vířivé koupací vany; Vydání: Leden 2016; Změna Z1; Vydání: Květen 2019

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 24. ČSN EN IEC 61853-3, kat. č. 506889 Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu – Část 3: Údaje energie fotovoltaického modulu; Platí od: 2019-06-01
 • 25. ČSN EN IEC 61853-4, kat. č. 506888 Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu – Část 4: Standardní referenční klimatické profily; Platí od: 2019-06-01
 • 27. ČSN EN ISO 21809-1, kat. č. 506891 Naftový a plynárenský průmysl – Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech – Část 1: Povlaky z polyolefinu (třívrstvý PE a třívrstvý PP); Platí od: 2019-06-01
 • 32. ČSN EN 14064-1 ed. 2, kat. č. 506898 Tepelněizolační výrobky pro stavby – Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in situ – Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním; Platí od: 2019-06-01
 • 37. ČSN EN 15885, kat. č. 506900 Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace a opravy stok a kanalizačních přípojek; Platí od: 2019-06-01
 • 42. ČSN EN 14516+A1, kat. č. 506908 Koupací vany pro domácí použití; Platí od: 2019-06-01
 • 43. ČSN EN 12764+A1, kat. č. 506905 Sanitární zařízení – Požadavky na vířivé koupací vany; Platí od: 2019-06-01
 • 44. ČSN EN 14428+A1, kat. č. 506906 Sprchové zástěny – Funkční požadavky a metody zkoušení; Platí od: 2019-06-01
 • 45. ČSN EN 14527+A1, kat. č. 506909 Vany pro sprchové kouty pro domácí použití; Platí od: 2019-06-01

Změny EN

 • 48. ČSN EN 14527, kat. č. 506913 Vany pro sprchové kouty pro domácí použití; Vyhlášena: Leden 2017; Změna Z1; Platí od: 2019-06-01

Souběžně s touto normou platí ČSN EN 14527+A1 (91 4111) z května 2019, které tuto normu zcela nahradí od 2020-08-31.

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.