+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nominace na Cenu Dr. Cihelky

19. ročník

19. ročník Ceny Dr. Cihelky, jejímž cílem je ocenění nejhodnotnějšího literárního díla z oboru technika prostředí, bude vyhlášen v prvním kvartálu roku 2019. Cena bude udělena za dvouleté období - tedy za roky 2017 a 2018.

Níže již začínáme pro inspiraci postupně doplňovat základní přehled titulů s anotacemi. Stejně jako v uplynulých ročnících samozřejmě vítáme názory našich čtenářů, na základě jejichž podnětu lze tento seznam dále rozšiřovat. Doporučit je možné literární počin vydaný v českém jazyce v 1. vydání, který Vás v letech 2017 a 2018 nejvíce zaujal a přinesl oborové praxi největší prospěch. Podrobné informace o stanovách, historii a předchozích laureátech naleznete také zde v sekci Cena Dr. Cihelky.

Vaše návrhy můžete zasílat na e-mailovou adresu: kopencova@topin.cz

Předem děkujeme za účast a těšíme se na Vaše podněty a doporučení!

Alena Malátová, šéfredaktorka

Přehled nominovaných děl

BOŠOVÁ, Daniela - PROKOPOVÁ, Lenka 

Stavební fyzika I - Osvětlení, oslunění, akustika budov

Skripta jsou souborem základních poznatků a legislativních požadavků ze tří částí souhrnného oboru stavební fyzika, a to akustiky, denního osvětlení a proslunění, ale zároveň mohou sloužit jako dostatečný základ pro další širší studia v této problematice. Přehledná učební pomůcka je určena pro studenty Fakulty architektury ČVUT v Praze jako studijní materiál k předmětu Stavební fyzika I, a dále jako návod pro řešení dílčích problémů v projektech a ateliérech. 1. vyd.

Praha, ČVUT 2017. 182 s. 

KOLEKTIV autorů

Konference Vytápění Třeboň 2017

Sborník příspěvků z konference, která se konala ve dnech 23. až 25. května 2017 v Třeboni. Obsahuje plné znění 60 příspěvků rozdělených do šesti tematických sekcí: Trendy moderního projektování a hodnocení budov – Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy – Využití obnovitelných zdrojů energií – Řízení a regulace v tepelné technice – Příprava teplé vody – Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav.

Praha, STP 2017. 345 s.

VAVŘIČKA, Roman a kolektiv

Příprava teplé vody

Nové přepracované vydání Sešitu projektanta č. 3. Publikace přináší ucelený pohled na problematiku návrhu přípravy teplé vody (TV) zahrnující jak profese vytápění, tak profese související se zdravotně technickými instalacemi. Publikaci vydala STP – odborná sekce Vytápění, autorsky se na ní spolupodíleli Roman Vavřička, Jakub Vrána, Zdeněk Pospíchal. Hlavní kapitoly: Vlastnosti TV – Způsoby přípravy TV – Návrh systému přípravy TV – Výpočet a návrh potrubí pro rozvod TV – Prvky zařízení pro přípravu TV – Zpětné využití tepla v systémech přípravy TV.

Praha, STP 2017. 151 s.

ZMRHAL, Vladimír a kolektiv 

Větrání škol v souvislostech

Cílem knihy je seznámit čtenáře s problematikou vnitřního prostředí a větrání ve školách v širších souvislostech. Kniha nabízí různé úhly pohledu na větrání škol, čerpá z historických pramenů, analyzuje současný stav včetně platných předpisů, a zabývá se vlivy, které s tvorbou vnitřního prostředí souvisí. Samostatná kapitola je věnována energetické náročnosti větrání. V publikaci jsou prezentovány konkrétní řešení a opatření, které by měly vést k jednoznačnému cíli – zlepšení kvality vnitřního prostředí na českých školách.

Praha, STP 2017. 142 s.