+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Laureáti Ceny Dr. Cihelky

Cenu Dr. Jaromíra Cihelky vyhlašuje šéfredaktor časopisu Topenářství instalace společně s redakční radou od roku 1998. Jejím účelem je ocenění nejhodnotnějšího literárního díla z oboru technika prostředí zveřejněného samostatně, v odborných časopisech ať tištěných či elektronických, publikacích nebo sbornících. Od roku 2016 je cena udělována za dvouleté období.

Cílem vyhlášení ceny je podpořit původní tvorbu literárních děl s uvedeným zaměřením vycházející v českém jazyce. Příkladem nechť je dr. Jaromír Cihelka, teoretik, vysokoškolský učitel i praktik, který dokázal svá poznání, například v oblasti výpočtů sálavého vytápění, zformulovat tak, že zásadním způsobem ovlivnil odbornou praxi.

Historie

Laureáty ceny se dosud stali tito autoři:

18. ročník - 2017

Miloš BAJGAR

za dvojici článků uveřejněných v časopise Topenářství instalace v roce 2016:

Jak volit tlakovou diferenci při výpočtu přednastavení termostatických ventilů.

Topin, 2016, č. 4, str. 24–29.

Ještě k vyvažování otopných soustav. 

Topin, 2016, č. 8, str. 38–41.  

17. ročník - 2015

Vladimír GALÁD

za soubor tří článků uveřejněných v časopise Topenářství instalace v roce 2014:

Rozbor plateb za teplo pro vytápění.

Topin, 2014, č. 6, str. 46–50.

Parametry otopné vody – KDY a PROČ je dodavatel tepla nemůže dodržet?

Topin, 2014, č. 7, str. 20–24.

Vliv nánosů na teplotní a hydraulické podmínky v otopných soustavách.

Topin, 2014, č. 8, str. 42–45.

16. ročník - 2014

Vladimír ZMRHAL

Větrání rodinných a bytových domů

Praha, Grada Publishing 2013. 93 s.

15. ročník – 2013

Vít KOVERDYNSKÝ

Příručka pro návrh technických izolací

Včetně vzorových příkladů počítaných programem IsoCal

Praha, Isover 2012. 60 s.

14. ročník – 2012

Zdeněk LYČKA

Dřevní peleta aneb peleta mýtů zbavená

Krnov, Vydavatelství LING 2011. 66 s.

Dřevní peleta II – spalování v malých zdrojích tepla

Krnov, Vydavatelství LING 2011. 71 s.

13. ročník – 2011 (za publikace publikované v roce 2010)

Jiří BAŠTA

Velkoplošné sálavé vytápění.

Podlahové, stěnové a stropní vytápění a chlazení.

Praha, Grada Publishing 2010. 128 s.

12. ročník – 2009

Tomáš MATUŠKA

Solární tepelné soustavy

Praha, STP – sekce Alternativní zdroje energie 2009. 194 s.

11. ročník – 2008

Jiří NOVÁK

Vzduchotěsnost obvodových plášťů budov

Praha, Grada Publishing 2008. 203 s.

10. ročník – 2007

Jiří BUCHTA – Miroslav BURIŠIN

Plynová zařízení v budovách v otázkách a odpovědích

Praha, Agentura ČSTZ 2007. 488 s.

9. ročník – 2006

Jiří VAVERKA

a spoluautoři Mikuláš BOBÍK, Jiří HIRŠ, Miloslav MEIXNER, Al Hajar NIZAR,

Vladan PANOVEC, Iveta SKOTNICOVÁ, Jaroslav SOLAŘ

Stavební tepelná technika a energetika budov

Brno, VUT - Nakladatelství VUTIUM 2006. 648 s.

8. ročník – 2005

Marcel KREIDL

Měření teploty. Senzory a měřicí obvody.

Praha, BEN - technická literatura 2005. 239 s.

7. ročník – 2004

Dušan PETRÁŠ – Daniela KOUDELKOVÁ – Karel KABELE

Teplovodní a elektrické podlahové vytápění

Bratislava, Jaga group 2004. 189 s.

6. ročník – 2003

Jiří BAŠTA

Hydraulika a řízení otopných soustav

Praha, Vydavatelství ČVUT 2003. 252 s.

5. ročník – 2002

Jaroslav ŘEHÁNEK – Antonín JANOUŠ – Petr KUČERA – Jaroslav ŠAFRÁNEK

Tepelně-technické a energetické vlastnosti budov

Praha, Grada Publishing 2002. 247 s. + CD ROM

4. ročník – 2001

Karel KABELE

a spoluautoři Jiří HAKEN, Magdalena KADLECOVÁ, Petr PINKAS

Modelování a simulace energetických systémů budov - seriál pěti článků

Topenářství instalace, č. 1, 2, 3, 4/2000; č. 2/2001

3. ročník – 2000

Jiří DOUBRAVA

a spoluautoři Zdeněk ČÍHAL, Vladimír KASTNER, Vladimír MAREK, Jiří RÁŽ, Tomáš SUCHÁNEK

Regulace ve vytápění – Sešit projektanta 6

Praha, STP 2000. 155 s.

2. ročník – 1999

Luděk KLAZAR

Dynamika vytápěcích soustav s tepelným čerpadlem a Vytápění tepelným čerpadlem – soubor článků

VVI č. 3/1999; Topenářství instalace č. 6/1999

1. ročník – 1998

Antonín CHYBA

Zaostřeno na otopná tělesa – seriál článků

Český instalatér