+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Jubilejní konference Vytápění Třeboň 2019

10.07.2019 Autor: Alena Malátová Časopis: 4/2019

Ve dnech 28. až 30. května uspořádala odborná sekce Vytápění Společnosti pro techniku prostředí jubilejní 25. ročník konference Vytápění. Tato prestižní akce, pořádaná ve dvouletém cyklu v prostorách kongresového a kulturního centra Roháč v Třeboni pod vedením prof. Ing. Jiřího Bašty, Ph.D., je významným setkáním nejen projektantů, ale také výrobců a firem zabývajících se dodávkou, montáží a provozem zařízení pro vytápění.

Image 1

Rozsáhlý program pro více než dvě stovky posluchačů byl rozdělen do šesti tematických sekcí pod dohledem odborných garantů:

I. Energetická náročnost a budovy s téměř nulovou spotřebou energie
Odborný garant: Karel Kabele

II. Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy
Odborní garanti: Jindřich Boháč, Jiří Bašta

III. Využití obnovitelných zdrojů energií
Odborní garanti: Tomáš Matuška, Petr Šerks

IV. Řízení a regulace v tepelné technice
Odborný garant: Jiří Bašta

V. Převážně sálavé vytápění a chlazení
Odborný garant: Ondřej Hojer

VI. Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav
Odborný garant: Michal Kabrhel

A o čem se na konferenci mluvilo? První přednáškový den to byly například hlavní změny v procesu snižování spotřeby tepla a elektřiny v budovách, související s novou evropskou směrnicí o energetické náročnosti budov, která se nejpozději do 10. března 2020 promítne do českého právního řádu. Diskutovaly se rovněž dopady regulace spotřeby tepla a elektřiny na další funkce budov, a to především s ohledem na oblast kvality vnitřního prostředí, která s užitím energie bezprostředně souvisí.

Nechyběla ani problematika hluku spojená s provozem tepelných čerpadel typu vzduch-voda. V rámci přednášky Ing. Kučera upozornil na rozdíl mezi hlukovými parametry, jež má k dispozici projektant z technického listu výrobce TČ a skutečně naměřenými hodnotami hladin akustického tlaku in-situ. Jako příklad byly prezentovány dvě situace s typickým umístěním tepelných čerpadel před rodinnými domy.

V sekci věnované využití obnovitelných zdrojů energií se mimo jiné diskutovalo o vývoji cen energie a předpokládaném zvyšování cen tepla v následujícím desetiletí s důrazem na objasnění některých aspektů, o kterých se zatím příliš nehovoří. Jaká je reálná návratnost investice do solárních termických soustav (nejen) v bytových domech a může být právě začlenění přípravy TV s využitím slunečních termických kolektorů jednou z možných reakcí na očekávané zvyšování nákladů na energii?

V prvním bloku závěrečného přednáškového dne se mohli posluchači seznámit s možnostmi, které přináší současný rozvoj v oblasti měření a regulace při vyhodnocování dat z provozu otopných soustav. Jak efektivně zpracovat stovky až desetitisíce měřených hodnot na jednu budovu? Autor příspěvku prezentoval způsob vytěžení dat ­vedoucích k optimalizaci provozu TZB při prostém využití výpočtů a vizualizací v programu MS Excel.

Sekce s názvem Převážně sálavé vytápění a chlazení představila některé z atypických projektů vyžadující již širší znalosti v oboru přenosu tepla. Jedním z takových příkladů bylo využití vodních sálavých panelů v leteckém provozu při odmrazování velkých armádních dopravních letadel před zahájením servisních prací v hangáru.

Závěrečný blok konference se věnoval ekonomii a ekologii, ale také provozu otopných soustav. Právě jedna z posledních přednášek umožnila přítomným nahlédnout do obsáhlé problematiky provozování otopných soustav prostřednictvím originálních naměřených parametrů v předávacích místech, která jsou řešena na bázi deskových výměníků či směšovacích jednotek. Dlouhodobý sběr dat s vysokou četností záznamů poskytuje hlubší poznání chování otopných soustav, které jsou do značné míry ovlivňovány i chováním uživatelů v bytových domech.

Vedle odborného programu měli účastníci možnost již tradičně shlédnout prezentace výrobců a dodavatelů topenářské techniky. Významnou součástí třeboňské konference jsou také tolik oblíbené společenské večery, ať už jako příležitost pro získání nových kontaktů nebo pro setkání dlouholetých kolegů a přátel.

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Alena Malátová
Zdroj fotografií: archiv STP