+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Proplachování jako důležitý proces čištění a součást ochrany otopných soustav

17.08.2021 Firma: MAROX s.r.o. Časopis: 4-5/2021

Udržování soustavy ústředního vytápění očištěné od kalu, vodního kamene a různých zbytků je klíčem k zachování zdravé a účinné otopné soustavy. Vedoucí oddělení chemie ve společnosti FERNOX ­Richard Crisp, se v následujícím článku zaměřuje na proplachování a vysvětluje, proč je nezbytné a velmi důležité a také jak udržovat soustavy dlouhodobě čisté.

Proč je čištění soustavy ústředního vytápění důležité?

Při kontaktu vody s různými typy kovů v soustavě ústředního vytápění může docházet ke korozi. Pokud se otopná soustava náležitě neošetří, usadí se na ní vodní kámen, kal a jiné korozní zbytky. Po vytvoření takových zbytků mohou tyto částečky cirkulovat a ukládat se v potrubí a zranitelných součástech soustavy, což následně způsobí její ucpání, které nutí soustavu pracovat ve větším výkonu. Tento jev pak vede k vyšší ceně za palivo pro koncového zákazníka. Postupem času může dokonce způsobit poruchu celé soustavy.

Image 1

Dobrou zprávou je, že existují způsoby, jak takto znečištěnou soustavu vyčistit tak, abychom kal a nečistoty odstranili a obnovili tak zdraví a účinnost celé soustavy. Norma ČSN EN 14868: 2006, a také BS 7593: 2019, navrhují čištění soustavy uznávanou metodou, jako je například proplachování, a to v následujících případech:

  • pokud je soustava silně znečištěná (příznaky tohoto stavu zahrnují pomalou a hlučnou soustavu, který se dlouho zahřívá, a způsobuje studená místa v radiátorech),
  • pokud je nainstalován nový radiátor, případně více radiátorů, nebo je k němu přidáno další potrubí (je třeba znovu uvést soustavu do provozu a odstranit všechny zbytky po instalaci, jako jsou oleje, mastnota a různé konzervační látky),
  • pokud je nainstalován nový kotel (soustava by se měla vyčistit tak, abychom kotel obešli pokud je již namontován a izolovali ho tak od zbytku soustavy). Takto zabráníme pronikání nebo usazování nečistot v kotli a vznik trvalých poškození.

Po propláchnutí soustavy doporučujeme vypsat dokument tzv. kontrolní záznam uvedení do provozu, který slouží jako zdokumentovaný důkaz o správné instalaci a servisu kotle. Obsahem uvedeného záznamu by mělo být, kdy byla soustava vyčištěna a jaká značka a typ čističe byl použit.

Image 2

Co je to proplachování soustavy?

Proplachování (anglicky Powerflushing) je populární metoda čištění a údržby soustavy ústředního vytápění a je doporučená i normou ČSN EN 14868: 2006. Proplachovací čerpadlo protlačuje vodu vysokou rychlostí do soustavy, aby uvolnila a odstranila zbytky, jako jsou vodní kámen a usazený kal. Důkladné propláchnutí a odstranění nečistot zlepší distribuci tepla v celém objektu a ve výsledném efektu následně sníží účty za energii v domácnosti a zvýší spolehlivost soustavy.

Image 3

Jednou z priorit firmy MAROX na Slovensku, ale i v České ­republice, je poskytovat odborné technické informace a podporu právě v oblasti čištění a ochrany otopných soustav pro všechny, které toto téma zajímá. Součástí této podpory je i školení pod názvem Proplachovací akademie, které je organizováno v pravidelných intervalech v prostorách naší společnosti.

Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část, kde je pro účastníky vyhrazen prostor prohlédnout si proplachování zajímavou formou přímo v akci.

Image 4

V současnosti je ve stádiu přípravy i online verze tohoto školení.

Pro urychlení a usnadnění procesu čištění doporučujeme použít pH neutrální čisticí prostředky, jako je Fernox Powerflushing Clea­ner F5, případně ­Cleaner F3. Jsou určeny k odstranění kontaminantů v soustavách ústředního vytápění se silným znečištěním, na obnovení a udržení optimální účinnosti a ke snížení rizika poruchy. Vždy je třeba zkontrolovat, zda složení není pěnivé, protože to sníží čas potřebný na odstranění zbylého čističe ze soustavy.

Image 5

Image 6

Image 7

Co následuje po propláchnutí?

Po vyčištění soustavy norma ČSN EN 14868: 2006 navrhuje dávkování vysoce kvalitního inhibitoru pro udržení čistoty a dlouhodobou ochranu soustavy. Funkce inhibitoru spočívá v tom, že vytváří bariéru mezi povrchem kovu a cirkulující vodou, zároveň zabraňuje vzniku koroze, tvorbě kalu a vodního kamene. Je důležité zkontrolovat správný poměr dávkování inhibitoru, abychom zajistili dostačující ochranu soustavy. Pokud tedy chceme vyloučit možnost případného poddávkování, je třeba si vybrat produkt, který dokáže ošetřit většinu soustav jednou láhví. Například Fernox Protector F1 může ošetřovat soustavy do 130 litrů, což je přibližně 16 radiátorů. Nebo podlahové soustavy do 250 m2, pokrývající převážnou většinu rodinných domů.

Image 8

Pro zajištění špičkových výsledků je potřeba, aby vybraný inhibitor obsahoval i tři různé typy molekul inhibitoru:

  • Organické inhibitory – které se vážou na kov v otopné soustavě, aby chránily před nečistotami.
  • Anodické inhibitory – které reagují s kovovým povrchem soustavy a vytvářejí ochrannou vrstvu.
  • Katodové inhibitory – které se kombinují se solemi tvrdé vody a vytvářejí nerozpustnou vrstvu.

Image 9

Jako ochrana před vznikem mikroorganismů převážně v nízkoteplotních soustavách se k inhibitoru doporučuje přidat Biocide AF-10, který zabraňuje vzniku glejovitých usazenin a případnému ucpání soustavy. Vždy je třeba zkontrolovat, zda je inhibitor vhodný pro všechny typy kotlů, radiátorů a potrubních soustav, jakož i pro všechny běžně používané kovy a materiály. Kvůli zvýšené ochraně by měl vybraný inhibitor obsahovat pufr pH, který udržuje soustavu na konstantní úrovni a zabraňuje poklesu hodnoty pH pod 6,5 nebo nad 8,5 – což je optimální rozmezí pH pro prevenci koroze.

Image 10

Rovněž je třeba zkontrolovat hladinu koncentrace inhibitorů na místě jako součást následující údržby. Pro tento účel je možné použít dostupné testovací soupravy jako například Protector Test Kit, případněUniverzální testovací sada, která umožňuje analýzu více hlavních parametrů vody v otopné soustavě.

Je také důležité pamatovat na to, že inhibitory pracují ruku v ruce s hydrocyklonovými magnetickými filtry Total Filtr TF1, aby zabránili vzniku vodního kamene, kalu a zbytků. Pro zajištění trvalé ochrany a udržení účinnosti soustavy by měl být trvale nainstalován hydorocyklonový magnetický filtr. Zároveň musí být pravidelně servisovaný. Uvedené by mělo být součástí každoroční prohlídky a servisu kotle podle pokynů výrobce, aby se odstranily všechny zachycené kaly a nečistoty. Takto zajistíme, že filtr bude i nadále plnit svou funkci a pracovat co nejlépe tzn. bude odstraňovat nečistoty ze soustavy. Pro soustavy ústředního vytápění, které jsou silně znečištěné kaly a nečistotami, je proplachování velmi účinným způsobem čištění. Zároveň takto dokážeme vrátit soustavu k efektivnímu výkonu, a to díky produktové řadě chemie a filtrům FERNOX, které ve vzájemné spolupráci udržují její optimální účinnost.


Podrobnější informace poskytnou naši regionální obchodní zástupci, případně je najdete na naší webové stránce.

Image 11

Firemní článek