+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2021/4–5

02.09.2021 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 4-5/2021

Výběr se Sbírky zákonů částka 88/2021

 • 207. Vyhláška ze dne 18. května 2021 o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
  § 1 Předmět úpravy
  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské uniea upravuje rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a v plynárenství.
  Vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, se zrušuje.
  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem: 1. ledna 2022.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 5/2021

Vydané ČSN

 • 13. ČSN EN 419 kat. č. 512444 Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností – Bezpečnost a energetická účinnost; Vydání: Květen 2021
 • 41. ČSN EN 13476-2+A1 kat. č. 512437 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinyl­chloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a poly­etylenu (PE) – Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A; Vydání: Květen 2021
 • 42. ČSN EN 13476-3+A1 kat. č. 512436 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinyl­chloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyetylenu (PE) – Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B; Vydání: Květen 2021
 • 47. ČSN EN ISO 23387 kat. č. 512337 Informační modelování staveb (BIM) – Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb – Pojmy a principy; Vydání: Květen 2021
 • 48. ČSN EN ISO 16283-2 kat. č. 512287 Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ – Část 2: Kročejová neprůzvučnost; Vydání: Květen 2021
 • 49. ČSN EN 16475-4 kat. č. 512306 Komíny – Příslušenství – Část 4: Spalinové klapky – Požadavky a zkušební metody; Vydání: Květen 2021

Změny ČSN

 • 68. ČSN EN 61400-21 ed. 2 kat. č. 512158 Větrné elektrárny – Část 21: Měření a vyhodnocení charakteristik kvality elektrické energie větrných turbín připojených k elektrické rozvodné soustavě; Vydání: Červenec 2009; Změna Z1; Vydání: Květen 2021

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 12. ČSN EN 17423 kat. č. 511875 Energetická náročnost budov – Stanovení a vykazování faktorů primární energie (PEF) a emisního faktoru CO2 – Obecné zásady, Modul M1-7; Platí od: 2021-06-01
 • 13. ČSN EN 13141-5 kat. č. 511736 Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů – Část 5: Kryty a střešní vyústění koncových zařízení; Platí od: 2021-06-01
 • 14. ČSN EN 15655-2 kat. č. 511876 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny – Požadavky a zkušební metody pro organické vyložení trubek a tvarovek z tvárné litiny – Část 2: Vyložení trubek termoplastickým polyolefinem modifikovaným kyselinou (TMPO); Platí od: 2021-06-01
 • 15. ČSN EN 378-1+A1 kat. č. 511877 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby; Platí od: 2021-06-01
 • 16. ČSN EN 378-3+A1 kat. č. 511878 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 3: Instalační místo a ochrana osob; Platí od: 2021-06-01
 • 37. ČSN EN 17417 kat. č. 511902 Stanovení celkové biodegradace plastových materiálů ve vodném systému za anoxických (denitrifikačních) podmínek – Metoda měřením nárůstu tlaku; Platí od: 2021-06-01
 • 38. ČSN P CEN/TS 1519-2 kat. č. 511904 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Polyetylen (PE) – Část 2: Návod pro posuzování shody; Platí od: 2021-06-01
 • 39. ČSN P CEN ISO/TS 23818-1 kat. č. 511905 Posuzování shody plastových potrubních systémů pro obnovu stávajícího potrubí – Část 1: Materiál z polyetylenu (PE); Platí od: 2021-06-01
 • 40. ČSN P CEN/TS 17176-7 kat. č. 511903 Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí – Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 7: Posuzování shody; Platí od: 2021-06-01
 • 45. ČSN EN 12976-2 kat. č. 511785 Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy průmyslově vyráběné – Část 2: Zkušební metody; EN Platí od: 2021-06-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 6/2021

Vydané ČSN

 • 12. ČSN EN 12098-5 kat. č. 512474 Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné soustavy – Moduly M3-5,6,7,8; Vydání: Červen 2021
 • 13. ČSN EN ISO 11114-1 kat. č. 512458 Lahve na plyny – Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem – Část 1: Kovové materiály; Vydání: Červen 2021
 • 38. ČSN EN 16516+A1 kat. č. 512439 Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Stanovení emisí do vnitřního ovzduší; Vydání: Červen 2021
 • 40. ČSN EN 16475-1 kat. č. 512636 Komíny – Příslušenství – Část 1: Spalinové tlumiče hluku – Požadavky a zkušební metody; Vydání: Červen 2021
 • 41. ČSN EN 16475-7+A1 kat. č. 512637 Komíny – Příslušenství – Část 7: Dešťové stříšky – Požadavky a zkušební metody; Vydání: Červen 2021

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 7. ČSN EN 13953 kat. č. 512058 Zařízení a příslušenství na LPG – Pojistné ventily pro znovuplnitelné lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG); Platí od: 2021-07-01
 • 22. ČSN EN IEC 60675-2 kat. č. 512233 Elektrická přímotopná topidla pro vytápění místností pro domácnost – Metody měření funkce – Část 2: Doplňující požadavky na měření faktoru sálání; Platí od: 2021-07-01
 • 23. ČSN EN IEC 60675-3 kat. č. 512234 Elektrická přímotopná topidla pro vytápění místností pro domácnost – Metody měření funkce – Část 3: Doplňující požadavky na měření účinnosti sálání; Platí od: 2021-07-01
 • 37. ČSN EN ISO 717-1 kat. č. 512095 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost+); Platí od: 2021-07-01
 • 38. ČSN EN ISO 717-2 kat. č. 512096 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost+); Platí od: 2021-07-01
 • 56. ČSN EN ISO 22065 kat. č. 512097 Ovzduší na pracovišti – Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic – Požadavky a zkušební metody; Platí od: 2021-07-01

Změny ČSN EN

 • 61. ČSN EN ISO 15876-2 kat. č. 512118 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polybuten (PB) – Část 2: Trubky; Vyhlášena: Srpen 2017; Změna A1; Platí od: 2021-07-01
 • 62. ČSN EN ISO 15876-5 kat. č. 512117 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polybuten (PB) – Část 5: Vhodnost použití systému; Vyhlášena: Srpen 2017; Změna A1; Platí od: 2021-07-01
 • 63. ČSN EN ISO 22391-2 kat. č. 512115 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polyetylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) – Část 2: Trubky; Vyhlášena: Červen 2010; Změna A1; Platí od: 2021-07-01
 • 64. ČSN EN ISO 22391-5 kat. č. 512116 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polyetylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) – Část 5: Vhodnost použití systému; Vyhlášena: Červen 2010; Změna A1; Platí od: 2021-07-01

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.
U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.