+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Jak na doúpravu vody u aplikací v rodinných domech, návod, rady a doporučení

12.08.2021 Firma: AQUINA, s.r.o. Časopis: 4-5/2021

Kvalita a provedení zařízení na výrobu otopné vody, přípravu teplé vody, zařizovací předměty v rozsahu ZTI, ale i kuchyně, pračky, vyžaduje již dlouhá léta pozornost i na zajištění vhodných parametrů vody tak, aby byla zajištěna max. účinnost zařizovacích předmětů, zajištěna jejich spolehlivost, životnost a v neposlední řadě minimalizovány účinky projevů tvorby vodního kamene na zařizovacích předmětech, vč. keramiky. Za tímto účelem by měl být každý odběr vody pro RD osazen úpravou vody, tak jak s tím počítají výrobci všech zařizovacích předmětů.

Velmi krátce úvaha a několik rad při návrhu úpravy vody pro zdroj pitný řad a vlastní zdroj vody.

Úprava pitných zdrojů

Jsme-li napojeni na pitný řad, pak teoreticky budeme řešit jen tvrdost vody (vodní kámen), který není v rámci legislativní úpravy u hromadného zásobování pitnou vodou řešen, je pouze sledovanou hodnotou. Je tedy na každém z nás, budeme-li se touto problematikou zabývat. Určitě musíme splnit požadavky kladené vyhláškou MZ č. 409/2005 Sb. Navrhovaná zařízení by měla mít kladnou atestaci na styk s pitnou vodou např. od SZÚ, což je problém pro fyzikální úpravu, která pro tyto aplikace není přípustná. V našem případě jsou námi navrhovány výhradně katexové změkčovací filtry v „Na“ cyklu s regenerací s „NaCl“ - solí. Je to nejrozšířenější úprava vody se 100% garancí odstranění vodního kamene. Pro RD se nejvíce využívají tzv. kabinetové filtry, které jsou kompaktní s nejmenšími nároky na obestavěný prostor. Vždy zásadně navrhujeme změkčovací filtr s objemově řízenou regenerací, kdy si úpravna počítá objem změkčené vody a tím i dobu do regenerace. Dnes by mělo být samozřejmostí elektronické řízení, tedy klasické nastavení přes tlačítka s digitálním nebo přímo dotykovým displejem. Vhodnou velikost pak určíme dle počtu trvale žijících osob a vybavenosti, zejména dle počtu koupelen, aby nedošlo k navýšení tlakových ztrát. Optimálně pak zvažujeme kabinety s objemem změkčovací hmoty od 15 l do 35 l.

Image 1Obr. 1 • Osvědčená řada kabinetových změkčovacích filtrů aquina WK ve velikostech vhodných pro instalace v rodinných domech

Úprava vlastních zdrojů vody

U vlastních zdrojů jsme velmi často postaveni před více problémů, kdy mimo tvrdost vody musíme řešit i zvýšený obsah železa a manganu ve vodě a požadavek na zajištění hygienického zabezpečení zdroje vody. Po mechanické filtraci by mělo přijít na řadu hygienické zabezpečení. Jsou dva náhledy. První instalovat zářič, který svým UV spektrem zahubí mikroorganismy. Určitě můžeme doporučit, je to lepší než vůbec nic, ale je nutno si uvědomit, že ošetření vody UV zářením je funkční v cirkulačním zapojení (bazény), popř. pro vodu s okamžitou spotřebou (potravinářské provozy). RD nesplňují ani jednu z těchto podmínek. Voda po ošetření na UV zářiči pak zůstává dále v systému rozvodu SV a přípravy TV v RD bez dalšího účinného hygienického zabezpečení. Každý vodní systém obsahuje ložiska s bakteriální kontaminací a těmto bakteriím nic nebrání v dalším rozmnožování i v takto ošetřené vodě. Akumulace vody tedy velmi výrazně snižuje účinek této dezinfekce, který je o to nižší v systému přípravy TV, kde nám vstupuje další negativní faktor, a to teplota. Netvrdíme, že aplikace UV zářiče nemá smysl, ale je nutno vést v patrnosti, že docílíme jen omezené hygienické zabezpečení. Požadujeme-li, aby voda až do okamžiku odběru byla hygienicky řádně zabezpečená, je nutno do této aplikovat dezinfekční látku, která bude aktivně po celou dobu ­působit na celém širokém spektru organických látek a spór. Podmínkou je užití kvalitní dávkovací techniky, která zajistí, že obsah dezinfekční látky nebudete schopni zaznamenat v chuti vody, ani odérem např. při sprchování. Mnozí namítnou, že toto nelze zajistit, ubezpečujeme, že ano. A to i v bazénech, kde se aplikuje dezinfekce ve větších koncentracích, než u pitných vod. Je to jen o správném výběru kvalitní dávkovací techniky (u bazénu pak i měření hodnot vody).

Po výběru dezinfekčního zabezpečení pak přichází na řadu část redukce nežádoucích minerálů. Pokud máme jen vyšší tvrdost vody, platí vše, co bylo napsáno u pitné vody. Pokud ale navíc řešíme problémy s železem a manganem, pak lze aplikovat úpravu vody, která po­užívá speciální filtrační náplň snižující v jednom stupni úpravy všechny sledované minerály, tedy „Ca“ s „Mg“ (tvrdost vody) a „Fe“ s „Mn“. Tím získáte z původní užitkové vody, vodu s parametry voda pitná. Článek se zaměřuje jen na základní problematiku, na náhled účinného řešení u nejběžnějších problémů s kvalitou vlastních zdrojů vody.


Více na www.aquina.cz.

Firemní článek
Související produkty
Kabinetový změkčovací filtr typ WK Standard 60 – BNT
detail
Kabinetový změkčovací filtr typ SMK - BNT
detail
Kompaktní domácí reverzní osmóza MRO-2008
detail
Dávkovací čerpadlo MEMDOS MR
detail
Dávkovací čerpadlo FEDOS E/DX
detail
Související časopisy