+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zodpovědný přístup při úpravě pitných a technologických vod

15.06.2022 Firma: AQUINA, s.r.o. Časopis: 3/2022 , 2/2021

Výrobky a dodávky společnosti aquina, s.r.o. se opírají o více jak 23 let praxe v oboru. Nabídka sortimentu a služeb pak splňuje nejčastější požadavky kladené pro úpravu vody, a to jak pro pitné aplikace, tak i pro technologické účely. Problematika je ovšem natolik obsáhlá jak legislativně, tak konkrétními požadavky pro množství konkrétních výrobků, že Vám nemůžeme nabídnout nějaké komplexní řešení pomocí softwarového produktu. Za tímto účelem máme trvale k dispozici naše obchodníky, kteří obratem zpracují Váš požadavek a vytvoří návrh řešení s nabídkou zařízení. Pro náročnější aplikace pak je naše nabídka rozšířena o realizaci našimi techniky v místě u zákazníka formou dodávky „na klíč“ včetně montáže, uvedení do provozu a předání Vašemu zákazníkovi.

Úpravy pitných vod

Realizujeme široké spektrum úprav pitných vod. Velmi častým požadavkem je snížení tvrdosti vody, která není dle platné legislativy řešena výrobcem a distributorem, ale kterou si musí odběratel řešit sám. V nabídce máme kompletní sortiment kabinetových změkčovacích filtrů pro instalace v domácnostech, rodinných domech. Význam doměkčení vody, který je na západ od nás i požadován legislativně, je nejen v ochraně zařizovacích předmětů v rámci TZB, jde samozřejmě i o ochranu povrchů, které přijdou do styku s vodou v rámci koupelen a sanity. Velkým přínosem je takto upravená voda i pro veškeré kuchyňské spotřebiče a pračky pro praní prádla, což ví i profesionálové, kteří dnes všichni perou s měkkou vodou.

V privátní sféře řešíme i další požadavky spojené zejména s úpravou vlastních zdrojů. Řešíme nejčastěji požadavky na redukci železa a manganu ve vodě a její hygienické zabezpečení. Je vhodné jen krátce upozornit, že internet nabízí nepřeberné množství názorů a řešení, které dosti často nabízí v lepším případě žádnou, nebo velmi nízkou účinnost, ale stále se prezentují i nabídky, které nesplňují požadavky dle SZÚ Praha na zařízení pro styk s pitnou vodou a její úpravu. Zde je nutné poznamenat, že námi dodávaný sortiment má potřebné schválení SZÚ Praha pro úpravu pitných vod, což je dokladový požadavek u některých instalací. Úprava pitných vod je požadována i v rámci větších odběrových míst, kde je vyšší požadavek na zajištění hygienické nezávadnosti, a to jak u rozvodů SV tak zejména systémů pro přípravu TV (TV není pitná). Tady je našim velkým přínosem spolupráce s německým výrobcem JESCO, který má kompletní nabídku pro aplikaci dezinfekčních látek. Od dávkovacích čerpadel po generátory chlordioxidu.

Image 1

Úpravy procesních vod

V rámci TZB se zaměříme krátce na ošetření vody v otopných soustavách, vody pro chladicí systémy a zvlhčovače. U otopných soustav je pro návrh zásadní konkrétní typ zdroje tepla. Od materiálového provedení a požadavkům výrobce (dodavatele) se pak navrhují dva základní principy úpravy: Změkčení s následnou aplikací korekční chemie, nebo demineralizace vody opět s nutným dávkováním inhibitoru koroze. Návrhy dále zohledňují objem otopné soustavy, požadavky na prvotní napuštění soustavy. Umíme nabídnout řádnou úpravu vody pro splnění požadavků všech dostupných výrobků na trhu. U chladicích systémů se požadavky liší, jedná-li se o tlakově uzavřené systémy nebo systémy s chladicími věžemi se skrápěním.

Image 2

Náš sortiment obsahuje kompletní nabídku korekčních chemikálií pro ošetření všech typů chladicích systémů, máme vlastní přístroje pro měření kvality vody pro chladicí věže, známe požadavky všech dodavatelů chladicích věží na požadovanou kvalitu skrápěcí vody. Aplikace úpravy vody pro chladicí věže vyžaduje odbornou znalost, optimálně i ověřené praktické zkušenosti a stejně jako další aplikace pro úpravu technologických a procesních vod včetně úprav na bázi demineralizace vody, jsou naše nabídky zpracovávány individuálně dle konkrétní aplikace a vždy námi se zárukou realizovány.

Pokud byste měli zájem o náš sortiment úpravy a dezinfekce vody, máme k dodání aktuálně vydané podklady 02/2021, které jsou určeny pro odbornou veřejnost. Jsou zde uvedeny kompletní technické informace ke všem námi dodávaným produktům, které jsou přehledně řazeny do nabídkových sešitů dle typu zařízení a účelu použití.

Image 3

Firemní článek