+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

JESCO EASYZON - generátory chlordioxidu

26.04.2022 Firma: AQUINA, s.r.o.

Chlordioxid (oxid chloričitý ClO2) je významnou dezinfekční látkou. Při aplikaci ClO2 nevznikají vedlejší produkty ve formě Trichlorhalogenmetanů (THM), nevznikají rovněž halogenové sloučeniny. Je prokázáno, že ClO2 působí převážně oxidačně a nevykazuje  tzv. chlorační efekt. Tímto může ClO2 plně působit na ostatní složky přítomné v upravované vodě. Pro dezinfekci s ClO2 postačují nízké dávky,  dezinfekce není ovlivňována reakcí vody (pH), ClO2 je ve vodě velmi stabilní při dlouhodobém účinku. Tímto se velmi rozšiřuje jeho možnost aplikace při úpravě pitných vod.

Image 1

Výroba chlordioxidu ClO2 probíhá obecně pomocí chemické reakce, proto musí tato zařízení splňovat odpovídající legislativu.

JESCO garantovaná bezpečnost a spolehlivost v souladu s EU předpisy

Stabilita chlordioxidu:

 • chlordioxid (ClO2) je nestabilní sloučenina, která vytváří množství vedlejších produktů neslučitelných pro aplikaci do pitných vod.

JESCO EASYZON:

 • používá mikroprocesorem řízenou výrobní proces. Výsledný produkt ClO2 může být až 24 hodin skladován. Tímto je generátor EASYZON 5 optimální pro aplikace se silnými odběrními výkyvy
 1. problém: bezpečnost plynná fáze výroby chlordioxidu může při vyšší koncentraci explodovat.
  řešení: JESCO EASYZON řídí proces tak, že v žádném okamžiku nemůže dojít k vyšší koncentraci ani při výpadku napájecího proudu
 2. problém: provoz bez poruch produkty výroby silně zplyňují, což vytváří zavzdušnění vedení a nefunkčnosti dávkovací techniky
  řešení: JESCO EASYZON používá pro sání produktů peristatická čerpadla, odolná proti zavzdušnění
 3. problém: hlídací, kontrolní funkce výrobní proces bez monitoringu vytváří nebezpečné provozní stavy
  řešení: JESCO EASYZON kontroluje každý krok produkce ClO2 přes senzory a časové okno. Takto jsou všechny odchylky rozpoznány a poruchy hlášeny mikroprocesorovým řídícím systémem.
 4. problém: bez zápachu je ztížená rozpoznatelnost úniku produktu
  řešení: JESCO EASYZON má odvzdušnění zásobníku produktu a je vybaven filtrem s náplní aktivního uhlí. Zařízení může být instalováno i v uzavřeném prostoru.
 5. problém: hlásič úniku plynu schopnost upozornit na nebezpečný stav
  řešení: JESCO EASYZON má řídící jednotku vybavenou připojením na senzor úniku plynu. Centrální hlásič úniku plynu není tedy potřebný.
 6. problém: soulad s předpisy je Vámi dodaný generátor chlordioxidu certifikován?
  řešení: JESCO EASYZON splňuje tato specifická nařízení a ustanovení vztahující se pro ClO2: DVGW W224, DVGW W624, EN 12671. Dále splňuje tatoobecná ustanovení: výroba přístrojů, EMV- nařízení a zařízení pro provoz s nízkým napětím.

JESCO EASYZON - je pro Vás garantovaná a bezpečná volba pro výrobu chlordioxidu

Chlordioxid ClO2 – je významný dezinfekční prostředek s touto základní charakteristikou:

 • dezinfekce je účinnější a jistější než s chlorem
 • má 2,5x výší faktor účinnosti než chlor, tím je rychlejší a efektivnější
 • není tak intenzivní po stránce chuťové a pachové jako chlor
 • je velmi dobře rozpustný ve vodě, stabilnější
 • jak chlor s delším dezinfekčním účinkem než chlor
 • jeho koncentrace ve vodě je dobře měřitelná a tedy i dokumentovatelná
 • velmi účinný při potírání Legionelly ve vodě,
 • potlačení biologických filmů ve vodě
 • je účinný vůči řasám, spórám a virům
 • velmi vhodný pro úpravy pitných vod
 • vzhledem k fyzikálně chemickým vlastnostem je ale nutná jeho výroba v místě aplikace

 

Image 2

JESCO EASYZON - generátory chlordioxidu pracují na bázi chemické reakce chloritanů s kyselinou
5 NaClO2 + HCl → 4 ClO2 + 5 NaCl + 2 H2O

Základní informace o dostatečnosti / spotřebě roztoků chemikálií u zařízení na produkci ClO2 – JESCO EASYZON 5b (výroba 5g ClO2/hod)

Používané roztoky chemikálií pro produkci:

 1. chloritan sodný NaClO2 (7,5% dle EN 938)
 2. kyselina chlorovodíková HCl (9,0% dle EN 939)

Zařízení může připravit maximálně 5 g ClO2/h z nádrže produktu. Tato maximální kapacita je dosažitelná při
maximální objemové množství v průběhu doby 1 hod.

Spotřeba 7,5% roztoku NaClO2 pro 5,0 g ClO2:

 1. za hodinu: 179 ml/h
 2. za den: 24 h x 179 ml/h = 4296 ml/d = 4,3 l/d

Spotřeba 9,0% roztoku HCl pro 5,0 g ClO2:

 1. za hodinu: 520 ml/h
 2. za den: 24 h x 520 ml/h = 12480 ml/d = 12,5 l/d

Dostatečnost roztoků chemikálií u zařízení EASYZON 5b

V tabulce jsou uvedeny údaje spotřeby roztoků chemikálií pro vyráběná množství ClO2 a s tím spojené maximální objemové množství dezinfikované vody v závislosti na použité koncentraci oxidu chloričitého. To vše v podmínkách plynulého nepřetržitého provozu 24 h/d při produkci množství 5 g ClO2/h.

Image 3

)* Při zohlednění hustot pro roztok 7,5% NaClO2 (1,05 g/ml při 20°C) a 9,0% HCl (1,04 g/ml při 20°C) z toho vyplývají
nepatrně odlišné hodnoty.

Více informací se dozvíte zde.

Firemní článek
Související produkty
Kabinetový změkčovací filtr typ WK Standard 60 – BNT
detail
Kabinetový změkčovací filtr typ SMK - BNT
detail
Kompaktní domácí reverzní osmóza MRO-2008
detail
Dávkovací čerpadlo MEMDOS MR
detail
Dávkovací čerpadlo FEDOS E/DX
detail