+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Komínové stříšky

30.05.2022 Firma: ALMEVA EAST EUROPE a.s. Časopis: 2/2022

Co to je komínová stříška, to víme asi všichni a každý si pod tímto pojmem umíme něco představit. Víme, kdy komínovou stříšku použít a kdy ne? V našem článku se pokusíme vnést trochu světla právě do používání komínových stříšek.

Na úvod se sluší zkonfrontovat normu. Komínová stříška se podle normy správně nazývá komínová hlavice (ČSN 73 4201 čl. 5.4), ale dále budeme používat zažitější název komínová stříška. Komínová stříška, hlavně tedy materiál komínových stříšek, je dále definován výrobkovou normou (ČSN EN 16475–7+ A1 Komíny – Příslušenství – Část 7: Dešťové stříšky – Požadavky a zkušební metody).

Tvarové provedení komínových stříšek máme dvojí. Jednoduchá stříška s kuželovým vrchem, správně tedy Meidingerova hlava, kdy průměr hlavy má být dvojnásobek průměru komínového průduchu a odsazení hlavy od ústí komínového průduchu je polovina průměru komínového průduchu. A druhým tvarem je Napoleon, kde jeho tvar a rozměr není ničím definován.

Komínové stříšky slouží k omezení pronikání deště do komínového průduchu. Speciální stříšky, takzvané posilovače tahu, nebudeme dále zmiňovat, protože v drtivé většině případů nepomáhají. Komínové stříšky se umisťují na ústí komínu. Jednou z jejich vlastností je i tlaková ztráta, která není nijak zásadní, ale provoz´ komínu jednoznačně ovlivňuje negativně.

U komínů na pevná paliva musí být komínová vložka vždy odolná proti vyhoření sazí, ale stejná komínová vložka je téměř vždy také certifikovaná jako odolná proti vlhkosti. Z toho je patrné, že srážky, které se do komínu dostanou, by neměly pronikat stěnou komínové vložky a z komínového průduchu by se měly časem odpařit. Takže v tomto případě není nezbytně nutné komínovou stříšku používat. U svislého kouřovodu s funkcí komínu obráceně komínová stříška být musí. Důvodem je, že toto uspořádání komínu nemá neúčinnou výšku, kde by se mohly případné srážky shromažďovat a ty by tekly rovnou do spotřebiče, který by mohly poškodit.

Image 0Obr. 1 • Meidingerova hlava

U komínů na kapalná a plynná paliva je předepsáno, že komín musí mít odvod kondenzátu, proto případné srážky jsou jímány, nebo přímo odvedeny do kanalizace.

Speciálním případem spotřebičů na plynná paliva jsou kondenzační kotle, které mají velmi nízkou teplotu spalin s vysokým obsahem par. Tyto páry v mrazech na komínových stříškách namrzají a může dojít až k ucpání ústí komínu ledem namrzlým na stříšce. Z tohoto důvodu nesmí být u komínu od kondenzačních kotlů stříšky používány.

Takže až po Vás bude zákazník požadovat na komín komínovou stříšku, vysvětlete mu, že až na svislý kouřovod není potřeba a u komínu pro kondenzační kotle  být nesmí.

Image 1Obr. 2 • Komínová stříška na kondenzačním kotli
Image 2Obr. 3 • Stříška Napoleon na kondenzačním kotli
Firemní článek