+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Takto NE – 3. část – Na pomoc praxi

24.05.2018 Autor: Ing. Pavel Ulrich Firma: ALMEVA EAST EUROPE a.s. Časopis: 3/2018

Pokračování článku ze sešitů Topin č. 1 a 2/2018, věnovaných vybraným montážním chybám a nedostatkům při realizaci přetlakových spalinových cest se zaměřením na plastové systémy odkouření. Vybrané fotografie ukazují reálné příklady z praxe.

7. Používání flexibilních hadic

Flexibilní hadice (plastové) slouží pouze ke svislému odvodu spalin a není možné je používat pro kouřovody. Maximální ohyb plastových flexibilních hadic je do 45°. Pokud je z flexibilní hadice provedeno „patní koleno“, dochází k velkému pnutí vně a uvnitř ohybu hadice. Díky tomu může hadice popraskat, protože není vyrobena na tak ostrý ohyb jako je 87° v případě patního kolene. Pro kouřovody a založení komínu je nutné používat pevné plastové díly, které jsou k tomu určeny.

Image 1

8. Nevhodný materiál odvodu spalin a přívodu vzduchu

Na fotografiích je vidět, že kaskáda odkouření kondenzačních kotlů je provedena z kanalizačního plastového potrubí, což je nejlépe patrné při demontáži kontrolního víčka. Kanalizační potrubí samozřejmě není certifikované k odvodu spalin a jeho teplotní odolnost je nedostatečná. Daná montážní organizace nechtěla pochopitelně na tuto skutečnost upozorňovat, a proto celé potrubí natřela na bílo.

Potrubí je také nevhodně namontováno s ohledem na tok kondenzátu, kdy orientace hrdel je opačná.

Dalším problémem je napojení kaskády na komín, kde je vidět, že ze zdi je vyvedeno flexibilní plastové potrubí. Komínová vložka tak není založena na patní koleno (pevný bod) a může dojít k jejímu nevratnému poškození. Potrubí se nesmí zazdít, protože pak není umožněna jeho dilatace. Sání pro každý kotel je provedeno děleně drenážními hadicemi, které jsou perforované a volně napojené na kotle, a proto nelze kotle prohlásit za nezávislé na vzduchu v místnosti.

Image 2

9. Co dům dal

Název k této fotografii mluví za vše.

Image 3

Na kondenzačním kotli jsou nainstalovány i díly, které by tam být neměly, jako je hliníková redukce, která vlivem velkého množství kondenzátu v potrubí bude rychle degradovat.

Z odstínu dalších částí odvodu spalin je zřejmé, že je použito odkouření od více výrobců. To samo o sobě nemá vliv na funkci spalinové cesty, ale je potřeba si uvědomit, jak je to se zárukami takového odkouření.

Pokud je spalinová cesta od jednoho výrobce, pak odpovědnost za materiál jako takový je u systémového odkouření na daném výrobci. V tomto případě se jedná o individuální spalinovou cestu, která je od více výrobců, a proto za materiál odpovídá ten, kdo ho namontoval. Na takovou spalinovou cestu není možné dát komínový štítek ani jednoho z výrobců odkouření, ale montážní organizace musí použít komínový štítek vlastní a provést zatřídění spalinové cesty. Řada výrobců také nabízí prodloužené záruky na plastové sy­stémy odkouření (až 10 let), které v případě indivi­duální spalinové cesty není možné poskytnout.

Všechny výše popsané chyby a nedostatky byly nakonec odstraněny a spalinové cesty byly provedeny dle všech platných předpisů.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

Firemní článek
Související články