+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Tepelná čerpadla vzduch-voda Mango Energy (monoblok, split a inverter)

05.04.2018 Firma: HERMANN Tepelná technika s.r.o. Časopis: 2/2018

Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou určena pro přípravu teplé vody a vytápění, v letních měsících lze některé typy rovněž použít pro chlazení.

Tepelná čerpadla jsou určena pro instalaci do exteriéru, tzv. monoblok, a proto je nutné jejich napojení na otopnou soustavu ve venkovním prostředí zabezpečit proti zamrznutí v zimních měsících. Je rovněž možné objednat tepelná čerpadla v provedení split, složené z jedné venkovní a jedné vnitřní jednotky, které jsou mezi sebou propojeny izolovaným potrubím s chladicí kapalinou, tudíž nehrozí jejich zamrznutí. Otopná soustava je napojena na vnitřní jednotku s tepelným výměníkem uvnitř budovy a možnost zamrznutí otopné soustavy je tak minimální. Tepelná čerpadla vzduch-voda s označením MGK se vyrábějí v několika výkonových řadách – pro nízkoenergetické rodinné domy a malé objekty jsou určeny výkony od 5 kW do 9,5 kW s příkonem od 1,26 kW do 2,29 kW (pouze typy monoblok). Pro objekty s malou energetickou náročností a izolované starší budovy je pak možné objednat výkony od 13,5 kW do 27 kW s příkonem od 3,27 kW do 6,51 kW (v provedení monoblok a split). Pro větší objekty, jako např. penziony, školky, restaurace a podobně, jsou určena tepelná čerpadla s výkonem od 37 kW do 108 kW s příkonem v rozmezí 8,96 kW až 25,84 kW (provedení monoblok).

Image 1

Tepelná čerpadla slouží jako vhodný zdroj tepla pro nízkoteplotní soustavy s podlahovým vytápěním nebo radiátory, s maximální teplotou otopné vody do 60 °C. V zimních měsících dosahuje tepelné čerpadlo vysoké sezónní účinnosti s třídou účinnosti tepelného čerpadla „A+“ a průměrným koeficientem výkonu (topného faktoru) COP 4.2, což konečnému spotřebiteli zaručí úsporu nákladů na energie. Udávaný topný faktor se uvádí při teplotě výstupní vody 35 °C a teplotě venkovního vzduchu 7 °C (A7/W35). Tepelné čerpadlo vytápí objekty více než 4x efektivněji než kotle na fosilní paliva nebo elektřinu. Při využití tepla z venkovního vzduchu spotřebuje soustava mnohem méně energie. Také požadavky na údržbu jsou velmi malé, a to znamená nízké provozní náklady.

U tepelných čerpadel monoblok jsou všechny komponenty hydraulického okruhu nainstalovány ve vnější jednotce. U menších výkonů do 9,5 kW jsou komponenty instalovány vedle ventilátoru a u výkonů od 13,5 kW jsou pod ventilátorem. V hydraulickém sy­stému tepelného čerpadla výrobce používá odzkoušené kvalitní komponenty, které jsou používány pro výrobu tepelných čerpadel na celém světě. Srdcem celého zařízení jsou kompresory, které dodává společnost Panasonic a Copeland. Dalším důležitým prvkem je výparník (výměník), který se skládá z měděného potrubí a velmi hustě naskládaných lamel, aby byla vytvořena co největší předávací plocha mezi vzduchem a chladicí kapalinou. Dále jsou instalovány komponenty snímání minimálního a maximálního tlaku, 4cestný ventil, expanzní ventil, čidla teploty na vstupu a výstupu chladicí kapaliny z kompresoru, elektronická řídicí deska a trubkový výměník předávající teplo z chladicí kapaliny do otopné soustavy. Provozní rozsah vytápění tepelného čerpadla je až do teploty venkovního prostředí –15 °C.

Image 2

V základní výbavě tepelného čerpadla je rovněž ovládací panel s modře podsvíceným displejem a kabelem o délce 5 metrů, čidlo teploty zásobníku pro přípravu teplé vody nebo akumulační nádrže, čidlo teploty podlahového vytápění. K tepelnému čerpadlu je možné připojit přídavné záložní elektrické vytápění pro přípravu teplé vody nebo vytápění, které je uváděno do provozu ovládací deskou zřízení dle uživatelem nastavených parametrů. Ovládání samotného zařízení je možné provádět dvěma různými způsoby na sobě nezávislými. První možnost je ovládání pomocí dodávaného ovládacího panelu, na kterém se nastavují všechny parametry zařízení, a pro řízení chodu je možné nastavit pouze časové spínání zařízení na jeden den. Druhá možnost je ovládání a řízení pomocí prostorového termostatu s denním nebo týdenním programem, který si uživatel nastaví dle svých požadavků. Ovládací panel umožňuje nastavování jednotlivých provozních a funkčních parametrů, zobrazuje provozní stav a režim, nastavené a aktuální teploty otopné vody. Na displeji se rovněž zobrazují závady zařízení, jejich označení usnadní identifikaci závady a její odstranění.

Image 3

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je možné instalovat v domě nebo mimo dům. Instalace uvnitř vyžaduje poměrně náročné stavební úpravy včetně vybudování vzduchových kanálů pro přívod a odvádění venkovního vzduchu. Instalace tepelného čerpadla typu monoblok do venkovního prostoru se ve většině případů provádí montáží zařízení na stěnu nebo před stěnu, aby bylo co nejkratší vedení potrubí otopné vody ve venkovním prostředí. Na ochranu topného potrubí před zamrznutím je nutné do soustavy aplikovat nemrznoucí směs, což v případě použití zařízení typu split odpadá. Při instalaci tepelného čerpadla do otopné soustavy se doporučuje připojit čerpadlo ke stávající soustavě přes akumulační nádrž. Vzhledem k tomu, že čerpadlo není vybaveno modulační funkcí, a jeho provoz je řízen v režimu zapnuto/ vypnuto, akumulační nádrž sníží počet cyklů spínání a zvýší životnost zařízení.

Tepelná čerpadla se rovněž vyrábějí a dodávají se samostatnou venkovní jednotkou a vnitřní jednotkou (inverter), kde ve venkovním prostředí je pouze chladicí kapalina. Výkon pro vytápění a chlazení je u těchto tepelných čerpadel modulovaný od 3,2 kW do 21 kW ve třech typových řadách 3,9–11,5 kW, 5,4–18,5 kW a 5,4–21 kW. V zimních měsících dosahuje tepelné čerpadlo vysoké sezónní účinnosti s třídou účinnosti tepelného čerpadla „A++“ a průměrným koeficientem výkonu (topného faktoru) COP 4.35, což konečnému spotřebiteli zaručí úsporu nákladů na energie. Udávaný topný faktor se uvádí při teplotě výstupní vody 35 °C a teplotě venkovního vzduchu 7 °C (A7/W35).

Firemní článek