+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

CD24/Z8 – kondenzační kotel se zásobníkem teplé vody 8 litrů a předehřevem teplé vody

11.08.2017 Firma: HERMANN Tepelná technika s.r.o. Časopis: 4/2017

Další z řady kondenzačních plynových nástěnných kotlů, od společnosti HERMANN tepelná technika s.r.o., s velmi atraktivním designem, který se vyznačuje především automatickou kontrolou plamene, krystalickým podsvíceným digitálním displejem, zásobníkem o objemu 8 litrů pro přípravu teplé vody (TV), vestavěnou ekvitermní regulací a mnoha dalšími nadstandardními prvky.

Image 0

Kotel CD24/Z8 je dodáván ve výkonové řadě 2,9 ÷ 18,0 kW pro vytápění a 2,9 ÷ 23,5 kW pro přípravu TV, tedy s modulací v poměru 1 : 6 respektive 1 : 9, s velmi kompaktními rozměry s ohledem na integrovaný minizásobník TV (výška 785 mm; šířka 450 mm; hloubka 350 mm), je ideální volbou při výměně standardních kotlů s integrovaným zásobníkem ve stávajících otopných soustavách rodinných domků, bytových jednotek a menších restaurací.

Stupeň elektrického krytí je IP X4D, což umožní kotle bez problémů instalovat do prostor s větší vlhkostí, jako jsou koupelny, kuchyně nebo sklepní prostory u starších domů.

Elegantní regulace společně s jednoduchým ovládáním kotle jsou předností pro uživatele

Image 1

Důležitý prvek pro uživatele představuje velmi jednoduché a zcela srozumitelné ovládání spotřebiče. Zapnutí kotle, přepnutí topného režimu z letního na zimní a naopak, nastavení teploty otopné vody, nastavení teploty TV nebo nastavení teploty na požadovanou hodnotu lze provést pomocí tlačítek umístěných na hlavním panelu ovládání. Tlačítka jsou graficky označena a všechny povedené změny se okamžitě objeví na digitálním krystalickém grafickém displeji s podsvícením a uživatel je okamžitě zaznamená.

V případě poruchy zařízení se na displeji zobrazí kód závady, podle kterého je možné jednoduše závadu identifikovat a odstranit, popřípadě kontaktovat servis. Poruchová hlášení se ukládají do paměti přístroje, což umožní lepší orientaci servisního technika při případné opravě spotřebiče. Řídicí elektronická deska je vybavena elektronickou regulací, která kontroluje bezpečnostní funkce pro bezpečný provoz a dále umožní uživateli vy­užívat ekvitermní regulaci v případě připojení čidla venkovní teploty (nastavení teploty otopné vody dle aktuální venkovní teploty) a v případě použití dálkového ovládání (pouze na objednávku) lze využít OpenTherm regulaci. V menu regulace lze nastavit tepelný spád otopné soustavy, který je udržován v celém výkonovém rozsahu kotle.

Dálkové ovládání kotle není pouze ovladač, na kterém se volí a nastavují všechny parametry kotle, ale slouží rovněž jako programovatelný prostorový termostat s týdenním programem, kde lze nastavit program pro přípravu TV na celý týden. Na displeji ovladače lze sledovat aktuální údaje: stav kotle, teplotu v místnosti, venkovní teplotu, teplotu otopné vody, teplotu TV a mnoho dalších parametrů. V případě výpadku napájení se data uloží do paměti s výjimkou data a času, které je nutno po aktivaci napájení opět nastavit. Ovladač je napojen pomocí dvou vodičů do elektronické desky kotle, ze které je rovněž napájen, není nutné používat baterie.

Teplá voda vždy a v dostatečném množství

Jednou z nejdůležitějších funkcí kotle při rozhodování o jeho pořízení je dostatečná příprava TV. Kotel CD24/Z8 nepřipravuje TV pouze v nerezovém osmilitrovém minizásobníku, ale studenou vodu předehřívá v bitermickém nerezovém primárním výměníku. Tento výměník, který je kompletně vyroben z nerezové oceli INOX 316L je patentem výrobce kotlů. TV prochází celým primárním výměníkem v nerezovém potrubí o Æ 15 mm směrem od zadní části k přední části a je postupně předhřívána, následně jde předehřátá voda do zásobníku, kde se dohřívá na požadovanou teplotu maximálním výkonem kotle tj. 23,5 kW. Celý proces přípravy TV probíhá v kondenzačním režimu čímž je zajištěna vysoká účinnost provozu kotle a co nejnižší možné náklady.

Integrovaný nerezový zásobník pro přípravu TV o objemu 8 litrů má šnekový výměník. Konstrukce zásobníku zaručuje efektivní a rychlou přípravu TV. K zásobníku je rovněž možné připojit cirkulační potrubí TV, které se používá při delších rozvodech TV. Izolace zásobníku je provedena z polyuretanové tepelné izolační pěny o tloušťce 25 mm, čímž jsou minimalizovány tepelné ztráty TV. Při instalaci dálkového ovládání HOME PLUS (pouze na objednávku) je možné nastavit týdenní program přípravy TV a vodu mít k dispozici pouze v době, kdy ji budete potřebovat a o teplotě kterou si zvolíte.

Kvalitní a úsporné komponenty

Plynové kondenzační kotle jsou vyráběny z nejmodernějších komponentů, které mají rovněž velký vliv na hospodárný provoz celého zařízení. Nejdůležitějším zařízením je elektronická deska s mikroprocesorem, která řídí kompletní provoz spotřebiče. Dalším velmi důležitým komponentem je ventilátor s plynulou modulací otáček, který dodává společnost SIT. Oběhové elektronické modulační čerpadlo s výtlačnou výškou 6 m s energetickou třídou „A“ má sníženou spotřebu elektrické energie až o 60 % oproti klasickému čerpadlu. Dnes je již samozřejmostí poměrně rozsáhlý informační systém o probíhajících závadách kotle a jejich archivace pro potřeby servisního technika nebo pro spotřebitele.

Elegantní design, jednoduché intuitivní ovládání a snadné používání pomáhají zákazníkům zlepšit uživatelský komfort, rovněž ocení kvalitu a spolehlivost, kterou výrobce kotlů vložil do svých výrobků.


Dubenec 134, 544 55 DUBENEC, www.hermann.cz, email: info@hermann.cz

Firemní článek