+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 4/2017

Úvodník

Vážení čtenáři,

seriál o historii solárních termických kolektorů a soustav, který jsme uzavřeli v předcházejícím čísle Topinu má bohužel nečekaně smutné pokračování. Dne 21. dubna 2017 odešel do solárního nebe pan Jaromír Sum, průkopník obnovitelných zdrojů a ekologický vizionář. Ve spolupráci s autorem seriálu jsme se proto rozhodli přidat poslední, speciální část věnovanou právě vzpomínce na osobnost Jaromíra Suma.

Abych svůj červnový úvodník nekončila smutně, vrátím se na pár vět do jihočeské Třeboně, kde se koncem května konala 24. konference Vytápění pod taktovkou Společnosti pro techniku prostředí. Mé poděkování patří organizátorům za možnost účastnit se takto významné akce jako jedni ze tří mediálních partnerů, přítomným kolegům z redakční rady, díky nimž jsem poznala řadu dalších kapacit oboru topenářského a do třetice krásné společnosti, která se po oba večery scházela a jíž jsem mohla být součástí.

Příjemně strávené léto Vám přeje

Alena Malátová

Image 1

Obsah