+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Moderní řešení tepelných zdrojů v rozsáhlých soustavách

11.08.2017 Firma: WOLF Česká republika s.r.o. Časopis: 4/2017

Společnost Wolf Česká republika zorganizovala dne 27. 4. 2017 zajímavý seminář na téma: Moderní řešení tepelných zdrojů středních a velkých výkonů pro individuální využití a centralizovanou výrobu tepla.

V malebném prostředí Hotelu Pod Lipou u Modre v lokalitě Harmónia se setkali převážně projektanti TZB ze Slovenska a České republiky, aby se seznámili s novinkou v nabídce značky WOLF v podobě dvou dalších modelů úspěšné typové řady středních plynových kotlů WOLF MGK-2 s výkonem 800 a 1000 kW, které jsou svojí konstrukcí a výkonem jedinečné na trhu. I přes vysoký výkon jsou tyto kotle tiché s minimálními požadavky na instalaci. Kotle takovýchto výkonů jsou určeny především pro velké kotelny a v kaskádě 5 kotlů dokáží zabezpečit výkon až 5 MW.

Image 0Obr. 1 • Kaskáda dvou kotlů MGK-2 630 v zapojení s ochranou kotlů

Právě aplikaci kotlů v rozsáhlých soustavách byla věnovaná podstatná část semináře. Běžné zapojení kotlů s sebou přináší problémy s dodržováním požadované kvality oběhové vody a technologické disciplíny při údržbě otopné soustavy. Proto značka WOLF přichází na trh s jedním z vhodných a technicky čistých řešení, které uvedené negativní vlivy dokáže potlačit – tlakové oddělení zdroje tepla a vytápěcí soustavy, kde na straně zdrojů tepla obíhá velmi malé množství vody s udržitelným složením. Oddělením se zabezpečí maximální možná ochrana kotlů. Pro provozovatele přináší toto řešení více výhod: snížení variabilních provozních nákladů, delší životnost, minimální náklady a malou náročnost úpravy vody, zvýšenou účinnost soustavy.

Image 1Obr. 2 • Nové řešení vs. staré; trend zmenšování kotlů, starý kotel ČKD s výkonem 800 resp. 1200 kW je téměř dvojnásobně větší než kompletní řešení s kotlem MGK-2 a oddělovacím výměníkem

Účastníci si mohli toto řešení prohlédnout přímo v praxi. Město Modra na přelomu roku uskutečnilo dvě takovéto instalace – jednu se samostatným kotlem s výkonem 1000 kW, druhou jako zapojení kotlů v kaskádě s kotli 2 x 630 kW. Soustava je napojená na dálkové sledování s okamžitou optimalizací provozu, který zabezpečují regulační systém WOLF WRS-2 a modul ISM7.

Image 2Obr. 3 • Schéma řešení MGK-2

Značka WOLF toto řešení nyní nabízí jako ucelený balík se všemi základními komponenty.


www.wolfcr.cz

Firemní článek