+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Topení, které umí i chladit

01.05.2015 Autor: Ing. Pavel Vlach Firma: WOLF Česká republika s.r.o. Časopis: 3/2015

Letošní novinkou v sortimentu firmy Wolf je tepelné čerpadlo vzduch-voda BWL-1S v splitovém provedení. Představuje ideální zařízení pro objekty, ve kterých potřebujeme topit i chladit.

Je optimálním zdrojem tepla i chladu a spolu s plošnými systémy vytápění/chlazení (gabotherm), přináší zákazníkovi dokonalou tepelnou pohodu nejen v zimě, ale i s ohledem na stále častější požadavek na chlazení i v parných letních dnech – bez nutnosti použití klimatizace, a tím pádem bez nepříjemného proudění vzduchu, průvanu a zvýšené prašnosti.

Krátké představení

Tepelné čerpadlo BWL-1S(B), přizpůsobuje svůj výkon potřebám vytápění, chlazení a přípravy teplé vody pomocí invertoru, tj. plynulé regulace výkonu kompresoru. Kompaktní venkovní jednotku lze instalovat až do vzdálenosti 25 m od vnitřní jednotky. Obě jednotky jsou propojeny pouze dvěma trubkami Æ 10 mm a Æ 16 mm, které přivádějí chladivo z venkovní do vnitřní jednotky. Venkovní jednotka se montuje buď na zem, nebo na závěsnou konzolu. Proto je montáž velmi jednoduchá a flexibilní. Velikost a design vnitřní jednotky jsou shodné s kondenzačními kotli Wolf. Tepelné čerpadlo má elektronické řízení otáček, a tím i výkonu kompresoru tepelného čerpadla.

Má integrovaný měřič tepla pro měření efektivity výroby tepla a celoročního provozu tepelného čerpadla a integrované čerpadlo s vysokou účinností EEI < 0.23.

Vysoká účinnost s COP až 3,8 při A2/W35 (EN 14511).

Testování a aplikace v praxi

V Technologickém centru úspory energií Wolf v současnosti probíhá testování suchého systému stropního vytápění/chlazení se splitovým tepelným čerpadlem BWL-1S. Testujeme a nastavujeme optimální funkčnost celého systému a současně můžeme našim zákazníkům během školení, nebo při návštěvě našeho centra, předvést výhody celého systému vytápění a chlazení.

Image 1Obr. 1 • Chladicí strop v učebně v budově Technologického centra úspory energií Wolf (TCUEW)

Budova Technologického centra úspory energií Wolf byla postavena v 70. letech minulého století a tomu odpovídají její tepelně izolační vlastnosti, respektive tepelné zisky. Místnost je navíc z východní strany výrazně prosklena. Okna byla sice vyměněna, přesto jsou tepelné zisky této budovy velmi vysoké.

Přes tyto nepříznivé vstupy dokáže systém stropního chlazení gabotherm snížit teplotu ve školicí místnosti, proti prostorům bez chlazení, o velmi příjemné 4 °C bez obtěžujícího proudění studeného vzduchu, známého u klimatizace. Jelikož jsme navíc do školicí místnosti instalovali jednotku nuceného větrání, podařilo se nám tímto opatřením snížit vzdušnou vlhkost. Snížení vlhkosti vzduchu v učebně umožnilo snížit teplotu chladicí vody o další stupeň Celsia, zvýšit chladicí výkon stropu a zvýšit tak rozdíl teploty vzduchu v učebně proti nechlazeným místnostem na 5 °C.

Technické parametry stropního vytápění a chlazení WR 8 a KPI 10

Image 3

Image 2Obr. 2 • Kotelna se splitovým tepelným čerpadlem (v popředí) v budově TCUEW

Systém stropního vytápění/chlazení gabotherm® WR 8 představuje „mokrý systém“. Základním komponentem je polybutenová trubka s průměrem 8 mm, která je uchycená v upevňovacích lištách. Polybutenové trubky s rozměrem 8 x 1,0 mm jsou ideální, protože použitá omítka má tloušťku vrstvy pouze 20 až 25 mm, což umožňuje rychlou regulační odezvu. Kladení polybutenových trubek je jednoduché a rychlé, protože mají vyšší ohebnost a pružnost ve srovnání s ostatními materiály na trhu. Mají kyslíkovou bariéru, jsou odolné proti usazování jakýchkoliv nečistot a vodního kamene.

Základním komponentem suchého systému stropního vytápění/chlazení gabotherm KPI 10 je systémová deska s integrovanou polybutenovou trubkou 10 x 1,3 mm.

Firemní článek