+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 3/2015

Úvodník

Vážení čtenáři,

program konference ke Dnům teplárenství a energetiky v Hradci Králové naznačoval, že Teplárenské sdružení České republiky vytáhlo do nesmiřitelného boje proti tepelným čerpadlům. Problematice nahrazování CZT objektovým zdrojem tepla, založeným na tepelném čerpadle, bylo věnováno prakticky celé odpoledne ve středu 22. dubna. Po vyslechnutí přednášek a diskuze k problému, se prvotní názor nejeví zcela správný.

Odpojování některých odběratelů tepla od sítí CZT je realita. Důvody se nachází jak v oblasti cenové, tak i psychologické, dané přístupem tepláren ke svým zákazníkům, jak chtějí a vhodně umí své argumenty zákazníkům předložit, vysvětlit. Z příspěvků na konferenci vyplývá, že si sféra dodavatelů tepla uvědomila, že jejich ostrov dříve „netržního panství“ v tržním systému nelze uhájit jen odkazem na regulované ceny tepla nebo zákazy odpojování, opírající se o legislativní nebo jemu podobné násilí, a mění své chování. Jeden z uvedených příkladů se týkal Brna. I zde se zákazníci odpojují, na druhou stranu se jiní zase připojili v rozsahu až 50 tis. GJ za rok. Základem je nezvyšování ceny tepla a nacházení možností k růstu zisku v úsporách, jak vyplynulo z přednášky zástupce teplárny.

Velmi úzce se to týká tepelných čerpadel. V dané, brněnské, souvislosti uvedené konkrétní příklady ekonomiky uplatnění tepelných čerpadel po odpojení od CZT dokazovaly, že na straně těch, kteří odpojení svou nabídkou vyvolali, nebylo vše korektní a odpojení nepřineslo odběratelům tepla snížení nákladů. Samozřejmě nejde o 100 % všech případů přechodu na vlastní zdroj tepla založený na tepelných čerpadlech. Na celé záležitosti je zajímavé to, že do programu konference byly záměrně zařazeny příspěvky firem, které mají na odpojení od CZT s využitím tepelných čerpadel založený business, a které prezentovaly případy úspěšné. Rozhodná hranice se pohybuje okolo 620 až 650 Kč/GJ včetně DPH.

Sumárně se situace jeví tak, že dodavatelé tepla volají po rovné soutěži. To znamená hovořit o nákladech za teplo ve všech souvislostech. Neporovnávat cenu tepla z CZT, které odběratel dostane až na práh bytu, aniž by dále hnul prstem, s teplem z vlastního zdroje, se kterým je spojena řada starostí a povinností na údržbu, revize, tvorbu finančních prostředků na obnovu zdroje tepla po jeho dožití atp. Tento trend je příznivý. Efektivita provozu tepelného čerpadla mnohem více trestá prohřešky, kterých se projektant a dodavatel dopustí. Snaha teplárenství uhájit svůj tržní podíl, který se ­pohybuje řádově okolo 55 % u bytových domů, spojená s celoplošnou informační kampaní může pomoci těm, kteří se neuchylují k podvodům zamlčováním některých nákladů spojených s provozem zdroje tepla, kteří mají v nerovném prostředí problém s obhájením a uhrazením ceny své odborné práce.

České teplárenství, a jak dokazují tendence z prezentované připravované energetické koncepce, tak i příslušná ministerstva, si uvědomují, že některé lokality jsou pro CZT ztraceny. Například těžko očekávat mohutné investice v řádu desítek a více miliónů korun do dožívajícího systému CZT v lokalitách, kde uživatelé bytů mají příjmy hluboko pod celostátním průměrem.

Josef Hodboď

Obsah