+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Rekonstrukce stoupacích potrubí v panelových domech ve Štětí

01.05.2015 Firma: REHAU, s.r.o. Časopis: 3/2015

Desetiletá záruka přináší klid

Na to aby kvalita vody, která je dodávána z veřejné vodovodní sítě, zůstala stejná od domovní přípojky až k poslednímu odběrnému místu, má rozhodující vliv zvolený vodoinstalační systém, jeho správné navržení a odborná instalace.

Bytové domy ve Štětí se dlouhodobě musí vypořádávat s vysokou tvrdostí vody. Ta má často za následek tvorbu usazenin v rozvodech vody i kanalizace. Při kompletní rekonstrukci stoupacích rozvodů v panelových domech Sdružení vlastníků jednotek Školní 575–583 se proto rozhodli využít materiály od firmy REHAU, které se vyznačují právě vysokou odolností vůči zanášení.

Image 1Obr. 1 • Bytový dům Štetí

Do Štětí jsme se vypravili v době probíhající rekonstrukce, kterou prováděla firma Milan Pleskot Vodo­instalace. Sami jsme se tak mohli přesvědčit o stavu původního potrubí, které bylo určeno k výměně. Šlo o klasické rozvody z pozinku (v případě vody) a osinkocementu (kanalizace), které se dříve tradičně využívaly, dnes se od nich ovšem upouští, mimo jiné i z důvodu náchylnosti k tvorbě usazenin viz obr. 2.

Image 2Obr. 2 • Stav starých trubek před sanací

Úrovní zanesení potrubí se ovšem nelze po více než padesáti letech provozu divit. Mnohem zajímavější je ovšem zjištění, že nové materiály, které doposud ve Štětí k podobným rekonstrukcím využívali, mají životnost mnohem kratší – jen asi desetinovou. Právě proto se při rekonstrukci ve Školní ulici rozhodli zástupci vlastníků jednotek i města (to zde stále vlastní necelou polovinu bytů) dát šanci materiálům RAUTITAN a RAUPIANO od REHAU. Jedním z hlavních argumentů, kromě deklarovaných vlastností materiálu, je desetiletá záruka na toto řešení.

O rekonstrukci jsme si povídali s předsedou SVJ Školní 575–583 panem Václavem Pišim a zástupcem města, panem Jiřím Fialou.

Jaký byl impulz k rekonstrukci?

Václav Piši:

Naše domy pochází z roku 1963, a ačkoliv byly postupně renovovány, ke kompletní rekonstrukci stoupacích potrubí zatím nikdy nedošlo. Vzhledem k tomu, že se stavby nachází na písčitém podloží, i po letech konstrukce mírně pracuje a vzhledem k pohybům začalo být stávající potrubí nestabilní. Navíc jsme samozřejmě po desetiletích používání zaznamenali i zhoršenou propustnost potrubí. Stávající řešení bylo jednoduše na hranici životnosti.

Jak došlo k výběru řešení REHAU?

Václav Piši:

Zadali jsme si výběrové řízení, ze kterého vzešla vítězně firma pana Pleskota, která má s obdobnými realizacemi ve Štětí již zkušenosti. Původní řešení bylo i v tomto případě navrženo v materiálech, které se pro takové rekonstrukce obvykle používají – tedy potrubí PPR a HT. Firma sama ovšem následně přišla s návrhem použít materiály RAUPIANORAUTITAN od společnosti REHAU s tím, že na tyto materiály je poskytována desetiletá záruka zachování jejich vlastností, a že se vyznačují vysokou životností a odolností vůči tvorbě usazenin. Byla provedena rekalkulace ceny při použití materiálů REHAU a tuto změnu následně odsouhlasila i členská schůze. Důležité bylo, že i přes změnu materiálu jsme byli schopni i nadále celou rekonstrukci financovat z našich zdrojů, což bylo jednou z podmínek celé akce.

Co vedlo ke konečnému rozhodnutí využít materiály REHAU?

Jiří Fiala:

Ve Štětí je velmi tvrdá voda a usazeniny tu bývají problém. U rekonstruovaných rozvodů se nám stává, že musíme řešit jejich havarijní stav už po několika letech provozu. V extrémních případech jsme byli nuceni měnit ležaté rozvody kanalizace a vody už po čtyřech nebo pěti letech po jejich rekonstrukci. Toto bychom neradi do budoucna podstupovali a tak jsme se v případě rekonstrukce v domech SVJ Školní 575–583 jako město přiklonili k názoru většiny soukromých vlastníků jednotek a dali jsme šanci pro nás novým materiálům.

Václav Piši:

Nechtěli jsme se dostat do situace, kdy bychom byli nuceni při případných opravách havarijního stavu po několika letech znovu řešit i stavební zásahy v jednotlivých bytových jednotkách. Trvalejší řešení REHAU nám tak umožní dlouhodobě ušetřit finance, které bychom vynaložili na další případné zásahy. Vzhledem k tomu, že v objektech máme celkem 102 bytů, nebyla by ani případná koordinace dalších prací nijak snadná. Důležitá je pro nás desetiletá záruka, zatímco u konkurenčních řešení nám byla nabídnuta záruka maximálně tříletá.

Děkujeme za rozhovor.

Komplexní služby

V době rostoucího uvědomění o svém zdraví objevuje stále větší část obyvatelstva význam hygienicky nezávadné pitné vody pro vlastní tělesnou a duševní pohodu. Buďte i Vy nároční a nekompromisní při výběru a požadavcích na výrobky pro „tepny“ Vašeho domu.

Aby odborná firma nabídla svým zákazníkům dlouhodobě spolehlivé řešení, měla by sáhnout po spolehlivém instalačním systému, který současné standardy nejen splňuje, ale již z pohledu budoucna překonává. Je to jeden z důvodů, proč je systém domovních instalací RAUTITAN neustále zlepšován a zdokonalován.

Image 3Obr. 3 • REHAU systém RAUTITAN

Trubky RAUTITAN jsou vyráběny z materiálu PE-Xa (polyetylen zesítěný za vysokého tlaku a teploty). Co do užitných vlastností předčí tento materiál všechny ostatní materiály používané v domovních instalacích. Jde o vlastnosti:

 • velmi vysoká tepelná odolnost,
 • velmi vysoká tlaková odolnost,
 • velmi dlouhá životnost,
 • extrémní rázová odolnost (i při velmi nízkých teplotách),
 • extrémní odolnost proti vrypům,
 • absolutní hygienická nezávadnost,
 • absolutní nenáchylnost k inkrustacím,
 • vysoká chemická odolnost,
 • paměťová schopnost.

REHAU se v oblasti sanace bytových domů neomezuje pouze na dodávky kvalitních materiálů. Na základě nabytých zkušeností nabízíme komplexní řešení pro výměnu stoupaček:

 • poradenství před realizací,
 • prohlídky staveb a zpracování kompletní nabídky,
 • zorganizujeme výměnu rozvodů prostřednictvím certifikovaných montážních partnerů – ARP,
 • realizace zahrnuje i likvidaci azbestu jako nebezpečného odpadu ve smyslu platných právních předpisů ČR.

Vše k Vaší maximální spokojenosti!


Kontakt: REHAU, s.r.o., Obchodní 117, 251 01 Čestlice, www.rehau.cz, praha@rehau.com, Tel: 272 190 111 

Firemní článek