+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Celoplošné vytápění a chlazení je ideální kombinací

01.01.2000 Firma: REHAU, s.r.o.

Vytápění a současně chlazení objektů je stále ožehavé téma jež intenzivně rezonuje mezi investory i projektanty. Obě technologie do značné míry ovlivňují energetické hospodaření objektů. S rostoucím tlakem na efektivitu a nízkou energetickou zátěž objektů se do popředí zájmu dostává technologie, která je schopna kooperace těchto dvou zdánlivých protipólů. Jedná se o stropní vytápění a chlazení.

Image 0

Chlazení. Většina lidí si představí klimatizaci. Zaběhlý systém, který má ovšem také řadu nevýhod. Především způsobuje teplotní šoky tím, jak je po zapnutí agresivní. Pro některé lidi je dokonce nezdravá, víří vzduch a je většinou hlučná. Naproti tomu celoplošný systém chlazení tyto neduhy všechny odbourá. Podobně jako u celoplošného vytápění je chlad i teplo předáváno do prostoru rovnoměrně (celoplošně), nejprve na všechny předměty v místnosti a teprve následně na člověka. Tím odpadá víření prachu i teplotní rázy. Z fyzikálního hlediska (proudění teplého – odspoda nahoru – respektive chladného vzduchu v místnosti – přesně naopak) je pro udržování tepelné pohody ideální kombinovat podlahové vytápění se stropním chlazením. Z ekonomického hlediska, zejména u privátních rodinných domů, se však tyto technologie kombinují do jednoho systému. Nejčastěji jako stropní celoplošné vytápění a chlazení. Zdrojem tepla respektive chladu je většinou tepelné čerpadlo s chladicím modulem. Topná nebo chladící voda proudí v potrubí RAUTHERM, které se instaluje na spodní část stropu mokrou nebo suchou cestou. Mokrá cesta představuje uchycení potrubí k betonové desce s následným překrytím omítkou (doporučuje se sádrová). Každý prostor má svůj „rozdělovač potrubí“, ze kterého jsou vedeny jednotlivé topné okruhy, jejichž počet a délku určí projekt. Suchá cesta využívá sádrokartonový podhled, ve kterém jsou použity speciální desky s příměsí uhlíku, který zlepšuje tepelnou vodivost podhledu. Tento způsob je rychlejší na realizaci, ale pomalejší z hlediska přenosu tepla/chladu.

Image 2Domov pro seniory na pražském Šeberově. Systém kombinuje vytápění a chlazení v potrubí připevněném na spodní stranu betonového stropu. Vše je zakryto sádrovou omítkou.

Image 3

Celoplošný systém vytápění je charakterizován jako nízkoteplotní a to proto, že v potrubí proudí topné médium o teplotě 25–35 °C. Není tedy potřeba tolik energie na ohřátí. Samozřejmě záleží na tom, zda se tepelné čerpadlo využívá k vytápění, nebo i na ohřev TUV. U celoplošných systémů se místnost vytápí v průměru o 2 °C méně, než u konvenčních technologií, protože pocitová teplota je o tuto hodnotu vyšší. V režimu chlazení je zase nutné hlídat rosný bod, to proto aby nedocházelo ke kondenzaci. Z toho důvodu je teplota v potrubí při režimu chlazení 16 až 18 °C. Záleží na aktuálních podmínkách, které detekují senzory vlhkosti a teploty. V obou případech je pro udržení efektivity a hlavně ekonomiky provozu důležitá inteligentní regulace (REHAU doporučuje druhou generaci regulátoru NEA SMART 2.0), kterou lze v ideálním případě propojit s chytrou domácností. K výhodám ještě patří skutečnost, že celá technologie je ukryta, nepřekáží a tím pádem je možné využít vytápěný prostor na 100 %. Celoplošné systémy vytápění a chlazení mají uplatnění prakticky u všech typů budov a objektů, včetně historických budov. Zdrojem tepla nemusí být nutně tepelné čerpadlo.

Image 1Bytový dům Šantovka – Olomouc. Zde je kombinace podlahového vytápění a stropního chlazení s potrubím RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm.

Proč REHAU?

Důvodů je více, ovšem na prvním místě je dlouholetá zkušenost v oboru podložená nespočitatelným množstvím instalací. Velkým plusem je variabilita REHAU systémů, která najde vždy to nejlepší řešení pro každou situaci. V neposlední řadě hraje roli kvalita materiálu, zejména potrubí vyráběného ze zesítěného polyetylenu typu PE-Xa, který vyniká velkou odolností povrchu a také pevností. Ke kvalitě celého systému přispívá rovněž technologie spojů potrubí, což je REHAU specialita v podobě metody násuvné objímky (byla vyvinuta firmou REHAU již v roce 1985), která je ze všech systémů nejbezpečnější.

www.rehau.cz

Firemní článek