+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Energetický štítek pro topná zařízení a ohřívače vody

01.05.2015 Autor: Ing. Petr Novotný Firma: STIEBEL ELTRON spol. s r. o. Časopis: 3/2015

Podle rozhodnutí Evropské unie (EU) musí nejpozději 26. září 2015 provést všichni výrobci přístrojů pro vytápění místností, kombinovaných topných přístrojů, zařízení propojeného s topnými přístroji, ohřívačů vody a zásobníků teplé vody dle nové směrnice Ekodesign označení svých výrobků energetickými štítky. Zákonná úprava pro zařízení spotřebovávající energii (Energy- related Products – ErP) vyhodnocuje různé kategorie přístrojů a rozděluje je do různých tříd účinnosti.

To, co každý už zná z oblasti domácí techniky, tj. ledniček, televizorů a praček, bude realizováno u přístrojů pro vytápění a ohřívačů vody. Tepelná čerpadla pro vytápění a pro přípravu teplé vody, solární a nepřímo ohřívané nádrže budou vybaveny jednotným evropským energetickým štítkem. Spotřebitelé tak, díky systému štítkování, můžou lépe rozpoznat kvalitativní rozdíly mezi stávajícími zařízeními.

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla pro vytápění byla rozdělena do devíti tříd účinnosti. A++ je považována za nejlepší třídu energetické účinnosti, G se používá pro výrobky s výrazně horšími hodnotami. Třídy se stanoví na základě sezónního topného faktoru tepelného čerpadla (SCOP). Měření SCOP probíhá dle ČSN EN 14825. Tato norma počítá průměrný roční výkon tepelného čerpadla ve 3 různých klimatických podmínkách (chladnější podnebí, mírné podnebí, středomořské podnebí), kdy kalkulovaný počet hodin topné sezóny činí:

 • chladné podnebí 6 446 hodin,
 • mírné podnebí 4 910 hodin,
 • teplé (středomořské) podnebí 3 590 hodin.

Norma EN 14 825 rovněž udává, v jakých teplotách musí být tepelná čerpadla testována, aby bylo možné určit jejich SCOP v jednotlivých klimatických podmínkách.

Image 6Tab.• Teploty pro testování SCOP tepelných čerpadel v jednotlivých klimatických podmínkách

Třídy energetické účinnosti jsou na energetickém štítku zobrazeny pro různé hodnoty teploty otopné vody pro radiátory a podlahové vytápění a na mapce je vyznačeno území podle klimatických podmínek. Česko spadá obecně do pásma s mírným klimatem.

Image 1

Ohřívače vody

Štítkem budou označovány také ohřívače vody, ať už elektrické nebo plynové, ať už průtokový ohřívač vody, malý zásobníkový ohřívač, závěsný zásobníkový ohřívač, tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody, solární zásobník nebo nepřímotopný ohřívač. Vyhodnocení energetické třídy je výrobcem prováděno na základě matematického modelu (KEMNA).

Image 2

Ke každému produktu je přiřazen tzv. denní odběrový profil, lišící se množstvím spotřebované teplé vody, časem resp. intervaly, kdy je během dne voda využívána a rovněž teplotou, s jakou opouští spotřebič. Tento profil definuje odpovídající referenční spotřebu (např. M = 5,85 kWh·den–1).

Pro každý odběrový profil platí odpovídající třída účinnosti s příslušnou třídou štítkování:

 • malé průtokové ohřívače do 3,5 kW: XXS
 • průtokové ohřívače od 7 do 12 kW: XS
 • průtokové ohřívače nad 12 kW: S–M
 • malé zásobníky 5–10 l: XXS
 • závěsné zásobníky 15–35 l: S
 • závěsné zásobníky 36–150 l: M–L
 • tepelná čerpadla pro přípravu TV: M–XL
 • stacionární zásobníky 200–400 l: M–L
 • stacionární zásobníky 600–1000 l: >XL

Výsledkem těchto profilů je odlišná celková denní spotřeba teplé vody a rovněž užitečná energie v ní dodaná, tzv. Qref [kWh·den–1].

Pro každý uvedený odběrový profil zařízení obsahuje směrnou hodnotu celkové energetické účinnosti, kterou se rozumí podíl užitečné energie dodané v teplé vodě Qref v poměru k energii spotřebované na její přípravu:

 • jakákoliv spotřeba elektrické energie je přitom ve výpočtu přepočítávána na primární energii za pomoci koeficientu (3),
 • nařízení obsahuje možnost korekce celkové spotřeby primární energie koeficientem 0,93 v případě využití „chytré“ regulace (Smart control), jejíž účinnost v této minimální výši musí výrobce prokázat,
 • navrhované hodnoty energetické efektivnosti pro každý tento odběrový profil se budou postupně zpřísňovat.

Ohřívače vody se dělí do sedmi tříd účinnosti A až G. Dosažitelné třídy pro jednotlivé typy ohřívačů jsou:

 • průtokové ohřívače: A (žádný smartbonus pro elektronické průtokové ohřívače)
 • malé zásobníky 5 až 15 l: A
 • závěsné zásobníky až 150 l: C (pro 30 l je možné dosažení třídy B se smartbonusem, tzb. ECO funkce)

Produkty STIEBEL ELTRON jsou téměř vždy v nejlepších skupinách. Elektrické průtokové ohřívače a malé zásobníkové ohřívače vody odpovídají nejvyššímu možnému hodnocení. Další produkty, například závěsné zásobníkové ohřívače vody jsou pro dosažení lepší energetické třídy vybaveny tzv. Smart elektronikou s ECO-funkcemi. Uživatel si dle používaného tarifu elektrické energie a režimu provozu v domácnosti může vybrat vhodný ECO režim.

Image 3Obr. • Potenciál úspor ECO funkcí v %

 • ECO Comfort: automatické snížení teploty po týdnu provozu z 85 °C na 60 °C
 • ECO Plus: redukce připraveného množství teplé vody na 60 %

* Roční úspora až 1200 Kč při objemu zásobníku 80 l podle tarifu a ceny energie [kWh] při potřebě energie 1512 kWh·rok–1 (podle studie Ffe 2011)

Image 4Obr. • Princip funkce ECO Dynamic

Inteligentní samoučící se elektronika:

 • trvalé přizpůsobení připravovaného množství vody potřebě podle sledování zvyklostí uživatelů, ne méně než 60 °C a 40% nabití zásobníku

Pro zlepšení vlastností byla u nové generace závěsných elektrických i kombinovaných ohřívačů Tatramat použita extrémně silná PUR tepelná izolace o tloušťce 48 mm. Roční úspora na provozních nákladech, díky výrazně nižší tepelné ztrátě ohřívače, může proti méně kvalitnímu ohřívači se slabší tepelnou izolací dosáhnout až 1543 Kč.

Image 5

Pozn.: Tabulka vychází z údajů naměřených u 5 typů ohřívačů – ohřívače Tatramat EOV 80 a 4 konkurenčních ohřívačů. Vzhledem k objektivitě údajů bylo měření realizováno v nezávislé německé zkušebně TÜV Rheinland. Použita sazba za odběr el. energie D02d.

Třídy uvedené na štítku jsou užitečné pro první rychlou orientaci. Pro jasnou diferenciaci mezi srovnatelnými výrobky různých firem je však důležité i posouzení dalších vlastností a parametrů výrobku. Pouze komplexním způsobem je možné zvolit optimální špičkový přístroj.

Závěr

Cílem úpravy ErP je stanovení minimálních požadavků na účinnosti zařízení dle normou předepsaných metod výpočtu. Výrobky, které nesplňují požadavky této směrnice, nesmí nést prohlášení CE, a proto nemohou být prodávány. Distributoři musí zajistit, aby výrobky spadající do povinnosti štítkování, které jsou vystaveny v prodejním prostoru, byly viditelně na přední straně opatřeny štítkem. V jakékoli inzerci nebo technických podkladech pak musí být uvedena informace o energetické třídě.

Firma STIEBEL ELTRON vítá směrnici EU a potřebu transparentního označování spotřeby energie. Ochrana životního prostředí patří u společnosti mezi nejdůležitější kritéria při vývoji nových přístrojů.

Firemní článek