+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nové ultrazvukové bytové měřiče tepla Megatron 5

01.05.2015 Autor: Ing. Daniel Drlík Firma: SIEMENS, s.r.o. Časopis: 3/2015

Bytové měřiče tepla WFM.. Megatron od společnosti Siemens mají již dlouhou tradici. V České republice byly uvedeny na trh v roce 1994 a v současné době je v prodeji již čtvrtá generace pod obchodním označením Megatron 5. Od začátku letošního roku se s těmito měřiči setkáváme prvně také v ultrazvukovém provedení.

Ultrazvukový měřicí princip

Elektronické měřiče tepla WFM../WFN.. Megatron byly koncipovány od počátku jako mechanické. Pro načítání průtoku byl použit induktivní princip, jehož výhoda spočívá v tom, že jej nelze ovlivnit vnějším magnetickým polem, a tím neoprávněně zasahovat do měření. S postupem doby, kdy se některé technologie stávají dostupnější a dochází k stále většímu rozšíření měřičů s ultrazvukovým měřicím principem, bylo nutné na tyto změny reagovat. Výrobní závod společnosti Siemens v průběhu minulých let proto vyvinul vlastní průtokoměrnou část s ultrazvukovým měřicím principem. Od začátku letošního roku se tak stávající portfolio rozšířilo o ultrazvukové měřiče tepla HMR5.. Megatron 5.

Technické provedení

Současná nabídka zahrnuje dva typy ultrazvukových měřičů tepla HMR5.. Megatron 5 – pro jmenovitý průtok 1,5 m3·h–1 a 2,5 m3·h–1, ve standardních stavebních délkách 110 mm a 130 mm, v tlakové třídě PN16. Velkou výhodou pro uživatele nebo provozovatele je to, že jak mechanické měřiče WFx5.., tak i ultrazvukové HMR5.. Megatron 5 mají zcela shodnou vyhodnocovací jednotku. To znamená, že mají stejné ovládání, ale také komunikaci včetně shodných rozšiřujících komunikačních modulů WFZ5..

Výhody nových měřičů

Obecnou výhodou je menší tlaková ztráta u nového provedení ultrazvukových měřičů HMR5.. oproti mechanickému WFx5.. s lopatkovým kolečkem. Avšak zcela zásadní předností, která se projeví v praktickém použití, jsou malé rozměry měřiče. Markantní je to zejména na průtokoměrné části. Měřiče HMR5.. ve své univerzálnosti navazují na předchozí řadu WFN2.. Megatron 2 a z kompaktního měřiče je v případě potřeby možné udělat split verzi – tj. oddělit vyhodnocovací jednotku a z malého skrytého bubínku odmotat požadovanou část propojovacího kabelu, maximálně však v délce 80 cm. V případě, že musíte instalovat měřič na méně přístupné místo, je možné vyhodnocovací jednotku oddělit a umístit tam, kde ji je možné zcela bez problémů odečíst či obsluhovat. Bubínek kabelu s uchycením je možné využít také jako držák oddělené vyhodnocovací jednotky. Může se zdát, že se jedná o zanedbatelnou záležitost. V důsledku však není třeba objednávat další příslušenství, jako je tomu u mechanického provedení. Montážní firma se může bez jakéhokoliv omezení rozhodnout až na místě podle aktuální situace, zda měřič bude instalovat jako kompakt nebo s oddělenou vyhodnocovací jednotkou.

Zejména pro své malé rozměry a možnost oddělení vyhodnocovací jednotky jsou měřiče vhodné pro technologie nebo prostory, kde je opravdu jen málo místa. Právě takové podmínky pro instalaci jsou stále častějším trendem, což je z velké míry dáno tím, že dodavatel technologie šetří nebo ne­uvažuje o dalších návaznostech.

Image 1

Standardně jsou měřiče dodávány bez komunikace, avšak s možností následného doplnění externího komunikačního modulu WFZ5... Tím si i „levnější“ měřič stále zachovává možnost do budoucna poskytnout uživatelům vyšší komfort pro odečet údajů o spotřebě dálkově. Standardně jsou měřiče vybaveny baterií s životností 10 let a vzorkovací periodou pro měření teploty 12 sekund. Pro systémy s rychlou změnou teploty, jako jsou například systémy pro TUV, je k dispozici také variantní provedení, u něhož činí vzorkovací perioda pro měření teploty pouze 4 sekundy. V tomto případě se zkrátí životnost standardní baterie na 6 let. Kabely teplotních čidel mají délku 1,5 m. Je však možná délka 3 m na zvláštní objednávku. Měřiče mají šest zobrazovacích smyček provozních údajů, které lze s ohledem na konečného uživatele sw zredukovat až na dvě smyčky.

Komunikace

Možnosti odečtu údajů o spotřebě jsou v zásadě čtyři. Základní neboli místní odečet přímo z displeje, u kterého měřič nabízí také archivní údaje o spotřebě za posledních 15 měsíců zpětně. Jedná se sice o velmi rozšířené provozování, protože kromě měřičů nejsou třeba již žádné další náklady, ale vlastní odečet bývá komplikovaný s ohledem na zpřístupnění bytu. Druhou možností je tzv. odečet Opto, přes rozhraní IrDA, které je vlastně také místním odečtem, ale odečtení důležitých údajů, výrobního čísla měřiče i údaje o spotřebě se provádí automaticky, pomocí příslušného zařízení se speciálním sw. Výhodou je zrychlení práce a hlavně se zcela eliminuje lidský faktor, tedy chybný zápis. Jednoznačně pro vyšší komfort pak slouží dálkové odečty, které však vyžadují doplnění o příslušný externí komunikační modul. Třetí typ je M-Bus, dálkový odečet po drátech, tedy M-Bus sběrnici, u kterého se měřič doplní o externí M-Bus modul WFZ51. Tento typ komunikace nachází uplatnění u zákazníků, kteří preferují nebo mají zkušenosti s komunikací po drátech, případně měřiče integrují do svého nadřazeného systému. Poslední variantou jsou radiové systémy, které fungují na principu bezdrátového odečtu. V nabídce společnosti Siemens jsou dva. Siemeca AMR, což je uzlový systém. Po doplnění modulu WFZ56.OK je možné celý systém dálkově odečítat přes síť GSM nebo Ethernet – internet. Toto je asi největší výhoda, snadné získání údajů o spotřebě kdykoliv je třeba. Siemeca WalkBy je oproti tomu tzv. pochůzkový systém doplněn modulem WFZ566.OK. Jeho výhoda tkví v tom, že si zachovává i do budoucna možnost, aby byl sw povýšen na komfortní systém Siemeca AMR s dálkovým odečtem přes síť GSM nebo Ethernet. Velkou předností obou radiových systémů je to, že nevyžadují žádné stavební úpravy a jejich realizace může být jak v nových, tak i ve starších domech.

Montážní příslušenství

Pro snadnou instalaci je k dispozici široká nabídka montážního příslušenství, jako jsou montážní sady HMXI-K.., kulové kohouty FKM.. a mezikusy FKM... Letos se velmi rozšířila nabídka zejména u kulových kohoutů FKM.., díky kterým se stává montáž měřiče výrazně snazší. Již není třeba různými způsoby redukovat potrubí, což mj. znamená, že si při montáži vystačíme s mnohem menším úsekem potrubí pro vsazení celé sestavy.

Měřiče tepla Megatron 5

V portfoliu Siemens nadále zůstávají také elektronické mechanické měřiče WFx5.. Megatron 5. Hlavním důvodem je jejich nízká cena, kterou i přes výhody ultrazvuku stále spousta zákazníků upřednostňuje. Dalším důvodem jsou jejich specifická technická provedení, zcela odlišná od ultrazvukové verze. Příkladem je kombinovaný měřič tepla a chladu nebo montáž do přívodu, případně speciální provedení pro systémy s glykolem (solární systémy).

Firemní článek