+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Regulátor prostorové teploty, který hlídá kvalitu vzduchu NOVINKA – RDG405KN s KNX komunikací od společnosti Siemens

01.10.2016 Firma: SIEMENS, s.r.o. Časopis: 5/2016

Doplňuje portfolio regulátorů z řady RDG1… pro řízení fan-coilových jednotek a z řady RDG4.. pro kanálové aplikace s proměnným objemovým průtokem vzduchu (variable air volume – VAV). Regulátory RDG vynikají svou univerzálností a rozsahem aplikací, které obsahují. Navíc se jedná o kompaktní regulátory obsahující jak ovládací prvky a teplotní čidlo, tak fyzické vstupy a výstupy.

Nový regulátor je určen pro VAV aplikace a kromě obvyklého řízení prostorové teploty byl doplněn o funkci regulace kvality vzduchu. Uživatelé vyžadují jednak zvýšení komfortu udržováním dobré kvality vzduchu, jednak zvýšení energetické účinnosti budovy díky dodávce „čerstvého“ vzduchu jen tehdy, když je opravdu potřeba. Díky komunikaci KNX lze regulátory RDG405KN integrovat do řídicích systémů budov Siemens (Synco700, Desigo) nebo do nadřazených systémů jiných výrobců (S-Mód).

Image 0

Jak funguje regulace kvality vzduchu?

Regulátor RDG405KN pracuje s externím čidlem kvality vzduchu. Je možné volit mezi provedením čidla s analogovým výstupem 0 až 10 V nebo s komunikací KNX.

Image 1

Kvalita vzduchu se zlepšuje zvyšováním objemového průtoku vzduchu. Jestliže je aktuální kvalita vzduchu pod nastavenou žádanou hodnotou CO2, je výstupní signál VAV řízen na minimální objemový průtok. Pokud hodnota znečištění vzduchu přesáhne nastavenou žádanou hodnotu CO2, zvyšuje se pomalu úroveň výstupního signálu VAV až na maximální průtok.

Výstupní signál VAV (požadovaná hodnota objemového průtoku vzduchu) se tvoří jednak na základě regulace teploty, jednak podle regulace kvality vzduchu. Výsledný signál odpovídá vyšší z obou hodnot.

Aktuální úroveň kvality vzduchu je možné zobrazit na displeji dvěma způsoby. Buď přímo hodnotou koncentrace CO2 v ppm, nebo symboly:

Image 2

Novinky u regulátoru RDG405KN

Funkce okenního kontaktu a detektoru přítomnosti

Využitím dvou nových specializovaných funkcí (okenní kontakt a detektor přítomnosti), se regulátor přepíná do Útlumového nebo Ochranného režimu, když není požadován maximální komfort. Díky tomu se zabraňuje plýtvání energií a pomocí datových bodů v S-módu je lze kombinovat i s dalšími funkcemi v budově. Například v hotelech může být informace o přítomnosti hosta ze čtečky vstupní karty odeslána po sběrnici k ovládání osvětlení v pokoji.

Funkce okenní kontakt přepne regulátor do Ochranného režimu (funkce s vysokou prioritou). Vytápění / chlazení se vypnou, dokud zůstane okno otevřeno. Změna druhu provozu ovládacími prvky nebo po sběrnici není možná.

Detektor přítomnosti nebo čtečka vstupní karty

Uvede regulátor na Komfortní režim. Vytápění/chlazení se spustí, pokud je někdo v místnosti přítomen. Provozní režim jde změnit pomocí ovládacích prvků nebo po sběrnici, a tak například v hotelech se dají vypnout HVAC zařízení během delší nepřítomnosti hosta.

Vylepšená aplikace s elektrickým ohřevem pro snížení nákladů na energii

Pokud je teplota přívodního vzduchu vyšší než vnitřní prostorová teplota a regulátor pracuje v režimu vytápění, je v prvním kroku potřeba energie na vytápění kryta zvýšením objemového průtoku přívodního vzduchu do místnosti. Elektrický ohřev se používá až jako druhý stupeň, pokud zvýšení průtoku vzduchu nestačí.

Účinnější funkce nočního provětrávání pro snížení nákladů na energii

Jestliže regulátor obdrží po sběrnici pokyn k „Nočnímu provětrávání“ (aplikační mód) a regulátor pracuje v Útlumovém režimu, otevře se klapka do maximální polohy a místnost se intenzivně provětrává přívodním vzduchem a vychladí se na „Komfortní žádanou teplotu pro vytápění plus 1 K.

Pro více info navštivte stránky siemens.cz/cps

Firemní článek