+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Řízení aplikací s 6cestným kulovým ventilem regulátorem RDG160KN

16.02.2017 Firma: SIEMENS, s.r.o. Časopis: 1/2017

Není žádnou novinkou, že se pro aplikace vytápění nebo chlazení využívá strop. Zpravidla se jedná o dvoutrubkové zapojení této teplosměnné plochy. Potíž však nastává v případě, že chceme strop využít jak pro vytápění, tak pro chlazení, a toto řešení navíc uplatnit v budově se čtyřtrubkovým rozvodem tepla a chladu. Situaci lze řešit buď soustavou samostatných regulačních a uzavíracích ventilů, nebo existuje poměrně nové řešení, 6cestný kulový ventil.

Mezi několik prvních dodavatelů 6cestných regulačních kulových ventilů se zařadila společnost Siemens. Tento ventil se používá jak pro přepínání mezi vytápěním a chlazením, tak pro regulaci průtoku teplosměnnou plochou. Výhodou tohoto elegantního řešení je jednoduché hydraulické zapojení. Vše obstará jediná armatura, jen jeden servopohon, a díky tomu se dostaneme na nižší výslednou cenu celkového řešení.

Ventily Siemens mají označení VWG41 a firma je dodává v dimenzích DN10 a DN20 s kvs hodnotami od 0,25 až po 4,25 m3·h–1. Ovládají se servopohony s řídicím signálem 0–10 V nebo po sběrnici KNX v S-Módu.

Image 1Obr. 1 • Volitelný řídicí signál: (0–10 V, 2–10 V nebo KNX)

Nutno zmínit, že řešení s 6cestným kulovým ventilem klade speciální nároky právě na regulátor. Zvláštností je to, že řídicí signál 0–10 V pro ovládání servopohonu pracuje ve své první polovině s chladicí sekvencí a dále pak s topnou sekvencí. Tomu musí být uzpůsobeny řídicí algoritmy regulátoru.

Právě tuto aplikaci nyní zvládne prostorový regulátor RDG160KN. Jedná se o nástěnný regulátor s komunikací KNX, který je sice primárně určen pro řízení fan-coilových jednotek, ale obsahuje také řadu univerzálních aplikací. Nově do něj byla doplněna aplikace pro řízení topného/chladicího stropu s 6cestným ventilem jako regulačním prvkem.

Image 2Obr. 2 • Regulační sekvence řízení 6cestného kulového ventilu pro vytápění a chlazení

Další aplikací, která byla do regulátoru RDG160KN doplněna, je kombinace 6cestného kulového ventilu pro automatické přepínání vytápění/chlazení a tlakově nezávislého ventilu (PICV) VPI46.. nebo VPP46.. pro regulaci průtoku. Výhodou použití této kombinace armatur je automatické hydraulické vyvážení soustavy. Pro řízení kombi ventilu (PICV) se použije signál 0–10 V, pro ovládání 6cestného ventilu se použijí výstupní relé Q1 a Q2 a servopohon s 3bodovým řídicím signálem.

Image 3Obr. 3 • Regulační sekvence pro řízení PICV ventilu a 6cestného kulového ventilu pro přepínání vytápění/chlazení

Co přináší regulátor RDG160KN nového?

 • Aplikace pro topný/chladicí strop s 6cestným kulovým ventilem spojitě regulujícím průtok
 • Jsou doplněny nové univerzální aplikace pro přímé řízení 6cestného regulačního kulového ventilu
 • Umožňuje ovládat Siemens nebo podobné 6cestné ventily s řídicím signálem DC 0...10 V
 • Umožňuje ovládat Siemens 6cestné ventily s komunikací KNX v S-Módu
 • Umožňuje ovládat 6cestné ventily s řídicím signálem DC 2...10 V dalších výrobců (např. ventily Belimo)
 • Novinkou je také funkce pro invertování řídicího signálu, aby už nebylo nutné měnit hydraulické zapojení v případě špatného připojení na topné/chladicí potrubí
 • Aplikace topného/chladicího stropu s regulačním kombiventilem (PICV) a 6cestným kulovým ventilem pro přepínání mezi topením a chlazením
 • Byla doplněna nová univerzální aplikace pro přímé řízení kombi-ventilu (PICV) a 6cestného kulového ventilu pro automatické přepínání topení/chlazení
 • Okenní kontakt přepne regulátor na Ochranný režim
 • Tato funkce zabrání plýtvání energií, jsou-li okna otevřená; topná a chladicí sekvence se deaktivuje
 • Informace na KNX o uzavření oken lze využít k monitorování budovy
 • Detektor přítomnosti přepíná regulátor do Komfortního režimu
 • Náklady na energii se snižují a je zajišťován požadovaný komfort, je-li místnost obsazena
 • Informaci na KNX o obsazenosti místnosti lze využít pro řízení externích zařízení (např. pro zapnutí osvětlení u obsazené místnosti)


Více informací o regulátoru RDG160KN naleznete na: www.siemens.cz/regulace_vytapeni,
o 6cestných regulačních kulových ventilech na: www.siemens.cz/ventily

Firemní článek