+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Poruchová signalizace Kotelník 1

09.08.2017 Autor: Ing. Rudolf Kotík Firma: SIEMENS, s.r.o. Časopis: 4/2017

Firma Siemens uvádí na trh novou poruchovou signalizaci Kotelník 1 určenou pro kotelny, strojovny s různými zdroji tepla a výměníkové stanice. Jedná se o moderní poruchovou signalizaci, která reflektuje požadavky norem pro provozování kotelen a strojoven se zdroji tepla. Její předností je snadná instalace i uvedení do provozu.

Image 0

Níže Vás seznámíme se základními vlastnostmi produktu. Podrobné informace jsou pak přehledně k dispozici na webových stránkách www.siemens.cz/kotelnik

Poruchová signalizace Kotelník 1 umí současně monitorovat čtrnáct hodnot a vyhodnocovat podle nich poruchy. V základu můžeme rozdělit monitorování poruch na dva typy – binární a analogové.

Poruchová signalizace monitoruje sepnutí/rozepnutí vstupu jako poruchu. Mezi takto monitorované parametry patří sledování nízké hladiny vody u nástřešních kotelen, zaplavení kotelny vodou, maximální doba dopouštění při využití externího dopouštěcího zařízení, nízký únik plynu, vysoký únik plynu, přehřátí TV, porucha až tří zdrojů tepla, monitorování vstupu do prostoru kotelny (zdrojovny), monitorování stisknutí tlačítka STOP.

Pomocí analogových vstupů monitorujeme tlak v systému, teplotu prostoru a teplotu teplonosné látky. Dále poruchová signalizace sleduje parametry bez čidla či spínacího kontaktu, jinými slovy hlídá výpadky napájení kotelny a platnost revize jednotlivých součástí kotelny.

Ze zjištěných a naměřených parametrů Kotelník 1 vyhodnocuje nízký/vysoký tlak, jak provozní tak kritický, na základě těchto parametrů vyhlašuje poruchy a havárie, dle typu poruchy je součástí hlášení i upozornění na kontrolu expanzní nádoby nebo bezpečnostního ventilu. Tlakové čidlo lze využít i pro funkci dopouštění do soustavy, kde je monitorována doba a počty pokusů o dopouštění. Po překročení těchto parametrů je vyhlášena porucha a dopouštění je zastaveno.

Měření teploty teplonosné látky upozorňuje na překročení teploty teplonosné látky nebo na nebezpečí zamrznutí soustavy. Měření teploty prostoru upozorňuje na překročení teploty v prostoru a umožňuje spuštění ventilátoru při překročení nastavené prostorové teploty.

Výstupů z poruchové signalizace je šest. Jsou jimi sumární havárie, sumární porucha, akustický signál a světelný signál. Poslední dva výstupy jsou volitelné a mohou informovat o limitu tlaku, úniku plynu a mohou spouštět dopouštění nebo ventilátor kotelny.

Pro informaci o poruchách lze využít SMS modul ­SMS232 pro zasílání textu poruchy až na čtyři telefonní čísla nebo lze využít náhledu do webových stránek poruchové signalizace.

Poruchová signalizace je prodávána jako funkční sada, do které patří: čidlo tlaku, čidlo zaplavení, čidlo teploty prostoru, čidlo teploty teplonosné látky a ­napájecí trafo. Jako doporučené příslušenství lze dokoupit GSM modul SMS232, čidlo úniku plynu E2630-LEL, čidlo CO E2630-CO, pro strojovny s tepelnými čerpadly je k dispozici čidlo úniku chladiva E2608-HFC.

Image 1

Firemní článek