+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 5/2016

Úvodník

Vážení čtenáři,

tento sešit časopisu Topenářství instalace je poslední, který vznikl pod mým dohledem ve funkci šéfredaktora.

Malé ohlédnutí snad nebude na škodu. S redaktorskou činností jsem začal okolo roku 1986, kdy součástí současného facility managementu byla dnes již asi už nic neříkající péče o základní fondy. Zásadní respekt k těm, kteří do problematiky zajištění vyhovujícího prostředí pro práci a bydlení vkládají své znalosti, zkušenosti, ale také za to vše nesou osobní odpovědnost, mi bez ohledu na změny v pojmenování vydržel dodnes.

Společenské změny na konci osmdesátých let minulého století umožnily soukromé podnikání včetně vydávání časopisů. V případě Topenářství ­instalace byl navázán úzký kontakt s německým vydavatelstvím Krammer Verlag Düsseldorf a následné propojení umožnilo začít vydávat časopis Topenářství na evropské úrovni.

Devadesátá léta minulého století a počátek 21. století byly úžasné. Doslova jako přívalový déšť se k nám valila nová technika a nešlo jen o drobná vylepšení. Většina inovací zásadním způsobem zvyšovala účinnost techniky a úspornost montáže, přicházely nové technologie. Stačilo pár měsíců nesledovat vývoj a člověk byl již tak trochu „out“. Dnes se velká část tohoto pohybu opírá i o legislativní změny a různé podpůrné programy, a o to více je na poli nové techniky a technologií nutné vše sledovat.

Budoucnost časopisu má plně v rukách nynější vydavatelská společnost Topin Media s.r.o., která se opírá o zkušenosti mezinárodní mediální skupiny Krammer Verlag Düsseldorf AG. Zajisté bude těžit z jejího know-how jak v oblasti tištěných médií, tak těch elektronických.

Děkuji všem, kteří mi pomáhali držet vysokou kvalitu obsahu i zpracování časopisu. Ať již jde o redakční zázemí, autorský kolektiv, redakční radu, obchodní partnery nebo čtenářskou obec s jejími připomínkami.

Přeji hodně úspěchů mému nástupci nebo nástupkyni.

Josef Hodboď

Obsah